Corona en de rechten van de werknemer

Lees in deze blog meer over Corona en de rechten van de werknemer.

Het is allang geen nieuws meer, maar dagelijkse kost. Het coronavirus (COVID-19) heeft ons in zijn greep. Werknemers en werkgevers hebben veel vragen over het effect van het virus op de werkvloer. In deze bijdrage gaan wij in op vragen van de werknemer bij een tekort aan werk.

Lastige werksituaties

  • U heeft een beroep waarbij u geen 1,5 meter afstand kunt houden van klanten of collega’s. Denk bijvoorbeeld aan een kapper in een kapperszaak.
  • U werkt in een bedrijf dat afhankelijk is van handel met Italië of China of een ander land dat een lockdown-status heeft.

Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud

Als werknemer (maar ook als werkgever) is het belangrijk om kennis te nemen van deze maatregel. Hiermee kan de werkgever in aanmerking komen voor compensatie van salariskosten door de overheid wanneer de omzet fors is gedaald door toedoen van het coronavirus.

Moet ik deze compensatie-aanvraag als werknemer zelf doen?

Nee, uw werkgever dient de aanvraag in. U hoeft niets te doen.

Mijn werkgever heeft voor mij als werknemer een aanvraag gedaan voor compensatie in salariskosten door het coronavirus?

U wordt beschermd tegen ontslag met wederzijds goedvinden vanwege bedrijfseconomische redenen terwijl de werkgever gecompenseerd wordt voor uw salariskosten. Daarnaast moet de werkgever het hele salaris aan u blijven betalen.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst gekregen terwijl de werkgever een aanvraag heeft gedaan voor compensatie in loonkosten. Hoe zit het met mijn recht op WW?

Bekijk de vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst of vraag de werkgever naar de reden van de vaststellingsovereenkomst. De reden daarvan mag niet bedrijfseconomisch zijn (zie de vorige vraag). U hoeft dan geen WW aan te vragen. Als u een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst heeft gekregen vanwege andere redenen zoals een arbeidsconflict, dan moet de overeenkomst in ieder geval worden nagekeken door een arbeidsjurist om het recht op WW te bewaken. Het recht, de hoogte en de duur van de uitkering worden niet aangetast door de compensatie-aanvraag in salariskosten van de werkgever.

Ik heb een oproepcontract (nul-uren). Kan de werkgever ook compensatie voor mijn salaris vragen?

Ja, dat is mogelijk. Werknemers met nul-urencontracten, oproepkrachten en uitzendkrachten komen in aanmerking voor de compensatie-aanvraag.

Is de compensatie-aanvraag ook mogelijk voor een werknemer die thuiswerkt?

Ja, dat is mogelijk. De werking van de regeling staat los van de wijze waarop het werk wordt verricht door de werknemer.

Contact

Heeft u vragen over ontslag of corona-juridische vragen? Bel dan naar 020 261 60 10. Ons kantoor is beschikbaar. Lees hier meer artikelen.