Ontslag bij Kruidvat

Ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten bij Kruidvat: loon bij ontslag, ontslag op staande voet en transitievergoeding na arbeidsconflict.

Ontslagdossiers bij Kruidvat

Kruidvat is een winkelketen in de detailhandel met een groot aantal vestigingen in Nederland. Dat betekent dat er veel werknemers zijn die vragen kunnen hebben over ontslag, arbeidsconflicten en ontslagvergoedingen. Zeker nu in de coronacrisis hebben werknemers meer dan ooit hulp nodig.

Met deze bijdrage hopen wij werknemers te informeren over hun rechten en plichten bij ontslag met wederzijds goedvinden, aanzeggingen voor ontslag op staande voet en ontslag nemen.

Ontslag met wederzijds goedvinden en vaststellingsovereenkomst laten checken

Ontslag kent vele vormen. Werknemer en werkgever kunnen kiezen voor een vaststellingsovereenkomst waarmee in onderling overleg wordt besloten tot ontslag. De vaststellingsovereenkomst kan worden gegeven na een arbeidsconflict, maar ook wanneer er sprake is van bedrijfseconomische redenen. Deze overeenkomst altijd worden nagekeken, ongeacht welke reden uw werkgever daarvoor heeft gehad.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst gekregen van Kruidvat. Welke stappen moet ik nemen?

Een vaststellingsovereenkomst moet in eerste instantie worden nagekeken. De toegevoegde waarde daarvan is dat u het recht op een WW-uitkering kunt borgen. Daarnaast geeft het nakijken van de overeenkomst de mogelijkheid om de transitievergoeding te berekenen en een tegenbod te doen met aantrekkelijkere ontslagvoorwaarden.

Bel dus naar 020 261 60 10 voor specialistische hulp bij vaststellingsovereenkomsten.

Ik laat mijn vaststellingsovereenkomst door u nakijken. Hoe zit het ondertussen met mijn loon?

Terwijl wij de vaststellingsovereenkomst checken heeft u als werknemer van de werkgever en cliënt aan ons kantoor vrijstelling van werk. Vrijstelling van werk betekent dat u uw werk niet hoeft te doen voor een bepaalde periode met behoud van salaris. U krijgt dus uw salaris doorbetaald terwijl wij met Kruidvat onderhandelen over de ontslagvoorwaarden.

Hoelang duurt het nakijken en onderhandelen bij een vaststellingsovereenkomst?

Het nakijken van de vaststellingsovereenkomst kan meestal op dezelfde dag. Het onderhandelen duurt iets langer, maar meestal wordt uw dossier binnen enkele dagen tot maximaal twee weken succesvol afgesloten. Dat betekent dat u een vaststellingsovereenkomst krijgt met betere ontslagvoorwaarden zoals een hogere transitievergoeding.

Ontslag op staande voet bij Kruidvat: dringende reden en ontslagbrief

Ik ben op staande voet ontslagen zonder ontslagbrief. Moet ik nu een ontslagbrief vragen van de werkgever?

U kunt dan bellen met de HR-afdeling of de bedrijfsjurist die het ontslag heeft gegeven. Vraag altijd naar de dringende reden achter het ontslag en of u hiervan schriftelijke bevestiging kan krijgen.

Als u geen brief meekrijgt, dan dient u zo snel mogelijk rechtshulp in te schakelen. Ontslag op staande voet kunt u zien als een noodsituatie waar snel op gehandeld moet worden om verlies van rechten te voorkomen. U kunt geen uitkering aanvragen en krijgt geen transitievergoeding mee van de werkgever. Ook kan de werkgever uw salaris verrekenen met schadeposten die zijn ontstaan door het ontslag.

Hoe maak ik bezwaar tegen ontslag op staande voet?

Bezwaar tegen ontslag is leuk, maar een arbeidsjurist inschakelen is beter. Wij kunnen het ontslag laten toetsen door een kantonrechter of het ontslag door de werkgever laten intrekken. Meestal krijgen ontslagen werknemers via ons een vaststellingsovereenkomst waarmee het op staande voet gegeven ontslag wordt teruggedraaid.

Kan ik een transitievergoeding krijgen van de werkgever na een op staande voet aangezegd ontslag?

Ja, door een arbeidsjurist in te schakelen is het mogelijk om het ontslag te laten terugdraaien en om te zetten naar een ontslag met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat er een vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken als einde van het dienstverband in plaats van het eerder gegeven ontslag wegens een dringende reden. De vaststellingsovereenkomst geeft de mogelijkheid om daarin de transitievergoeding te laten vastleggen.

Arbeidsconflicten bij Kruidvat: de grootste fout van werknemers en juridisch advies bij ontslag

Ik heb een arbeidsconflict bij Kruidvat. Moet ik nu zelf ontslag nemen?

Nee, wij raden altijd af om zelf ontslag te nemen. U bent dan namelijk verwijtbaar werkloos geworden waardoor u geen WW-uitkering kunt aanvragen. Daarnaast kunt u geen aanspraak maken op de transitievergoeding. U loopt dus vooral qua financiën veel mis terwijl de werkgever heel goedkoop van u afkomt. Zelf ontslag nemen is dus de grootste fout die u kunt maken als werknemer.

Het is aangeraden om met een vaststellingsovereenkomst tot een oplossing te komen. Hiermee is het aanvragen van een WW-uitkering mogelijk en kan een arbeidsjurist onderhandelen voor een transitievergoeding.

Is een arbeidsconflict een reden voor ontslag op staande voet?

Nee, op zichzelf niet. Een meningsverschil met uw werkgever over het werk of werkgerelateerde zaken levert geen dringende reden op voor een op staande voet opgelegd ontslag. Een arbeidsconflict is niet fijn, maar blijf wel netjes naar de werkgever. Als u op een andere toon gaat praten of de woordenwisseling ontaardt in een scheldpartij, dan is ontslag op staande voet wel mogelijk.

Ik ben ziek en heb een arbeidsconflict over mijn ziekte. Kan ik ontslagen worden door Kruidvat?

Tijdens ziekte heeft u ontslagbescherming. De werkgever kan uw arbeidsovereenkomst dus niet opzeggen terwijl u ziek bent. Het is wel mogelijk dat de werkgever u een vaststellingsovereenkomst geeft om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Tijdens ziekte is het in beginsel onverstandig om akkoord te geven op ontslag. U loopt salaris mis en kan geen uitkering aanvragen bij het UWV. Zolang u de overeenkomst niet tekent, blijft u gewoon in dienst. U moet wel re-integreren en richtlijnen van de bedrijfsarts opvolgen. Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kunt u op eigen kosten een second opinion aanvragen bij het UWV.

Contact

Heeft u ook hulp nodig bij ontslag. Neem snel contact op met ons via 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar, geen wachtrijen!