Juridisch advies

Met Novum staat u sterk

Er is sprake van een (dreigend) conflict. De reparatie van uw auto is niet goed uitgevoerd of u heeft een conflict met de aannemer die uw badkamer zou verbouwen. Moet u een brief schrijven naar de tegenpartij en wat moet hierin staan? U wilt juridisch advies, zodat u weet waar u aan toe bent.

Wij kunnen u verder helpen met al uw vragen. U kunt juridisch advies bij ons inwinnen, zodat u zelf aan de slag kunt. Onze juristen kunnen uw geschil ook voor u oplossen, zodat u zelf niets meer hoeft te doen.

Gratis intake met een jurist

Bel nu 020 – 261 60 10 zodat we u geheel vrijblijvend kunnen adviseren. U krijgt direct een jurist aan de telefoon. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 18:00 uur. Liever WhatsAppen? Stuur nu een bericht naar 06 – 47 88 28 81, zodat een jurist u binnen 1 uur geheel vrijblijvend kan informeren.

Kosteloos intakegesprek

Gratis intake
Direct contact met een jurist
Duidelijkheid over uw situatie
Heeft u vragen over werk of ontslag?

U heeft een vraag over ontslag of uw werk. Wij kunnen u verder helpen. Klik voor meer informatie.

Lees hier meer

Juridisch advies  

Novum juristen is een juridisch adviesbureau dat over heel Nederland werkt en juridische dienstverlening biedt aan particulieren, ondernemers ondersteunt en bedrijven voorziet van juridische hulp.  

Hulp bij juridische problemen betekent dat u juridisch advies nodig heeft. De juridisch adviseurs van Novum juristen kunnen u meteen te woord staan over een breed aantal rechtsvragen. Zij verlenen over heel Nederland juridische hulp en geven sociaal-juridisch advies, maar ook juridisch advies aan ondernemers en mkb. Het gaat om onderwerpen als consumentenrecht, arbeids- en ontslagrecht of ondernemingsrecht en contractenrecht.  

Onze juridisch adviseurs zijn vandaag nog beschikbaar voor juridische bijstand en hulp bij juridische zaken. U kunt uw juridische vragen vandaag nog bij ons kwijt via 0202616010, WhatsApp of per e-mail.  

Juridisch advies arbeidsrecht  

Het arbeidsrecht is een groot gebied dat zowel particulieren als ondernemers treft. Zaken als ontslag op staande voet en arbeidsconflicten worden iedere dag opgepakt door onze juridisch adviseurs.  

Juridisch advies bij ontslag en ontslagrecht 

Onze juridische adviseurs hebben ruime ervaring met het geven van juridische hulp en dienstverlening bij ontslagzaken aan werknemers en werkgevers. Zo wordt dagelijks juridisch hulp geboden bij de volgende zaken. 

 • Vaststellingsovereenkomsten; 
 • Arbeidsconflicten; 
 • Ontslag op staande voet;
 • Juridisch advies bij dreigend ontslag; 
 • Salariszaken.  

Juridische hulp bij een vaststellingsovereenkomst  

Wij raden altijd aan om een vaststellingsovereenkomst te laten nakijken. Zo weet u of de vaststellingsovereenkomst juist is opgesteld en u recht geeft op een WW-uitkering. Als verdere specialisatie kunnen onze juridisch adviseurs ook juridische hulp geven bij het verkrijgen van een beter ontslagvoorstel. Zij onderhandelen met werkgevers over een verhoging van de transitievergoeding en overige bonussen. Ons juridisch advies leidt dus tot een vertrekregeling met meer salaris en vergoedingen.    

Juridisch advies bij ontslag op staande voet 

Ontslag op staande voet geeft aanleiding om snel juridisch advies te zoeken. Het aanvragen van juridisch advies gaat snel en praktisch bij Novum juristen. Gemiddeld is een ontslagzaak binnen enkele dagen en een week opgelost via een vaststellingsovereenkomst. Het ontslagrecht geeft veel ontslagbescherming aan een werknemer. Het kan dus ook lonen om uw zaak aan een rechter voor te leggen. Deze vorm van juridische hulp wordt ook bij ons juridisch adviesbureau gegeven. 

Juridische hulp bij arbeidsconflict 

Een arbeidsconflict is een lastige zaak omdat er niets concreets speelt. Er is geen sprake van ontslag op staande voet of een ontslagbrief. Het gaat vaak om een meningsverschil tussen werknemer en werkgever dat de arbeidsrelatie verslechterd. Een arbeidsconflict is net een sneeuwbal die alsmaar groter wordt naarmate de oplossing uitblijft. Daardoor komt er geen verbetering in de arbeidsrelatie. 

Juridisch advies bij een arbeidsconflict kan twee kanten op: u kunt zich inzetten voor een verbetering van de arbeidsrelatie door bemiddeling en mediation. Hierdoor wordt het mogelijk voor beide partijen om dichter tot elkaar te komen en het conflict uit te spreken. Novum juristen kent juridisch adviseurs die ook als mediator kunnen optreden en hiermee kunnen helpen.    

Een andere vorm van juridische hulp bij een arbeidsconflict is de vaststellingsovereenkomst. Beide partijen komen dan tot de conclusie dat voortzetting van de arbeidsrelatie niet meer zinvol is omdat de arbeidsrelatie niet meer gered kan worden. In dit geval heeft mediation geen zin. Voor de werknemer en werkgever is het dan belangrijk om de arbeidsovereenkomst op een nette en praktische manier te beëindigen. Een vaststellingsovereenkomst is hiervoor het ideale middel. Novum juristen kent modellen van de vaststellingsovereenkomst die passen op elke arbeidsrelatie en werksector.  

Juridisch advies bij dreigend ontslag 

Dreigend ontslag is een vaag onderwerp omdat de werknemer vaak op gevoel en vermoedens merkt dat hij niet meer zeker is van zijn baan. Belangrijk is dat bij dreigend ontslag er nog altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het dienstverband loopt dan nog altijd door. Het juridisch advies in geval van dreigend ontslag zou zijn om na te denken over de houdbaarheid van het dienstverband. Concreet: wil ik nog voor deze baas werken en/of kan ik nog in het huidige werkklimaat functioneren?  

Dreigend ontslag leidt vaak tot een vertrekregeling 

Vaak voelt een dreigend ontslag al aan als een motie van wantrouwen van de werkgever. Er bestaan spanningen die voelbaar zijn en de werkgever vertrouwt u niet meer of niet meer zoals voorheen. In de praktijk is het moeilijk voor een werknemer om toe te werken naar een situatie waarin beide partijen elkaar volledig kunnen vertrouwen of met elkaar door één deur kunnen. 

Voor de werknemer is het dan zaak om met een goede vertrekregeling uit dienst te gaan. Novum juristen verzorgt dit traject door te bemiddelen en te onderhandelen voor een ontslagregeling die recht doet aan uw situatie. Speerpunten zijn dat u uit dienst gaat met een transitievergoeding, vrijstelling van werk zodat u een nieuwe baan kan zoeken en dat uw juridische kosten worden vergoed.   

Bent u werknemer of werkgever? Bij ons maakt dat niet uit. Iedereen krijgt vandaag nog juridisch advies. Bel naar 0202616010 voor onze juridisch adviseurs die gespecialiseerd zijn op gebied van juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag. 

Juridisch en zakelijk advies aan mkb 

Naast particulieren zoals werkgevers staat Novum juristen ook het mkb in bij verschillende rechtsvragen. De juridische ondersteuning van ondernemers wordt vooral gedaan op gebied van arbeidsrecht, maar ook op ondernemingsrecht en contractenrecht. 

Het mkb heeft vaak behoefte aan juridische documenten zoals algemene voorwaarden, contracten met klanten en arbeidsovereenkomsten voor personeel. Novum juristen is een juridisch adviesbureau dat alle documenten op gebied van civiel recht, maar op bestuursrecht kan opstellen.  

Zakelijk juridisch advies over arbeidsrecht  

Op gebied van arbeidsrecht maken wij arbeidsovereenkomsten zodat personeel kan worden aangenomen binnen het mkb. Daarnaast leveren wij ook juridische dienstverlening waarbij de Human Resources (HR) en Personeel en Arbeid (P & O) aan ons wordt uitbesteed. Dat betekent dat wij voortgangsgesprekken kunnen voeren met personeel, intern beleid kunnen schrijven zoals gedragsreglementen en ontslaggesprekken en ontslagbrieven kunnen opstellen wanneer personeel ontslagen moet worden.  

Zakelijk juridisch advies over ontslagrecht 

Het ontslagrecht is voor het mkb, vanwege hun werkgeversrol, behoorlijk anders dan voor de particulieren. Het ontslaan van personeel is niet makkelijk in Nederland. Werknemers kennen ontslagbescherming waardoor het moeilijk is om van personeel af te komen. Op zichzelf zijn daar redenen voor, maar wat als een werknemer te ver gaat? 

Zakelijk juridisch advies over ontslag op staande voet 

Als een werknemer de grens overgaat kan sprake zijn van dringende redenen. Dringende redenen zijn dermate zwaarwegende argumenten dat de arbeidsovereenkomst geen seconde langer kan duren. U kunt daarbij denken aan diefstal, bedreiging, werkweigering of een aaneenschakeling van kleine vergrijpen zoals te laat komen en opdrachten negeren. In deze gevallen, maar ook meer gevallen, kan ontslag op staande voet worden gegeven aan de werknemer.   

Een werkgever mag alleen besluiten tot deze ontslagvorm wanneer hij zich heeft gehouden aan de strikte regels die daarvoor gelden. Er moet sprake zijn van dringende reden, het ontslag moet zo snel mogelijk worden gegeven aan de werknemer en de werknemer moet geïnformeerd zijn over de daarvoor bestaande dringende reden. Het gaat vaak fout bij werkgevers waardoor juridische ondersteuning van ondernemers nodig is. Een verkeerd op staande voet ontslag kan namelijk makkelijk worden aangevochten met flinke economische gevolgen voor uw bedrijf.  

Ik wil een werknemer op staande voet ontslaan, hoe krijg ik dit voor elkaar? 

Ontslag op staande voet moet voldoen aan een drietal vereisten: het bestaan van een dringende reden, het ontslag moet meteen worden gegeven aan de werknemer waarbij de dringende reden is medegedeeld.  

Ontslag op staande voet klinkt makkelijk, maar dat is het niet. Er worden veel fouten gemaakt zoals ten onrechte aannemen van een dringende reden of onnodig wachten bij het geven van het ontslag. Rechters staan toe dat werkgevers de tijd nemen om juridisch advies in te winnen bij ontslag. Onze arbeidsjuristen geven advies over ontslag op staande voet en kunnen dit proces uit handen nemen zodat u zeker weet dat het ontslag geldig is gegeven. Bel naar 0202616010 voor juridische bijstand voor ondernemers. 

Maakt u ook vaststellingsovereenkomsten voor het mkb? 

Zeker, wij geven juridische ondersteuning aan ondernemers op veel gebieden waaronder arbeidsrecht. Een van de beste manieren om ontslag van personeel te realiseren is een ontslag met wederzijds goedvinden. Hiervoor kunnen wij een vaststellingsovereenkomst op maat maken of u voorzien van een model vaststellingsovereenkomst.  

Juridisch advies huurrecht 

Onze juridisch adviseurs beschikken over de ervaring en kennis om zaken in het huurrecht te behandelen. Juridische hulp voor huurders en juridisch advies over huurzaken zijn belangrijk omdat dit direct verband houdt met de leefomgeving van een huurder. Novum juristen werkt snel en praktisch binnen dit rechtsgebied en informeert u over de rechten en plichten van huurder en verhuurder.  

Juridisch advies huurrecht voor huurders 

Novum juristen verricht veel diensten op gebied van het huurrecht. Hieronder worden de meest behandelde huuronderwerpen opgesomd. Ons juridisch adviesbureau geeft ook op andere gebieden van het huurrecht juridisch advies voor huurders. Bel naar 0202616010 voor de mogelijkheden. 

 • Juridisch advies huurcontract: huurcontracten opstellen en beoordelen; 
 • Huurconflicten beslechten door mediation en bemiddeling (zo kunnen huurder en verhuurder elkaar nog in de ogen aankijken); 
 • Brieven opstellen voor huurverlaging bij inbreuk op huurgenot (bijvoorbeeld door geluidsoverlast en lekkages; 
 • Aansprakelijk stellen verhuurder of medehuurder bij schade aan de huurwoning en eigendommen; 
 • Juridisch advies voor huurder bij huurverlaging.

Ik heb te maken met problemen in mijn huurwoning door andere huurders (lekkages en stankoverlast). Kan ik mijn verhuurder hiervoor aanspreken?  

Ja, dat is onder omstandigheden zeker het geval. De verhuurder moet uw huurgenot waarborgen. Dat betekent dat u geen last hoeft te dulden in uw huurwoning. De verhuurder heeft de plicht om gebreken te herstellen. Als bijvoorbeeld de overlast wordt veroorzaakt door andere huurders die onder uw verhuurder vallen, dan dient de verhuurder een einde te maken aan de overlast.   

Het gebrek moet worden opgelost door mijn verhuurder, en nu? 

Wij kunnen de verhuurder op een zakelijke wijze aanschrijven en hem wijzen op de verplichtingen om een einde te maken aan de overlast. Daarnaast is het mogelijk om hem in een persoonlijk gesprek te overtuigen van de overlast en zijn plicht om dit probleem op te lossen.  

De verhuurder reageert niet op mij. Wat nu? 

Het is mogelijk om vermindering van de huurprijs te vorderen. Ook dit gaat via een aangetekende brief met een juridische onderbouwing. Deze maatregel zorgt ervoor dat u een huurprijs gaat betalen die in verhouding staat tot de overlast waarmee u te kampen heeft. Verder is dit een drukmiddel om de verhuurder alsnog te overtuigen om de overlast te verhelpen. Als de verhuurder de bedongen huurprijs wil blijven innen, zal hij de overlast moeten verhelpen.  

Juridisch advies huurrecht mkb 

Wij ondersteunen ook ondernemers bij juridische vragen over huurrecht. Het gaat dan vaak om geschillen over de huur van bedrijfsruimte in de zin van 7:290 BW. Het gaat dan vaan om juridisch advies over kantoorruimten en opslagplaatsen waar ook personeel werkt.   

 • Huurovereenkomst opzeggen; 
 • Ontruiming huurruimte;
 • Vorderen van onbetaalde huurpenningen/huurtermijnen; 

Procedeert u ook namens verhuurders? 

Jazeker, wij kunnen naar de rechter stappen in geval van een huurconflict zoals een huurder die de rekeningen al geruime tijd niet heeft betaald. Ontruiming is dan mogelijk door de huurachterstand. 

Contact

Heeft u direct juridische hulp of juridisch advies nodig. Onze juridisch adviseurs zijn beschikbaar via onze juridisch advies-chat, e-mail en via het telefoonnummer 0202616010. Ons juridisch adviesbureau is vandaag nog beschikbaar om snel juridisch advies te geven. Lees hier ook onze blogs.

Juridisch advies

Disclaimer: Novum juristen deelt algemene informatie over verschillende juridische zaken. Deze informatie is door onze specialisten bijeengebracht en gepubliceerd om zoveel mogelijk mensen te helpen. Omdat iedere zaak anders is en wetten voortdurend veranderen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie correct en actueel is. Indien u op het punt staat om beslissingen te nemen is het sterk aanbevolen dat u eerst contact met ons op neemt. Hierdoor kunt u ook vragen stellen aan onze specialisten.

Novum helpt u verder

Direct contact met uw jurist
Uw jurist adviseert u over uw mogelijkheden
Indien u wilt neemt uw jurist uw hele zaak uit uw handen
U weet altijd snel waar u aan toe bent
Geheel vrijblijvend

Handige tips

Verzamel bewijsstukken
Onderneem tijdig actie
Wacht niet te lang
Schakel deskundige juridische hulp in

Wij kunnen u geheel vrijblijvend informeren en adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Beoordeling

Wat zeggen onze klanten?

We kunnen natuurlijk zelf vertellen over onze dienstverlening, maar dit kunnen onze klanten beter. Onze klanten beoordelen onze juridische dienstverlening met een 8,8 gemiddeld.

Meer dan 200 klanten gingen u voor
91% van onze klanten beveelt Novum juristen aan.

Persoonlijk

9,1

Snelheid

8,8

Expertise

8,5

Resultaat

8,9

Midden in een moeilijk arbeidsconflict heb ik novum gevonden. Dit was een hele verademing , heel erg dankbaar. hoefde zelf niets meer te doen, alles werd voor mij geregeld. Super voor de snelle en deskundige service.

van der Wal

Meneer Van der Wal

Account Manager

Kosteloos intakegesprek

Gratis intake
Direct contact met een jurist
Duidelijkheid over uw situatie