Ontslag bij Aldi

Vragen over ontslag bij Aldi. Ontslag op staande voet, ontslag met wederzijds goedvinden en arbeidsconflicten bij Aldi.

Ontslag bij Aldi

Aldi is een supermarkt uit Duitsland, maar is sterk vertegenwoordigd in Nederland. Aldi heeft in iedere provincie van ons land een vestiging met werknemers die mogelijk vragen hebben over ontslag, vaststellingsovereenkomsten, transitievergoedingen of arbeidsconflicten. Met deze bijdrage stellen onze juristen hun kennis over het arbeidsrecht en ervaring beschikbaar over het bijstaan van werknemers van supermarkten.

Vaststellingsovereenkomsten bij Aldi

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarmee werknemer en werkgever met wederzijds goedvinden uit elkaar kunnen gaan. Het is de meest vriendelijke manier van het opzeggen van de arbeidsovereenkomst omdat beide partijen inspraak hebben op de ontslagvoorwaarden.

Vaststellingsovereenkomsten komen vaak voor omdat deze overeenkomst een veelzijdige oplossing is. Het kan zijn dat een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden vanwege een slepend arbeidsconflict, na het geven van ontslag op staande voet of omdat er een terugloop is van omzet. Laatstgenoemde reden lijkt niet snel te gebeuren omdat supermarkten winst blijven maken tijdens de coronacrisis.

Vaststellingsovereenkomst na een arbeidsconflict bij Aldi?

Een vaak gestelde vraag is of een vaststellingsovereenkomst mogelijk is tijdens of na een arbeidsconflict. Het antwoord is bevestigend, een arbeidsconflict wordt zelfs vaak opgelost met een vaststellingsovereenkomst.

Een arbeidsconflict werkt vaak verlammend voor de werklust of wekt spanningen op bij het idee dat de werknemer weer wordt opgeroepen voor werk. Daarom heeft een vaststellingsovereenkomst een bevrijdende functie waardoor de werknemer kan uitkijken naar een nieuwe baan. Het is sterk aanbevolen om de vaststellingsovereenkomst via een arbeidsjurist op te vragen zodat de kwaliteit van de overeenkomst en ontslagvoorwaarden gegarandeerd is.

Ontslag op staande voet bij Aldi

Ontslag op staande voet is het ergste wat een werknemer kan overkomen. Het is een vertrouwensbreuk die persoonlijk hard aankomt, maar ook financieel voelbaar is. U kunt geen WW-uitkering aanvragen en verliest alle loonaanspraken. Het kan ook zijn dat u aansprakelijk wordt gesteld voor schade in verband met het ontslag. Een verleend op staande voet ontslag gaat gepaard met een ontslagbrief waarin de ontslagreden wordt medegedeeld.

Ik heb een arbeidsconflict bij Aldi krijg ik dan nog een transitievergoeding?

Een arbeidsconflict is vervelend, maar niet onoverkomelijk. Met de hulp van een arbeidsjurist kunt u de maximale transitievergoeding krijgen uit het conflict. De arbeidsjurist kan een vaststellingsovereenkomst bedingen met gunstige ontslagvoorwaarden waaronder de hoogte van de transitievergoeding. Het is dus mogelijk om een transitievergoeding te krijgen na een arbeidsconflict. Verder kan de arbeidsjurist een hogere transitievergoeding voor u uitonderhandelen. Bel naar 0202616010 voor een belafspraak met een ervaren arbeidsjurist.

Ik zit thuis met spanningen en andere klachten na een arbeidsconflict. Vanuit Aldi wordt gezegd dat ik zelf ontslag moet nemen. Moet ik zelf ontslag nemen?

Nee, zelf ontslag nemen heeft nooit voordelen voor de werknemer. De werkgever daarentegen komt zeer makkelijk en goedkoop van u af. Als u moeite heeft met een arbeidsconflict dan kan het lonen om een arbeidsjurist in te schakelen die een vaststellingsovereenkomst uitonderhandeld met Aldi met goede ontslagvoorwaarden. Als u zelf ontslag neemt, doet u afstand van een mogelijk grote transitievergoeding. Ook kunt u geen WW-uitkering aanvragen. Bij een arbeidsconflict kunt u dus het beste met een arbeidsjurist bellen.

Ik ben op staande voet ontslagen bij Aldi. Wat moet ik nu doen?

Ontslag op staande voet is vervelend, maar kan worden opgelost met de juiste hulp. Een arbeidsjurist kan de hierboven genoemde vaststellingsovereenkomst gebruiken om het verleende ontslag op staande voet te vervangen met ontslag met wederzijds goedvinden. Deze ontslagvorm betekent het sluiten van een vaststellingsovereenkomst waarmee bepaalde rechten zoals een transitievergoeding en WW-uitkering worden gered. Daarnaast kan de arbeidsjurist ook een aantal maanden aan loon voor u winnen zodat u de tijd heeft om een andere baan te zoeken. Op staande voet gegeven ontslag kan vergaande gevolgen hebben, schakel daarom op tijd een arbeidsjurist in.

Mijn werkgever heeft een recherchebureau ingeschakeld omdat ze diefstal of fraude vermoeden. Wat kan ik doen?

Als uw werkgever een strafbaar feit vermoedt zoals diefstal of fraude, dan zal nader onderzoek moeten uitwijzen of het vermoeden ook klopt. Als de werkgever de stap heeft gezet naar een recherchebureau, dan geldt dat als een soort ‘motie van wantrouwen’. Ontslag op staande voet of beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan dan ieder moment komen omdat de werkgever u niet meer vertrouwt. Het is op dat moment verstandig om een arbeidsjurist in te schakelen die meteen een vaststellingsovereenkomst bedingt met de werkgever. Hiermee komt u als werknemer financieel beter uit de situatie en blijft uw positie op de arbeidsmarkt gehandhaafd.

Ik heb te maken met een reorganisatie bij Aldi. Wat betekent dat?

Een reorganisatie betekent vaak collectief ontslag. Meerdere banen worden opgezegd om kosten te besparen op salariskosten. Het gevolg is dat meerdere mensen hun baan verliezen. De motieven achter het ontslag zijn puur financieel en niet persoonlijk. Aldi zal op gegeven moment een vaststellingsovereenkomst aan u kunnen aanbieden om uw baan op te zeggen. Op dat moment is het verstandig om een arbeidsjurist in te schakelen zodat hij uw vaststellingsovereenkomst kan nakijken en betere ontslagvoorwaarden voor u kan uitonderhandelen.

Kan mijn transitievergoeding worden verhoogd bij een reorganisatie?

Ja, een ervaren arbeidsjurist onderhandelt de beste ontslagvoorwaarden voor u uit in de vaststellingsovereenkomst. Daarbij hoort dat de transitievergoeding wordt verhoogd.

Is een collectieve rechtshulp mogelijk bij uw kantoor?

Ja, het is aan te raden dat zoveel mogelijk collega’s zich melden bij ons kantoor voor gelijktijdige rechtshulp en juridisch advies. Het voordeel is dat iedere individu meeprofiteert van de goede ontslagregeling die wordt uitonderhandeld door de arbeidsjurist. Novum juristen heeft ruimte voor een dergelijke procedure en werkt als een van de weinige kantoren door in de coronacrisis. U en uw collega’s zijn dan ook altijd welkom.

Heeft u vragen over ontslag bij Aldi? Onze ervaren arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar voor overleg en kunnen snel schakelen. Bel naar 020 261 60 10 voor een belafspraak die vandaag nog kan plaatsvinden.