Corona en arbeidsconflicten ontslag en proeftijd 

Lees meer in deze blog over Corona en arbeidsconflicten, ontslag en proeftijd.

Leestijd: 7 – 10 minuten.

In deze bijdrage gaan wij in op de toename die wij hebben geconstateerd in vragen over het arbeidsrecht en arbeidsconflicten.

Is mijn werkgever strafbaar als ik word gedwongen om op het werk te komen met 100 of meer collega’s?

Nee, de werkgever handelt dan niet strafbaar. Wel is het zo dat een werkgever zich als een goed werkgever moet gedragen en zorg moet dragen voor een veilige en gezonde werkplek. Als de werkgever u (en uw collega’s) dwingt om op kantoor te komen, dan kan gesteld worden dat de werknemers in gevaar worden gebracht en aansprakelijk is voor de schade die de werknemers mogelijk zullen leiden. Als werknemers door deze verplichting ziek worden en niet kunnen werken, moet de werkgever deze schade vergoeden.

Betekent een crisissituatie dat de werkgever mij makkelijker kan ontslaan?

Nee, de coronacrisis heeft geen invloed op het ontslagrecht. U heeft dus dezelfde ontslagbescherming als voor de uitbraak van het coronavirus.

Kan ik ontslagen worden als ik de regels van het RIVM heb overtreden?

Ontslag op staande voet kan met een dringende reden. Een dringende reden is een reden die zo ernstig is dat u geen seconde langer voor de werkgever kan werken omdat u het vertrouwen van de werkgever bent kwijtgeraakt. Een van deze regels is een samenscholingsverbod. Dat betekent dat u niet met meerdere mensen op een plek mag zijn. Als u dit verbod overtreedt kunt u een boete verwachten. Omdat het verbod vatbaar is voor een boete zou de werkgever kunnen beredeneren dat overtreding ontslagwaardig is. Ontslag op staande voet is dus denkbaar.

Daarnaast geldt dat de werknemer ook een ontslagprocedure kan starten bij de kantonrechter op grond van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer. De werkgever zou kunnen stellen dat overtreding van RIVM-regels ernstig verwijtbaar gedrag betekent van de werknemer omdat besmetting riskeert of verspreiding van het virus bevordert. Echter, de rechtbanken zijn gesloten voor gewone rechtszaken. Het inzetten van deze procedure is dus zeer onwaarschijnlijk.

Het is waarschijnlijker dat de werkgever een vaststellingsovereenkomst meegeeft aan de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hiermee kan de arbeidsovereenkomst in goed overleg worden beëindigd zonder dat een rechter zich daarover moet uitspreken.

Ik heb opgeroepen tot het nemen van maatregelen op de werkvloer ter bescherming tegen het coronavirus. Mijn werkgever is boos op mij geworden omdat ik dat heb gedaan. Er is een arbeidsconflict ontstaan. Sta ik in mijn recht om dit verzoek te doen?

Spijtig om te horen dat uw werkgever venijnig heeft gereageerd op uw verzoek in deze crisissituatie. U mag als werknemer vragen stellen over de veiligheid van de werkvloer. Zeker in deze situatie heeft u als werknemer meer belang gekregen bij een veilige en gezonde werkvloer. De werkgever had al voor de uitbraak van het coronavirus de verplichting om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat is niet veranderd. U staat in uw recht om deze vragen te stellen of om verbeteringen te opperen.

Ik heb een arbeidsovereenkomst met een proeftijd. Nu het coronavirus is uitgebroken wil mijn werkgever mij ontslaan in mijn proeftijd. Mag dat?

Ja, ontslag tijdens proeftijd mocht al voor het coronavirus. Dat is niet anders geworden nu het virus ook in Nederland actief is. Als uw werk niet meer kan worden uitgevoerd door het virus mag de werkgever ervoor kiezen om u in uw proeftijd te ontslaan. Daar kunt u helaas niets tegen doen.

Mijn werkgever zegt dat ik recht heb op minder transitievergoeding / ontslagvergoeding vanwege het coronavirus. Klopt dat?

Nee, uw recht op de transitievergoeding wordt opgebouwd op grond van het arbeidsrecht. U kunt uw transitievergoeding verliezen bij ontslag op staande voet of bij ernstig verwijtbaar handelen. Het coronavirus is dus geen reden voor het niet uitbetalen van de transitievergoeding.

Contact

Heeft u vragen over ontslag of corona-juridische vragen? Bel dan naar 020 261 60 10. Ons kantoor is beschikbaar. Lees hier meer artikelen.