Uitkeringen

WIA en Ziektewet

U bent het niet eens met de beslissing van het UWV rondom uw WIA of Ziektewet uitkering. Wij kunnen u hiermee verder helpen. Laat uw zaak beoordelen door onze specialisten. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheid te bespreken.

Gratis intake met een jurist

Bel nu 020 – 261 60 10 zodat we u geheel vrijblijvend kunnen adviseren. U krijgt direct een jurist aan de telefoon. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 18:00 uur. Liever WhatsAppen? Stuur nu een bericht naar 06 – 47 88 28 81, zodat een jurist u binnen 1 uur geheel vrijblijvend kan informeren.

Kosteloos intakegesprek

Gratis intake
Direct contact met een jurist
Duidelijkheid over uw situatie

Uitkeringen

In Nederland zijn er vele soorten uitkeringen. Vanuit het perspectief zijn er drie uitkeringen die het belangrijkst zijn. Dat zijn de uitkeringen op grond van de WIA, Ziektewet en de WW. Met deze internetpagina bespreken wij de belangrijkste punten van deze uitkeringsregimes.   

WW-uitkering 

De WW-uitkering wordt op basis van de Werkloosheidswet gegeven. Zoals de naam van de wet veronderstelt regelt deze wet het bestaan van de WW-uitkering. De WW-uitkering komt dus vooral in beeld wanneer de werknemer weet dat hij werkloos gaat worden. Het is belangrijk om te weten dat de WW-uitkering niet bij alle vormen van werkloosheid wordt gegeven. Het gaat om een tijdelijke inkomensbron en is verbonden aan voorwaarden.  

De aanvraag van een WW-uitkering wordt vooral gedaan in het kader van ontslag. Een werknemer kan wegens bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. Deze reden voor ontslag komt steeds vaker voor sinds het bestaan van de coronacrisis. Ook komt op staande voet ontslag met enige regelmaat voor.  

De meest populaire ontslagvorm blijft tocht ontslag met wederzijds goedvinden. Deze ontslagstijl levert ook vaak een WW-uitkering op omdat in de tekst van de vaststellingsovereenkomst wordt voorgesorteerd op de voorwaarden van de WW-uitkering. Als werknemer is het dus verstandig om een ontslagwens, arbeidsconflict of andere reden om het dienstverband te beëindigen in een vaststellingsovereenkomst vast te laten leggen.  

Voorwaarden WW-uitkering 

 • U moet buiten uw schuld om werkloos zijn geworden. Dit is het geval bij een vaststellingsovereenkomst en reorganisatie; 
 • U moet minimaal 26 weken gewerkt in hebben in de laatste 36 weken;
 • U bent per direct beschikbaar voor werk; 
 • U bent in Nederland.

Als de WW-uitkering wordt geweigerd kunnen onze juristen u helpen om bezwaar te maken tegen het de weigering van de WW-uitkering. Ook als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een WW-uitkering kunt u bij ons terecht. Bel naar 0202616010 voor onmiddellijke hulp bij WW-uitkeringen. 

Rechten en plichten bij WW-uitkering 

De werknemer die een WW-uitkering ontvangt heeft te maken met een aantal rechten en plichten. De plichten kunnen als volgt worden samengevat.  

 • Inspanningsverplichting: u moet zich inspannen om een nieuwe baan te vinden. Dat komt neer in het opvolgen van taken in de Werkmap en vier keer in de week te solliciteren. U moet inzage kunnen geven in de sollicitaties wanneer uw consulent daarom vraagt;
 • Aanwezigheidsplicht bij het UWV: het UWV zal u periodiek oproepen voor een gesprek. Hiervoor worden afspraken gemaakt met uw consulent. U dient bij deze gesprekken aanwezig te zijn. U heeft het recht om iemand mee te nemen naar deze gesprekken;
 • Inzageplicht: u moet iedere maand uw inkomsten opgeven bij het UWV;
 • Meldplicht: u moet belangrijke wijzigingen doorgeven aan het UWV. Als u een baan vindt, dan moet u dit vertellen omdat dit verband houdt met uw WW-uitkering. Mocht u twijfelen, geef het dan toch door aan uw consulent of vraag het aan een van onze juristen;
 • Recht op vakantie: u heeft recht op vakantie. Geeft uw vakantiewens wel eerst door aan uw consulent. Samen kunt u data met elkaar bespreken en hoeveel vakantiedagen voor u beschikbaar zijn.    

Ziektewet-uitkering 

De Ziektewet-uitkering wordt gegeven op basis van de Ziektewet en wordt aangevraagd bij het UWV. Deze wet bepaalt dat onder omstandigheden werknemers, maar ook mensen die niet in loondienst hebben gewerkt, in aanmerking komen voor een uitkering bij uitval. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van een Ziektewet-uitkering? Bel dan naar 0202616010 voor onze juristen.  

Wie komt in aanmerking voor de Ziektewet-uitkering? 

Het gaat dus om zieke werknemers of zelfstandigen die geen salaris of vergoedingen ontvangen zoals uitzendkrachten, werknemers met een nuluren-contract of mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben (stagiaires en zelfstandigen zonder bedrijf). Ook de werknemer met een aflopend tijdelijk contract kan na het einde van het dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgen. De werkgever vraagt deze uitkering voor u aan bij het UWV. Bij twijfel kunt u altijd naar onze arbeidsjuristen bellen voor contact. Zij zijn bereikbaar via 0202616010 en hebben veel ervaring met contact met het UWV en het aanvragen van uitkeringen.  

Kan ik een Ziektewet-uitkering krijgen als ik ook een WW-uitkering krijg? 

Ja, dat is mogelijk. De eerste dertien weken van ziekte blijft uw WW-uitkering gewoon doorlopen. Als u na deze periode alsnog ziek blijft, dan wordt uw WW-uitkering vervangen door een Ziektewet-uitkering. Dit is ook het geval als u in de laatste periode van uw WW-uitkering ziek wordt. Als uw WW-uitkering dus eindigt door verloop van tijd en u binnen de laatste WW-periode ziek wordt. In dat geval blijft de WW-uitkering doorlopen tot het einde daarvan en zal de Ziektewet-uitkering op dat moment voor u ingaan.  

Wat is de hoogte van de Ziektewet-uitkering? 

U kunt uitgaan van een maandbedrag dat gebaseerd is op uw dagloon. Hiervoor wordt gekeken naar uw jaarinkomen tot aan uw ziekmelding (dus: vanaf uw ziekmelding het inkomen tot een jaar terugrekenen). Dit bedrag wordt gedeeld door 261. Het resultaat is uw dagloon.  

Hoogte maandelijkse Ziektewet-uitbetalingen 

De uitkering is gemiddeld 70% van het dagloon maal 21,75. Zo komt u op uw maandelijkse Ziektewet-betalingen uit.  

Uitzonderingen hoogte Ziektewet-uitkering 

Uw Ziektewet-betalingen kunnen ook 100% van uw dagloon zijn. Echter, het gaat om specifieke gevallen om ziekte zoals bij zwangerschap en orgaandonatie. Bel naar onze arbeidsjuristen voor verder contact over deze UWV-gerelateerde zaken. 

Hoelang duurt een Ziektewet-uitkering? 

Recht op een Ziektewet-uitkering bestaat maximaal twee jaar. Ziektewet-betalingen kunnen ook eerder ophouden door overlijden, betermelding, of het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd. Als het UWV heeft aangekondigd dat uw uitkering korter dan twee jaar zal duren kunt u het beste vragen wat daarvoor de reden is. Als u het niet eens bent kunt u via ons bezwaar laten maken tegen de beslissing van het UWV. Bel naar 0202616010 voor meer informatie en hulp bij het aanvragen van een Ziektewet-uitkering.   

WIA-uitkering 

De WIA-uitkering is een uitkering voor langdurig zieke werknemers. Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn kunnen in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de WIA-wet. De betekenis hiervan is Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.  

Wat is een WIA-uitkering? 

De WIA-uitkering is bedoeld voor werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn en nog geen uitzicht hebben op herstel. Het gaat dus om werknemers die ofwel twee jaar lang loondoorbetaling hebben gehad tijdens ziekte of een Ziektewet-uitkering hebben gehad na hun dienstverband. Essentieel is dat u als zieke werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. U kunt een WIA-uitkering dus zien als een van de laatste uitkeringen waarop een zieke werknemer recht kan hebben.  

Welke WIA-uitkeringen bestaan er?  

Het WIA-regiem biedt twee uitkeringen aan: een IVA-uitkering en een WGA-uitkering. De IVA-uitkering komt in zicht wanneer werken in de toekomst haast onmogelijk is vanwege de ziekte. IVA betekent Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering is dus vooral van betekenis voor werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn.  

Als de werknemer in de toekomst nog kan werken, dan zal hij een WGA-uitkering krijgen. WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De betekenis van de WIA-uitkering en welk uitkeringsregiem van toepassing is, hangt dus vooral samen met de hoeveelheid arbeidsongeschiktheid van de werknemer.   

De aanvraag van een WIA-uitkering kan lastig zijn vanwege de betekenis en wat voor uitkeringstype van toepassing is. Bel daarom naar 0202616010 voor hulp bij de aanvraag van een WIA-uitkering. 

Op welke WIA-uitkering heb ik recht? 

Er zijn dus twee uitkeringstypes waarop eventueel recht bestaat op grond van de WIA.  

 • U heeft recht op een WGA-uitkering als uw arbeidsongeschiktheidspercentage minimaal 35% en maximaal 79% is; 
 • U kan recht op een WGA-uitkering als uw arbeidsongeschiktheidspercentage 80% is of hoger. Er moet dan wel een kans bestaan op herstel en dus herintreding op de arbeidsmarkt; 
 • U heeft recht op een IVA-uitkering wanneer u minimaal voor 80% arbeidsongeschikt ben verklaard en geen uitzicht of een minieme kans bestaat op herintreding op de arbeidsmarkt.  

Hoogte van de WIA-uitkering 

De hoogte van een WIA-uitkering en de duur daarvan wordt bepaald wanneer u de uitkering aanvraagt. Het is ook sterk afhankelijk of u in het regime van de IVA of WGA valt. Onze arbeidsjuristen kunnen u helpen om deze uitkering aan te vragen en voorbereidende vragen hierover beantwoorden.  

Contact

Heeft u vragen over de uitkeringen op grond van de WIA, WW of Ziektewet? Onze arbeidsjuristen kunnen u vandaag nog verder helpen met het aanvragen daarvan of het aanvechten van een beslissing van het UWV. Bel naar 0202616010. Lees hier onze artikelen. 

Uitkeringen

Disclaimer: Novum juristen deelt algemene informatie over verschillende juridische zaken. Deze informatie is door onze specialisten bijeengebracht en gepubliceerd om zoveel mogelijk mensen te helpen. Omdat iedere zaak anders is en wetten voortdurend veranderen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie correct en actueel is. Indien u op het punt staat om beslissingen te nemen is het sterk aanbevolen dat u eerst contact met ons op neemt. Hierdoor kunt u ook vragen stellen aan onze specialisten.

Novum biedt uitkomst

Direct contact met uw jurist
Uw jurist bestudeert uw zaak
Uw jurist adviseert u over de mogelijkheden en haalbaarheid
Snel weten waar u aan toe bent
Geheel vrijblijvend

Handige tips

Verzamel bewijsstukken
Maak notities van gesprekken
Onderneem tijdig actie
Stel altijd bezwaar als u het niet eens bent

Wij kunnen u geheel vrijblijvend informeren en adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Beoordeling

Wat zeggen onze klanten?

We kunnen natuurlijk zelf vertellen over onze dienstverlening, maar dit kunnen onze klanten beter. Onze klanten beoordelen onze juridische dienstverlening met een 8,8 gemiddeld.

Meer dan 200 klanten gingen u voor
91% van onze klanten beveelt Novum juristen aan.

Persoonlijk

9,1

Snelheid

8,8

Expertise

8,5

Resultaat

8,9

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op als u een juridische vraag heeft. wij helpen u graag verder.

Novum juristen

Kosteloos intakegesprek

Gratis intake
Direct contact met een jurist
Duidelijkheid over uw situatie