Uw werkgever gaat naar de kantonrechter om u te ontslaan. Vervelend, want u zit snel zonder werk en zonder loon. Het is altijd zinvol dat u zich verweert tegen het ontslag via kantonrechter. U kunt dan de rechter uitleggen waarom u het niet eens bent met het ontslagverzoek van de werkgever. Mogelijk oordeelt de rechter dan dat u niet mag worden ontslagen of dat uw vergoeding hoger dient te zijn.

Wij begrijpen dat ontslag via kantonrechter een vervelende procedure voor u is. Lees hoe wij u verder kunnen helpen, zodat u er niet alleen voor staat.