Het Coronavirus en uw vragen over werk en ontslag

Het Coronavirus werk en ontslag. Lees in deze blog meer.

Gisteren kregen wij veel vragen van werknemers over onzekerheden op de werkvloer. Zaken als ontslag, vaststellingsovereenkomsten, beëindigingsovereenkomsten, werkweigering en soms ontslag op staande voet kwamen aan de orde. De Corona-uitbraak leidt tot veel vragen en soms spanningen op de werkvloer. In de vorige bijdrage hebben wij mogelijk al een aantal vragen beantwoord.

Ik heb een vitaal beroep, wat betekent dat?

Vitale beroepen zijn beroepen met werkzaamheden die essentieel zijn voor het functioneren van onze samenleving. Het gaat dan ook om belangrijke beroepen. Hieronder een lijst van vitale beroepsgroepen.

Onderwijs en kinderen

 • Media-organisaties die belast zijn met het verstrekken van informatie. Hierdoor blijft iedereen geïnformeerd over de laatste stand van zaken over het Coronavirus.
 • Kinderopvang.
 • Docenten en ander personeel dat noodzakelijk is voor de functionering van een school.

Mobiliteit en zorg

 • Openbaar vervoer zoals trein, metro, bus en tram.
 • Aanlevering van brandstoffen voor benzine, diesel e.d.
 • Levering van medicijnen en andere geneeskundige hulpmiddelen.
 • Zorgpersoneel.
 • Levering van voedsel (supermarkten, groothandel en boeren).
 • Vuilnisophaaldiensten.
 • Brandweer en ambulance.

Noodzakelijke overheidsdiensten

 • Denk aan organen van gemeenten die belast zijn met de betalingen van uitkeringen, toeslagen en andere overheidsdiensten die betrekking hebben op de burger.
 • Politie en ondersteunend personeel.
 • Het Nederlandse leger.

Heb ik als vitaal beroep meer ontslagbescherming?

In principe niet. Het arbeidsrecht geeft iedere werknemer dezelfde ontslagbescherming. De kans dat uw werkgever u wil ontslaan is wel kleiner geworden omdat uw werk nog belangrijker is geworden.

Kan ik met een vitaal beroep op staande voet ontslagen worden?

Ja, u kunt nog altijd door uw werkgever op staande voet worden ontslagen. De redenen zijn hetzelfde: het ontslag moet per direct worden gegeven nadat de reden daarvan bekend is geworden, de reden moet dringend zijn en moet onder vermelding daarvan worden gegeven aan de werknemer.

Kan mijn werkgever mij een vaststellingsovereenkomst aanbieden vanwege het Coronavirus?

Ja, dat is mogelijk. Het is altijd mogelijk om de mogelijkheid te bespreken van ontslag met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat de werkgever altijd een vaststellingsovereenkomst of een transitievergoeding aan u kan aanbieden. Let wel, u bent niet verplicht om te tekenen. Het advies is om contact op te zoeken met een arbeidsjurist. Dit geldt ook voor gevallen waarin ontslag op staande voet is gegeven. Bel naar 020 261 60 10.

Kan ik op staande voet worden ontslagen omdat ik besmet ben met het Coronavirus?

Nee, ontslag op staande voet kan alleen met een dringende reden. Een dringende reden is een reden die dermate ernstig is dat de werkgever u niet meer kan vertrouwen. Dat betekent dat u iets te verwijten valt zoals diefstal of vergaand onfatsoenlijk gedrag. Het gaat dus om uw handelen en uw integriteit als werknemer. Hoewel Corona-besmetting een ernstig is, is dit geen aanval op uw integriteit of handelen als werknemer.

Ik denk dat ik Corona heb en wil thuisblijven. Mijn werkgever wil dat ik kom werken en dreigt met ontslag op staande voet. Wat nu?

Als u vermoedt dat u besmet bent met het Coronavirus dan moet u uw werkgever hiervan op de hoogte brengen. Als goed werknemer wordt van u verwacht dat u uw werkgever en collega’s niet in gevaar mag brengen.

Geef aan welke klachten u heeft en dat u voornemens bent om de huisarts in te schakelen. U doet er dus goed aan om uw klachten in eerste instantie door te geven (ook schriftelijk).  Als de huisarts daarvoor aanleiding geeft kunt u zich ziek melden bij uw werkgever. U kunt niet eenzijdig bepalen om thuis te blijven. In dat geval riskeert u ontslag op staande voet op grond van werkweigering.

Kan ik tijdens mijn proeftijd ontslagen worden als ik lichte Corona-klachten heb?

In de proeftijd kan uw werkgever u altijd ontslaan. Dat geldt ook als u ziek bent. De werkgever hoeft geen rekening te houden met het ontbreken van toestemming van het UWV of de wettelijke opzegtermijn.

Contact

Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie en advies. Onze arbeidsjuristen zijn tijdens de Corona-uitbraak bereikbaar. Lees hier meer artikelen.