Novum ik heb vragen over ontslag deel 7

Beste Novum, ik heb vragen over ontslag (deel 7).

In deze bijdrage vertellen arbeidsjuristen van Novum juristen over hun gesprekken met cliënten en oud-cliënten. Hieronder leest u verhalen van deze cliënten en hoe de arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Dit is deel 7 van deze rubriek, klik hier voor deel 6.

Ontslagverhaal 13: Ontslag op staande voet na onwenselijke seksuele berichten naar een klant

Beste Novum,

Wij zijn werkgever en wij hebben te maken met de volgende zaak.

Wij hebben een medewerker geschorst vanwege het versturen van seksueel getinte berichten naar een klant (WhatsApp). De medewerker heeft vanwege zijn functie toegang tot persoonsgegevens en heeft kennelijk een vrouwelijke klant met zijn privételefoon benaderd voor seks. De klant heeft vervolgens een klacht bij ons ingediend en de berichten overlegd.

Wij zijn met elkaar in overleg geweest en willen de arbeidsovereenkomst met deze medewerker beëindigen. Is ontslag op staande voet bijvoorbeeld mogelijk? Hoe pakken wij dit aan?

Reactie van arbeidsjurist

Een apart verhaal, maar gezien de gedragingen van de medewerker is ontslag op staande voet gerechtvaardigd om de medewerker te ontslaan. Ik adviseer dan ook ontslag op staande voet nadat we eerst een zorgvuldig ontslagtraject hebben gevolgd.

Oplossing van arbeidsjurist

De klant, in dit geval werkgever, ging akkoord met het ontslag op staande voet. Na het uitzetten van een ontslagtraject hebben wij een concept ontslagbrief opgesteld voor de werkgever.

Ontslagbrief van arbeidsjurist bij dit ontslagverhaal

Beste (naam medewerker),

Op (DATUM) heeft u een officiële waarschuwing gehad vanwege het versturen van seksueel getinte berichten naar een klant. Deze klant heeft een klacht bij ons ingediend en de berichtenwisseling met ons gedeeld. Daarbij heeft de klant benadrukt dat zij niet gediend was van uw berichten.

Vandaag kregen wij opnieuw screenshots toegestuurd van een berichtenwisseling tussen u en een andere klant. Daaruit blijkt dat je opnieuw seksueel getinte berichten stuurt naar een vrouwelijke klant. Het is zeer ongepast en over alle grenzen om een vrouwelijke klant een appbericht te sturen met de tekst ‘Afspreken? Ik weet dat je alleen in (LOCATIE WERKGEVER) zit’. Vervolgens ontaardt het gesprek volledig nadat zij daar negatief op reageert. De gast geeft ook aan dat zij niet gediend is van uw toespelingen met de tekst ‘donder op’.

De communicatie in de berichtenwisseling hebben wij ontvangen van de gast en is voor ons reden om de arbeidsovereenkomst per direct met jou op te zeggen. U bent dus per direct op staande voet ontslagen wegens het versturen van seksueel getinte berichten naar een gast. U bent per direct niet meer werkzaam voor (NAAM WERKGEVER). Wij zullen alle betalingen aan jou per direct stoppen en de schade gaan opmaken.

Met vriendelijke groet,

Novum juristen

(GEMACHTIGD door werkgever)

Bent u werkgever en heeft u hulp nodig bij het opstellen van een ontslagbrief lees dan hieronder.

Let op: Novum juristen is onder geen beding aansprakelijk voor eigen gebruik van de ontslagbrieven die op onze website staan. Eigen gebruik van onze ontslagbrieven is altijd op eigen risico. Ontslagbrieven voor ontslag op staande voet passen in een zorgvuldige procedure die de werkgever moet volgen voor een geldig ontslag op staande voet. Een goede ontslagbrief kan een slordige procedure niet compenseren. Zoals u wellicht heeft gezien in de voorbeeldbrieven, worden bewijsstukken als gesprekken, gespreksverslagen en schriftelijke waarschuwingen genoemd. Deze zaken zijn van belang voor een geldig ontslag op staande voet. Iedere ontslagzaak staat op zich. Het is daarom sterk aangeraden om een arbeidsjurist in te schakelen die u kan begeleiden tijdens de ontslagprocedure. Bel daarom naar 020 261 60 10 voor contact met onze arbeidsjuristen.

Ontslagverhaal 14: Onterecht ontslag op staande voet na slepend arbeidsconflict

Beste Novum,

Ik ben ontslagen bij mijn werkgever vanwege het volgende. Het arbeidsconflict zal ik verkorten in het volgende bericht. Telefonisch kunt u mij eventueel om een toelichting vragen.

Ik heb vandaag een gesprek gehad met een directe collega, die zei dat ze van onze leidinggevende de opdracht had gekregen om een e-mail met mij te bespreken. Ik mocht de e-mail eigenlijk niet lezen, maar de collega zei dat ze geen dingen achter mijn rug om wilde doen waardoor ik de e-mail zelf heb kunnen bestuderen. Het was een mail afkomstig van de regionale projectleider waarin ze uitgebreid inging op een gesprek wat ik de week daarvoor had gevoerd met een cliënt en een begeleider uit die regio. De e-mail was opgesteld door een regionale projectleider, verstuurd naar de landelijke projectleider (waarmee ik de problemen heb), toen verstuurd naar mijn leidinggevende, die het vervolgens heeft doorgezet aan de regionale projectleider van een andere vestiging. Die uiteindelijk de opdracht kreeg van mijn leidinggevende om dit met mij te bespreken. Eigenlijk ook best opvallend, omdat dit eigenlijk een taak zou moeten zijn van mijn leidinggevende, neem ik aan. Vooral als het gaat om zoiets serieus.

De begeleider had blijkbaar aangegeven wat er allemaal fout was aan het gesprek dat ik had gevoerd. Achteraf gezien vond ik het al frappant dat mijn collega twee uur lang haar mond hield terwijl ik al het werk deed.

Met de kritiek die er allemaal in de mail stond was ik het niet eens. Het was een opsomming van negatieve opmerkingen, niet opbouwend, maar afbrandend, en er werden dingen in beweerd die ik met bewijs kon weerleggen. Ik heb hier dan ook uitgebreid een terugkoppeling op gegeven, waarin ik iedereen die hierin betrokken was, heb gemaild.

Het gevoel wat ik kreeg is dat er opdracht was gegeven om dit gesprek te gebruiken als een mogelijkheid om mijn positie aan te vallen. Toen ik dit in een later gesprek aangaf bij de vestigingsleider, zei ze dat ik wel veel redeneer vanuit aannames.

Ik was hier heel erg boos om. Als reactie heb ik de landelijke projectleider een e-mail verstuurd met het verzoek te weten wie haar leidinggevende is. Ik kreeg van haar een naam door waarop ik heb gezegd dat ik ‘de strijd hierover met haar aanga’. 10 Minuten later kreeg ik van mijn leidinggevende een reactie dat dit onaanvaardbaar is en dat ze me op de dag daarop wilde spreken. Ze zou daarbij ook iemand van HR uitnodigen.

Tijdens dit gesprek ben ik op staande voet ontslagen vanwege een opsomming aan redenen waaronder mijn reactie dat ik dus ‘de strijd hierover met haar aanga’. De ontslagbrief kan ik naar u toesturen.

Reactie arbeidsjurist

Op staande voet ontslag krijgen komt altijd hard aan. In uw situatie is er veel vooraf gegaan aan het ontslag. Ontslag op staande voet kan snel en eenvoudig worden opgelost. In principe heeft u twee smaken: het ontslag laten toetsen door een kantonrechter of ontslag met wederzijds goedvinden afspreken met de werkgever. In beide gevallen heeft u een arbeidsjurist nodig die het proces begeleidt.

Een zitting bij de kantonrechter kan lang duren en in de kosten lopen. Als u het ontslag dermate onverteerbaar vindt, is het inroepen van de rechterlijke macht een optie. De meeste werknemers kiezen in de praktijk voor ontslag met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat de arbeidsjurist een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) afspreekt met de werkgever. U gaat dan in onderling overleg uit dienst bij de werkgever zonder dat de ontslagreden u achtervolgt op de arbeidsmarkt. Het bijkomende voordeel is dat ontslagvoorwaarden waaronder het ontslag zal plaatsvinden onderhandelbaar zijn. Wij kunnen dus een transitievergoeding en een ontslagvergoeding bedingen bij de werkgever.

Oplossing arbeidsjurist voor ontslagverhaal

De werknemer koos voor de vaststellingsovereenkomst. De praktische oplossing en de snelheid waarmee deze oplossing wordt toegepast klonk beter dan een procedure bij de rechter. Zoals vaker het geval was wilde de werkgever meewerken en bood een ontslagvoorstel aan. Na het doen van een tegenbod kwamen wij er snel uit met de werkgever dat werknemer een transitievergoeding krijgt en een ontslagvergoeding. De werknemer was tevreden over de snelle afhandeling en solliciteert momenteel naar een nieuwe baan.

Contact

Heeft u ook vragen over ontslag, arbeidsconflicten of vaststellingovereenkomsten. Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag al bereikbaar.