Het Coronavirus en het arbeidsrecht 

Lees in deze blog meer over het Coronavirus en het arbeidsrecht.

Veilige werkomgeving

Het arbeidsrecht kent met de Arbowetgeving de verplichting voor de werkgever om zorg te dragen voor een werkbare omgeving met zo min mogelijke gevaren voor de werknemer. Indien nodig moet de werkgever actief werknemers instrueren over het behouden en bevorderen van de veiligheid van de werkomgeving. Vanwege het Coronavirus is de kans groot dat u als werknemer instructies krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de caissières van supermarkten die achter zeilen hun werk doen. Hiermee beschermt de werkgever de werknemer tegen mogelijk besmetting door zoveel mogelijk afstand te garanderen tussen klanten en werknemers. Daarnaast dient de werkgever ook werknemers te verplichten om regelmatig hun handen te wassen als instituten zoals het RIVM hiertoe oproepen.

Mag ik thuiswerken?

Thuiswerken is eigenlijk altijd een optie geweest voor zover de werkzaamheden thuis uitgevoerd kunnen worden. Let wel, u kunt niet zelf bepalen dat u thuis gaat werken. Thuiswerken kan alleen als u en uw werkgever dit samen hebben besloten. U kunt een verzoek tot thuiswerken doen vanuit goed werkgeverschap en bovenstaande Arbowetgeving. De werkgever is namelijk wettelijk verplicht tot het bieden van een veilige werkomgeving.

Ik zit thuis omdat ik lichte coronaklachten heb/ ik zit in verplichte thuisquarantaine of ben op een andere manier ziek. Heb ik recht op loon?

Als u ziek bent heeft u recht op loondoorbetaling. De werkgever is gehouden om uw loon gedurende uw afwezigheid door ziekte. Let wel, uw cao kan wachtdagen bevatten. Dat betekent dat uw werkgever geen loon verschuldigd is over de eerste twee dagen van ziekte. Deze mogelijkheid moet altijd schriftelijk vastgelegd zijn. Daarnaast is het mogelijk dat u maar 70% van uw loon krijgt tijdens ziekte.

Een collega (of meerdere collega’s) zijn besmet met corona. Ik wil niet naar het werk om besmetting te voorkomen. Ik heb dit aangegeven bij de baas, maar hij wil dat ik naar het werk kom? Wat kan ik doen?

Ten eerste geldt het volgende. Communicatie is belangrijk. Laat uw werkgever altijd weten wat uw zorgen zijn. Niet of gebrekkig communiceren zou kunnen leiden tot ontslag op staande voet wegens werkweigering. Hoewel de rechtsgeldigheid daarvan in twijfel getrokken kan worden, is voorkomen beter dan genezen.

Als u gegronde angst heeft voor besmetting omdat een collega al besmet is geraakt met het virus, dan is het verstandig om te vragen naar de mogelijkheden tot thuiswerken. Als dat niet lukt kunt u vragen of u elders uw werkzaamheden kan verrichten zoals een andere werkplaats of vestiging van uw werkgever.

Mijn werkgever heeft gevraagd of ik verlof kan opnemen gedurende de corona-crisis. Mag dit?

De werkgever kan niet uit zichzelf bepalen dat u verlof moet opnemen. De mogelijkheid is bespreekbaar, maar moet in onderling overleg gebeuren. U mag dus weigeren. Als u toestemming geeft krijgt u wel uw loon over de periode van het verlof. Wel geldt er maar een beperkte periode voor deze situatie. Bekijk daarom uw arbeidsovereenkomst (en uw cao) voor de exacte duur van deze periode.

Kan ik ontslagen worden als ik besmet ben met het coronavirus?

Nee, besmetting is nooit een reden voor ontslag. Ontslag op staande voet kan alleen met dringende redenen. Coronabesmetting is geen dringende reden. Wel kan uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Let wel, deze overeenkomst moet u wel laten nakijken.

Contact

Heeft u algemene vragen over uw werk of vragen die Corona gerelateerd zijn, bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen helpen u graag verder in deze moeilijke tijd. Lees hier meer artikelen.