Ontslagsituaties bij Action

Ontslagsituaties bij Action: ontslag op staande voet, transitievergoedingen en vaststellingsovereenkomsten bij Action.

Ontslagprofiel Action

Action is opgericht in 1993 in Enkhuizen. Het Nederlandse bedrijf verkoopt op meerdere terreinen producten. Action heeft 1612 winkels over heel Europa. In Nederland zijn er meerdere vestigingen over het hele land. Vanwege de hoge hoeveelheid werknemers bestaat er een hoge kans op vragen over arbeidsconflict, ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomsten. Deze bijdrage is bedoeld voor deze werknemers.

Daarnaast geeft de coronacrisis geregeld aanleiding voor werkgevers om over te gaan tot ontslag. Vooral in deze tijd is het nodig dat werknemers geïnformeerd worden over hun rechten en zich geholpen voelen. Als u werknemer bent van Action en vragen heeft over uw rechten, dan kunt u ook meteen naar ons bellen. Als u naar 0202616010 belt kunnen onze arbeidsjuristen u vandaag nog terugbellen.

Ontslag op staande voet bij Action

Ontslag op staande voet bij Action: transitievergoedingen, vaststellingsovereenkomst en ontslag met wederzijds goedvinden.

Onze arbeidsjuristen hebben veel ervaring met ontslag op staande voet. Ook dossiers waarin werknemers van Action zijn ontslagen zijn meerdere keren door ons met succes behandeld. Hieronder lichten wij dat toe aan de hand van vragen die werknemers die op staande voet zijn ontslagen hebben gesteld.

Ik ben op staande voet ontslagen bij Action, heb ik nu nog recht op een WW-uitkering?

Nee, bij een op staande voet gegeven ontslag heeft de werknemer nooit recht op een WW-uitkering. Een van de voorwaarden voor recht op een WW-uitkering is dat u niet verwijtbaar werkloos bent geworden. Een verleend op staande voet ontslag is altijd verwijtbaar.

Gelukkig is ontslag op staande voet niet kansloos voor de werknemer. U kunt een WW-uitkering aanvragen als het op staande verleend ontslag wordt omgezet naar ontslag met wederzijds goedvinden. Dat gaat via een vaststellingsovereenkomst. Onze arbeidsjuristen kunnen hier voor zorgen. Vaak gaat dit kosteloos.

Krijg ik nog loon van Action nadat ik daar op staande voet ben ontslagen?

Na ontslag op staande voet krijgt de ontslagen werknemer een eindafrekening. Dat betekent dat Action uw loon aan u overmaakt, maar daarbij zal melden of uw loon wordt verrekend met bepaalde schadeposten. Schadeposten kunnen bijvoorbeeld liggen in het feit dat er kosten zijn gemaakt om uw ontslag mogelijk te maken. De redenen hiervoor, maar ook van het ontslag, worden vaak in een ontslagbrief duidelijk gemaakt.

Het is mogelijk om deze schadeposten weg te contracteren. Een arbeidsjurist van Novum juristen kan dit voor u regelen. Bij ontslag op staande voet is onmiddellijk contact met een specialist verstandig. De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn vandaag nog bereikbaar voor contact.

Kan ontslag op staande voet problemen opleveren bij toekomstige sollicitaties?

Ja, dat is goed mogelijk. Hoewel het niet getuigt van goed werkgeverschap kunnen toekomstige werkgevers referenties vragen over uw verleden. Als blijkt dat u op staande voet bent ontslagen zonder dat u daar iets aan heeft gedaan, dan kan dat negatieve invloed hebben op toekomstige sollicitaties.

Hoe kan ik zonder problemen verder solliciteren na een op staande voet gegeven ontslag?

Dat is mogelijk door het ontslag op staande voet om te zetten naar ontslag met wederzijds goedvinden. Onze arbeidsjuristen zullen voor u een vaststellingsovereenkomst voorleggen aan uw werkgever waarin het ontslag op een nette manier wordt afgewikkeld. De reden van ontslag op staande voet zal dan niet meer bestaan en partijen mogen daar in de toekomst ook niet meer over praten. Op deze manier blijven uw kansen op de arbeidsmarkt bestaan.

Vaststellingsovereenkomsten bij Action

Vaststellingsovereenkomsten bij Action: transitievergoeding, arbeidsconflicten en overig ontslag.

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin het ontslag tussen werknemer en werkgever is geregeld. In de overeenkomst worden ontslagvoorwaarden gesteld na het uitwisselen van ontslagvoorstellen. Het doen van ontslagvoorstellen hoort bij het werk van een arbeidsjurist. Hij zorgt ervoor dat u onder gunstige ontslagvoorwaarden uit dienst kunt gaan.

Ik ben niet op staande voet ontslagen, maar heb wel een arbeidsconflict met Action. Kan ik een vaststellingsovereenkomst krijgen van mijn leidinggevende?

Dat is zeker mogelijk. Veel arbeidsconflicten worden afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. U hoeft niet eerst ontslagen te worden om op deze manier uit dienst te gaan. Een arbeidsjurist kan namens u bemiddelen om tot een vaststellingsovereenkomst te komen. In de praktijk gaat dat vaak goed omdat de werkgever zelf ook zoekt naar een oplossing van het arbeidsconflict.

Hoe zit het met de transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst?

Tijdens de behandeling van uw vaststellingsovereenkomst berekenen wij de transitievergoeding waar u wettelijk recht op heeft. De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn de enige juristen die ook onderhandelen met de werkgever voor een verhoogde transitievergoeding. Hierdoor krijgt de werknemer vaak meer transitievergoeding dan waar hij werkelijk recht op heeft.

Krijg ik doorbetaald terwijl u de vaststellingsovereenkomst nakijkt en met mijn werkgever onderhandelt?

Jazeker, uw arbeidsovereenkomst loopt gewoon door terwijl er wordt onderhandeld over de vaststellingsovereenkomst. Dat betekent dat uw loon wordt doorbetaald. Meestal wordt er vrijstelling van werk afgesproken voor een bepaalde periode. Dan heeft de arbeidsjurist genoeg tijd om een goed ontslagvoorstel te doen met gunstige ontslagvoorwaarden zoals een transitievergoeding. Daarnaast krijgt u de tijd om te solliciteren.

Wat als Action aankondigt dat we collectief ontslag mogen verwachten. Is het dan verstandig dat we ons als collectief bij u melden?

Ja, dat pakt in de praktijk altijd goed uit. Als er sprake is van collectief ontslag door bijvoorbeeld een reorganisatie, dan iedere werknemer profiteren van de ontslagregeling die door ons wordt uitonderhandeld. De transitievergoeding wordt verhoogd, de juridische kosten worden vaak gecompenseerd en andere soorten ontslagvergoedingen kunnen mogelijk worden.

Contact

Heeft u ook vragen over ontslag, arbeidsconflicten of vaststellingsovereenkomsten? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog beschikbaar voor een gesprek.