Het Coronavirus

Premier Mark Rutte had 16 maart 2020 zijn toespraak gegeven over het Corona-virus dat al geruime tijd meerdere landen teistert. Omdat het virus effect heeft op ons sociaal leven nemen wij als juristen onze verantwoordelijkheid door zoveel mogelijk informatie te geven over mogelijke juridische vragen die u heeft. Als u meer vragen heeft over uw werk in relatie tot Corona, dan kunt u bellen naar 020 261 60 10. Bekijk hier nogmaals zijn toespraak.

Wat voor invloed heeft het Coronavirus op uw werk?

U heeft een arbeidsovereenkomst en u bent bang dat u mogelijk besmet bent met het Coronavirus

Als u het vermoeden heeft dat u besmet bent met het virus, dan moet u dit melden bij uw werkgever. In het arbeidsrecht geldt dat u gebonden bent aan goed werknemerschap. Een goed werknemer moet in dit geval eerlijk zijn over zijn gezondheid. Meldt uw vermoeden van Corona-besmetting bij uw werkgever. Daarnaast bent u ook verplicht om uw collega’s te beschermen tegen mogelijke besmetting. Verder raden wij u aan om contact te zoeken met een ziekenhuis of een huisarts. Let wel, u mag niet worden opgeroepen door de bedrijfsarts. Eerst moet op afstand worden bepaald wat uw medische situatie voordat u een afspraak bij de bedrijfsarts kan krijgen. Uw werkgever mag u dus niet meteen oproepen voor de bedrijfsarts.

Ik weet niet wat mijn werkgever heeft gedaan tegen bestrijding of voorkoming van het Coronavirus. Wat moet ik doen?

U mag aan uw werkgever vragen of hij een reglement wil opstellen of op een andere manier inzage wil geven over de wijze waarop u wordt beschermd op de werkvloer. Hierboven hebben wij wat gezegd over goed werknemerschap. Daartegenover geldt goed werkgeverschap. Een goed werkgever moet u zoveel mogelijk beschermen tegen gevaren op grond van goed werkgeverschap en de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO).

Mag ik vragen of ik thuis mag werken?

U mag een verzoek doen tot thuiswerken. Met de verspreiding van het Coronavirus betekent naar het werk gaan een verhoogd risico op besmetting. Immers, naar uw werk gaan betekent contact met andere mensen. Vooral plaatsen waar meer dan 100 mensen werken zijn risicovol. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat kunt u ook overnemen voor de werkvloer.

Mag ik een vergadering weigeren op het werk?

Ja, dat is mogelijk. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat kunt u ook interpreteren en toepassen voor vergaderingen die meer dan 100 mensen kennen. Vergaderen kan eventueel ook via Skype. Zorg er wel voor dat u dit eerst bespreekt met uw werkgever. Anders kan dit zomaar de start zijn van een arbeidsconflict.

Ik heb een gesprek gepland met mijn werkgever in het kader van een arbeidsconflict. Mag ik dit afzeggen?

Ja, u kunt het gesprek afzeggen als u vermoedt dat u besmet bent met het Coronavirus. Op grond van goed werknemerschap en gezond verstand moet u ook uw werkgever beschermen tegen besmetting. U kunt vragen of u het gesprek telefonisch kunt doen. Heeft u liever dat een jurist het gesprek van u overneemt, bel dan naar 020 261 60 10.

Ik was al ziek (anders dan Corona) voordat het Coronavirus bekend werd en heb een afspraak met de bedrijfsarts. Nu vermoed ik dat ik besmet ben met Corona. Moet ik nog steeds naar de afspraak gaan?

U dient uw werkgever en de bedrijfsarts in kennis te stellen van uw vermoeden. Bel een huisarts of een ziekenhuis en geef aan dat u op afstand getest wil worden op uw vermoeden. Alleen na het oordeel van de huisarts kan de afspraak met de bedrijfsarts doorgaan. Communicatie is belangrijk in deze situatie. Licht uw werkgever, de bedrijfsarts en uw omgeving in van uw vermoeden.

Ik ben ziek geworden door Corona-besmetting. Heb ik recht op loon?

Als u ziek bent heeft u de eerste twee jaar van ziekte recht op loondoorbetaling. De hoogte van het doorbetaalde loon kan bij cao lager zijn dan het normaal verdiende loon (70% loon in plaats van 100%).

Collega’s (en mijn leidinggevende) denken dat ik Corona heb. Ik word daar nu mee gepest. Wat moet ik doen?

Pesten op de werkvloer is onacceptabel. Een vermoeden van Corona maakt dit niet anders. De werkgever is verplicht om u te voorzien van een gezonde werkvloer waarin u pestgedrag niet hoeft te verwachten. Probeer een gesprek aan te gaan met een vertrouwenspersoon of een ander orgaan bij uw werkgever om het pestgedrag aan te kaarten. Als dit niet lukt of onmogelijk is, bel dan naar 020 261 60 10. Een van onze arbeidsjuristen zal u dan verder helpen.

Mijn werkgever heeft mij op staande voet ontslagen wegens werkweigering. Ik ben niet naar het werk gegaan vanwege angst voor Corona-besmetting. Wat moet ik nu doen?

Bij ontslag is het goed om een arbeidsjurist te bellen. Bel naar 020 261 60 10 voor advies.

Blogs over het Coronavirus