U heeft een (dreigend) arbeidsconflict met uw werkgever. Erg vervelend zo’n geschil. Het vervelende van een arbeidsconflict is dat dit veel spanning met zich brengt. En die spanning houdt zich niet aan werktijden.

Wij helpen u graag verder, zodat u niet meer hoeft te piekeren over vervelende gesprekken met uw baas. Deze gesprekken voeren wij voor u.

Een antwoord hierop vind je niet in het arbeidsrecht! Daarom geven wij als conflictspecialisten antwoord voor jou.

Een arbeidsgeschil is een ruzie op het werk met directe collega’s of een leidinggevende over arbeidsonderwerpen. Hierover bestaan conflicterende belangen. De ontstane onenigheid doet altijd schade aan de arbeidsrelatie. Bijvoorbeeld: het werkplezier neemt af, het vertrouwen in de arbeidsverhouding daalt naar een nulpunt en de negatieve spanning op de werkvloer neemt toe.

De volgende arbeidssituaties zijn de meest voorkomende redenen voor een conflict op de werkvloer.

  • Verschil van inzicht over arbeidsvoorwaarden of arbeidsverhouding;
  • Verstoorde arbeidsrelatie tussen werknemer en leidinggevende;
  • Conflictsituatie tijdens ziekte en re-integratie;
  • Machtsmisbruik door werkgever of leidinggevende;
  • Afwijken van bedrijfscultuur van de werkvloer;
  • Pesten op het werk.

Heb je een conflict over pesten op het werk? Arbeidspesterijen vormen een ernstig probleem en verdienen meer aandacht. Neem dan contact met ons op.

Allereerst geeft een werkconflict negatieve energie. Daaruit ontstaan vervelende gevolgen. Hieronder zie je wat een conflictsituatie met de meeste werknemers doet.

Negatieve energie conflict over werk:

  • Het neemt jouw bandbreedte in, je blijft eraan denken;
  • Je hebt minder tijd voor partner en gezin;
  • Stress en onzekerheid;
  • Afreageren op je omgeving.

Oplossingen arbeidsconflict: drie manieren om jouw werkconflict te stoppen! Hoe pak je onenigheid over het werk aan? Hieronder een korte uiteenzetting daarvan. Zo weet je waar je aan moet denken!

De vaststellingsovereenkomst is veruit de meest gehanteerde oplossing voor een werkconflict. Dat wil zeggen dat je een wederzijds ontslag afspreekt met elkaar. Het arbeidsrecht maakt dit mogelijk! Waarom kiezen werknemers hiervoor?

De meeste werkgevers en werknemers stellen haast altijd vast dat het conflict onoplosbaar is. Een vertrekregeling ligt daarom voor de hand. Deze oplossing biedt rust en een nieuwe kans op de arbeidsmarkt. En dat is precies waar alle conflict voerende werknemers naar verlangen! Hiervoor is gespecialiseerde hulp nodig. Novum juristen haalt al jaren hoge vergoedingen uit arbeidsruzies!

Meer interesse in de mogelijkheid van de vaststellingsovereenkomst? Klik dan hier. Of bel meteen met onze arbeidsjuristen 020 261 60 10.

Wil je de arbeidsverhouding redden van jouw arbeidsconflictsituatie? Dan is mediation aantoonbaar de beste route. Mediation is conflictbemiddeling met een hoge succesratio. Ook andere conflicten, zoals echtelijke ruzies, worden regelmatig hiermee opgelost. Lees hieronder meer hierover.

Allereest begint mediation met een mediator. Hierbij is het doel dat de ruziënde partijen het geschil bijleggen. Hiervoor gebruikt een mediator specifieke conflictbemiddelingstechnieken om tot de kern van het conflict te komen. Dit draagt bij aan een conflictbegrip. Hierdoor beweegt iedereen richting de oorzaak van de ruzie. Zo spreekt niemand meer langs elkaar heen.

Vervolgens kijken we samen naar het arbeidsprobleem dat reden is voor het conflict. Beide kanten krijgen evenveel toelichting. Dit kweekt begrip voor elkaar en de zienswijzen die hierover bestaan. Begrip over het conflict en begrip voor elkaar is de voedingsbodem voor de uiteindelijke oplossing.

Uiteindelijk werkt de mediator toe naar een oplossing voor het wederzijdse werkconflict. Zoek je naar een ervaren mediator? Neem dan contact met ons op 020 261 60 10.

Herplaatsing wil zeggen dat je aanblijft als werknemer bij je huidige werkgever. Echter, door een herplaatsingsaanvraag te doen verandert alleen jouw fysieke werkplaats. Dat wil zeggen dat je de werkvloer verlaat waar het conflict voortwoekert.

Het idee is dat je met nieuwe collega’s en een nieuwe werkplaats een frisse start kan maken. Let wel, je lost het conflict niet op. Je bent er eigenlijk van weggelopen. Maar weinig mensen maken hier gebruik van. En de werknemers die dat wel doen krijgen daar later last van.

Toch interesse in herplaatsing? Kies dan voor de conflictspecialist! Wij dienen voor jou een herplaatsingsverzoek met sterke juridische onderbouwing.

Voor hulp bij arbeidsconflictenrecht neem je contact op met Novum juristen! Onze ervaren arbeidsconflictspecialisten helpen jou graag verder! Bel ons vandaag nog 020 261 60 10 of stuur ons een WhatsApp-bericht 06 47 882 881.