Ontslag bij Plus

Ontslag bij Plus: ontslagverzoeken bij supermarkt Plus vanwege reorganisaties, arbeidsconflicten of verleend ontslag op staande voet. Alle vragen en antwoorden op een rij.

Vestigingen van Plus waar ontslag mogelijk is

Plus is een Nederlandse supermarkt dat, op moment van schrijven, in het bezit is van de Sperwer Groep. Plus heeft een flink aantal vestigingen in Nederland en daarom veel werknemers. Als supermarkt valt Plus onder de detailhandel. Dat is een ontslaggevoelige sector waar werknemers om verschillende redenen ontslag kunnen krijgen.

In deze bijdrage hebben onze juristen hun kennis en ervaring bij het helpen van werknemers zodat we de huidige werknemers daarvan kunnen helpen. Daarom volgen hieronder veel gestelde vragen van werknemers en antwoorden van onze arbeidsjuristen. Onderwerpen zoals ontslag op staande voet, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten zullen de revue passeren.

Ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomsten

Ontslag op staande voet is het per direct stopzetten van de arbeidsovereenkomst. In de praktijk maakt de werkgever gebruik van deze ontslagvorm wanneer daar ernstige reden voor zijn. Daarbij kan gedacht worden aan diefstal, fraude of bedreiging. Het gaat dan ook om ontoelaatbare gedragingen van de werknemer. Bij ontslag op staande voet is het verstandig om meteen een arbeidsjurist te bellen. Onze arbeidsjuristen zijn ervaren op gebied van ontslag en vandaag nog bereikbaar op 020 261 60 10.

Ik heb een brief ontvangen waarin mij op staande voet is aangezegd. Wat nu?

Ontslag op staande voet is ernstig en betekent dat rechtshulp onmiddellijk nodig is. Zie de vorige alinea voor meer informatie. Hieronder leggen wij uit hoe een op staande voet gegeven ontslag behandeld kan worden.

Ontslagzaak bij de kantonrechter

In de regel zijn er twee routes die u kunt bewandelen met uw arbeidsjurist. Ten eerste kan het ontslag voorgelegd worden aan de kantonrechter waarmee de geldigheid daarvan kan worden aangevochten. Daarvoor is nodig dat uw arbeidsjurist een verzoekschrift opstelt met argumenten.

Vaststellingsovereenkomst na verleend op staande voet ontslag

Ten tweede kan uw arbeidsjurist een vaststellingsovereenkomst uitonderhandelen met de werkgever. Daarmee wordt het ontslag op staande voet vervangen met ontslag met wederzijds goedvinden. Het voordeel is dat uw recht op een WW-uitkering weer gaat herleven. Daarnaast is het ook mogelijk om te praten over een transitievergoeding.

De ontslagbrief maakt duidelijk dat ik op staande voet ben ontslagen wegens diefstal. Kunt u dan ook een vaststellingsovereenkomst uitonderhandelen?

Ja, dat kan zeker. Het maakt niet uit welke ontslagreden is gegeven; een vaststellingsovereenkomst is altijd een optie. In de regel werken werkgevers altijd mee met ontslag met wederzijds goedvinden als een arbeidsjurist hierom vraagt. De arbeidsjuristen van Novum juristen weten hoe deze bewandeld moet worden en kunnen u hierin begeleiden.

Wat is uw advies bij het aanvechten van ontslag op staande voet? Denkt u dat ik kans maak bij de rechter of moet ik toch voor een vaststellingsovereenkomst gaan?

Uw vraag heb ik hieronder opgesplitst in beide maatregelen en de voordelen en nadelen daarvan.

Procedure bij de rechter

De ontslagbescherming van werknemers is dusdanig dat een op staande voet gegeven ontslag vaak wordt vernietigd door de kantonrechter. Let wel, iedere ontslagzaak wordt per geval beoordeeld door rechters. Daarbij kunnen flinke schadevergoedingen worden gevraagd als het ontslag als onterecht is aangemerkt. Een ervaren arbeidsjurist weet welke vergoedingen gevraagd kunnen worden. Het nadeel is wel dat een rechtszaak veel energie, tijd en geld kost.

Vaststellingsovereenkomst na ontslag

Daartegenover kunt u kiezen voor een vaststellingsovereenkomst in geval van een op staande voet gegeven ontslag. Het voordeel is dat uw arbeidsjurist kan onderhandelen over de ontslagvoorwaarden die in de beëindigingsovereenkomst komen te staan. Daarbij kunt u denken aan een transitievergoeding, ontslagvergoeding en de afwikkeling van het arbeidsconflict. Na het ondertekenen van de overeenkomst kan de reden van het ontslag u ook niet meer achtervolgen op de arbeidsmarkt. Ook worden de juridische kosten van de arbeidsjurist ook vaak vergoed door de werkgever. De vaststellingsovereenkomst kent daarmee eigenlijk geen nadelen, maar alleen voordelen. Kortom, onze arbeidsjuristen zullen altijd een vaststellingsovereenkomst adviseren.

Vaststellingsovereenkomsten na arbeidsconflict

Ik heb een arbeidsgeschil op het werk met mijn leidinggevende. Na een mediationtraject heb ik een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Hoe kunnen jullie daarbij helpen?

Ja, dat kunnen wij zeker. De vaststellingsovereenkomst wordt in twee stappen behandeld: wij controleren de overeenkomst op WW-recht en onderhandelen met de werkgever zodat u met de beste financiële voorwaarden uit dienst kunt gaan. De vaststellingsovereenkomst kan te allen tijde worden gegeven, ook na een mediationtraject.

Een aantal collega’s en ik hebben allen een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Kan Novum juristen daarbij helpen?

Jazeker, Novum juristen helpt werknemers bij collectief ontslag. U en uw collega’s kunnen zich collectief aanmelden voor rechtshulp bij ons kantoor.

Als twintig of meer collega’s worden ontslagen binnen hetzelfde werkgebied van dezelfde werkgever, is sprake van collectief ontslag. In geval van collectief ontslag dient de werkgever het UWV te informeren. Daarnaast kan het ook zijn dat de werkgever u en uw collega’s vaststellingsovereenkomsten geeft ter beëindiging van alle arbeidsovereenkomsten.

Het voordeel van de vaststellingsovereenkomst is dat de arbeidsjurist namens u en de collega’s een beter ontslagvoorstel kan uitonderhandelen. Daarbij kan gedacht worden aan de hoogst mogelijke transitievergoeding en andere financiële voorwaarden. Als collectief staat u namelijk sterker dan als individu. Novum juristen heeft voldoende arbeidsjuristen die alle dossiers in behandeling kunnen nemen.

Heeft u meer vragen over ontslag, ontslag op staande voet of vaststellingsovereenkomsten? Bel dan naar 020 261 60 10 voor onze ervaren arbeidsjuristen die vandaag nog bereikbaar zijn.