Ontslag op staande voet wegens Corona-gevaar wordt opgelost met beëindigingsovereenkomst

Ontslag op staande voet wegens Corona-gevaar? Lees in deze blog meer.

Leestijd: 3 tot 5 minuten.

Arbeidsconflict tussen collega’s

Een medewerker van een vastgoedbedrijf vermoedt dat een van zijn collega’s besmet is met het Corona-virus. Hij heeft hem al meerdere keren gemaand om naar een medisch consult te gaan. Deze collega weigert en houdt vol dat sprake is van griep. Dit meningsverschil blijft onopgelost waardoor een arbeidsconflict ontstaat tussen beide collega’s. Vervolgens wordt de leidinggevende betrokken in het verhaal. Hij moet een beslissing nemen die moet leiden tot het einde van het arbeidsconflict.

Ontslag op staande wegens werkweigering

Omdat de collega weigert om de arts te bezoeken weigert de medewerker om nog op het werk te verschijnen. Hij vindt dat de werkgever eerst moet bepalen of de werkvloer Corona-vrij verklaard kan worden. De werkgever geeft geen gehoor aan dit onderzoek en daarom blijft de medewerker thuis. De medewerker krijgt al snel een ontslagbrief waarin ontslag op staande voet wegens werkweigering is aangezegd. Ontslag op staande voet betekent geen recht op WW en geen transitievergoeding of ontslagvergoeding. De medewerker is boos omdat hij niet doet aan werkweigering. Hij werkt al geruime tijd voor de werkgever en heeft alleen het algemeen belang op het oog.

Vaststellingsovereenkomst maakt ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk

De medewerker is boos en zoekt naar juridische hulp. Hij spreekt uiteindelijk met een van onze arbeidsjuristen. Hij adviseert een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst als oplossing voor het arbeidsconflict. De arbeidsjurist maakt deze voor de medewerker en de werkgever. Hiermee ontstaat het recht op transitievergoeding en kan een ontslagvergoeding worden bedongen. De arbeidsjurist weet de transitievergoeding ook te verhogen door onderhandelingen. Daarnaast krijgt de medewerker een ontslagvergoeding. Dat is het voordeel van ontslag met wederzijds goedvinden. De werknemer was tevreden dat het arbeidsconflict hierdoor tot een einde kwam. Het ontslag op staande voet werd namelijk ongeldig verklaard.

Contact

Ontslag op staande voet is nooit kansloos. Bel daarom naar 020 261 60 10 voor meer hulp.