Wat is een vaststellingsovereenkomst? 

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen afspraken met elkaar maken ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst die partijen heeft gebonden. De reden hiervan is vaak gelegen in een arbeidsgeschil of een financiële kwestie aangaande de huishouding van de werkgever. Andere woorden voor een vaststellingsovereenkomst zijn beëindigingsovereenkomst, ontslagvoorstel of een ontslagaanbod. Juridisch gezien is de term vaststellingsovereenkomst het meest zuiver.

Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

In het geval van arbeidsrelaties betekent dit dat de overeenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigt tussen werknemer en werkgever. Daarnaast bevat de overeenkomst de laatste afspraken tussen werkgever en werknemer. Denk hierbij aan het recht op WW, transitievergoeding, doorbetaling van loon en overige zaken zoals het inleveren van bedrijfseigendommen. In principe hebben beide partijen ook niets meer van elkaar te vorderen nadat de overeenkomst is getekend. Dit heeft te maken met het feit dat partijen na ondertekening elkaar finale kwijting verlenen.

Voordeel

Het voordeel van een vaststellingsovereenkomst is dat de werkgever op een relatief goedkope en gemakkelijke wijze de arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Omdat er een sterke ontslagbescherming heerst kan de werkgever deze ontslagbescherming omzeilen. Daarnaast krijgt de werknemer, indien de tekst daartoe strekt, recht op WW.

Risico’s

Het is vooral de werknemer die risico’s loopt bij de overeenkomst. De werknemer hoeft namelijk geen recht op WW te hebben. Als de tekst dus niet voldoende is voor het recht op WW dan zijn de gevolgen geheel voor rekening van de werknemer. De werknemer heeft er dus baat bij om de overeenkomst te laten onderzoeken door een gespecialiseerde jurist.

Verder is het ook goed om de overige bedingen uit de overeenkomst te laten nakijken. Met onze hulp krijgt u wellicht recht op een hogere transitievergoeding/ontslagvergoeding, recht op een kostenvergoeding inzake de door u ingeschakelde rechtsbijstand en een langere doorbetaling van loon nadat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.