Arbeidsconflict over Corona-grap wordt vaststellingsovereenkomst

Arbeidsconflict over Corona-grap? Lees meer over de casus.

Leestijd: 3 tot 5 minuten.

Pesten of Corona-angst?

Een medewerker van een stichting merkt op dat een collega uit het niets vaak moet niezen op de werkvloer. Grappend geeft hij aan dat het misschien beter is dat de collega in quarantaine gaat zitten. De grap wordt niet helemaal gewaardeerd. Toch wordt er doorgewerkt. Na een nieuwe niesbui stuurt de medewerker een mail naar de werkgever. Daarin wordt aangegeven dat de medewerker zich zorgen maakt om de gezondheid van iedereen binnen het bedrijf. De werkgever zou volgens hem de collega misschien naar huis moeten sturen. De collega hoort hiervan en vindt dat hij wordt gepest door de medewerker.

Arbeidsconflict, werkweigering en ontslag op staande voet

De collega voelt zich geterroriseerd door de medewerker. Psychologisch denkt hij dat hij besmet is met Corona terwijl dat niet het geval is. Dat komt volgens hem door het pesten. Hij schrijft een brief hierover naar de werkgever. De werkgever maant hem om terug te komen naar het werk. De collega wil echter een oplossing voor het pesten. De collega en de werkgever komen er niet uit waardoor de werkgever hem ontslaat wegens werkweigering. Dat is een reden voor ontslag op staande voet.

Vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst?

De termen ‘vaststellingsovereenkomst’ en ‘beëindigingsovereenkomst’ worden inwisselbaar gebruikt. Ze betekenen hetzelfde. De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd waarbij nadere afspraken worden gemaakt over de ontslagvergoeding en transitievergoeding. Daarnaast wordt rekening gehouden met de opzegtermijn. In deze casus heeft een arbeidsjurist van Novum juristen geregeld dat het ontslag wegens werkweigering is omgezet naar ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. De collega kreeg een transitievergoeding en een ontslagvergoeding mee. Door de inspanningen werden de transitievergoeding en de ontslagvergoeding ook verhoogd. Dat is het voordeel van ontslag met wederzijds goedvinden.

Contact

Werkweigering? Dat is het begin van een arbeidsconflict. Laat u altijd adviseren. Bel naar 020 261 60 10.