Novum ik heb vragen over ontslag deel 4

Beste Novum, ik heb vragen over ontslag (deel 4).

In deze bijdrage vertellen arbeidsjuristen van Novum juristen over hun gesprekken met cliënten en oud-cliënten. Hieronder leest u verhalen van deze cliënten en hoe de arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Dit is deel 4 van deze rubriek, klik hier voor deel 3.

Ontslagverhaal 7: Arbeidsgeschil over functioneren werknemer

Beste Novum, ik zit met een probleem op het werk. Al geruime tijd wordt er over mijn functioneren gesproken. Ik zou mijn best niet doen en mijn werk niet goed uitvoeren. Mijn werkgever heeft al een aantal gesprekken met mij gevoerd en de resultaten worden er niet beter op. Ik vind zelf dat ik stappen heb gemaakt, maar mijn werkgever ziet dit anders. Ik voel nu dat ik op eieren moet lopen wanneer ik mijn werk doe. Collega’s kijken mij ook anders aan alsof ik aangeschoten wild ben. Ik voel mij zeer onprettig op het werk, heeft u ideeën om dit probleem op te lossen?

Reactie arbeidsjurist

Een heel vervelende, maar wel herkenbare situatie. Het kan beschreven worden als een vrije val waarin iedere daling nieuwe problemen met zich meebrengen. Het is ontzettend moeilijk om uit deze val te komen. Zowel werknemers als werkgevers hebben daar moeite mee. Ik kan een aantal oplossingen aandragen, maar ik moet dan wel weten of u zich wil inzetten om deze arbeidsverhouding te redden. Zou u bij uw werkgever willen aanblijven of bent u wellicht uitgekeken op uw werkgever?

Reactie werknemer

Ik ben moe en zit met spanningen. Ik denk niet dat ik bereid ben om te knokken voor mijn plek. Het is mijns inziens gezonder om naar een nieuwe baan te kijken.

Oplossing arbeidsjurist

De praktijk leert dat werknemers baat hebben bij een einde van het dienstverband bij vergelijkbare situaties. Mentaal maken werknemers zich ook los van de werkgever, omdat ze beseffen dat de arbeidsverhouding niet meer te redden is of omdat de werknemer niet meer in staat is om aan de verwachtingen van de werkgever te voldoen. Daarnaast is de werkgever vaak niet bereid om te investeren in herstel van de arbeidsverhouding.

De logische vervolgstap is dan ontslag met wederzijds goedvinden. U zult dan met een vaststellingsovereenkomst uit dienst gaan waarin ik ontslagvoorwaarden met de werkgever ga bespreken en vastleggen. Ik zal zorgdragen voor een goede transitievergoeding en een ontslagvergoeding zodat u wel inkomen heeft in aanloop naar een nieuwe baan.

De werknemer ging akkoord met het voorstel van de arbeidsjurist en binnen een aantal dagen werd een vaststellingsovereenkomst gesloten. Naast de vergoedingen werden ook de kosten van de arbeidsjurist gedekt zodat de werknemer geen kosten had aan onze rechtshulp.

Heeft u vragen of hulp nodig bij ontslag, ontslag op staande voet of arbeidsconflicten? De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn vandaag nog bereikbaar?

Ontslagverhaal 8: Vaststellingsovereenkomst na coronaverliezen

Geachte heer, mevrouw,

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen nadat mijn werkgever te maken heeft gehad met een terugloop van winsten. Mijn baan is daardoor te duur geworden waardoor ik ontslagen moet worden. De werkgever heeft nu een ontslagaanbod gedaan met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Hoe ga ik hiermee om?

Reactie arbeidsjurist

Corona heeft inderdaad een grote impact om de economie waardoor banen massaal geschrapt worden. Een vaststellingsovereenkomst is in ieder geval de beste manier om uit dienst te gaan bij de werkgever, omdat er onderhandeld kan worden over de ontslagvoorwaarden. Ik kan daarmee het hoogst mogelijke ontslagaanbod uit het vuur slepen. U kunt denken aan een forse transitievergoeding, aanvraag WW-uitkering, ontslagvergoeding en vergoeding van juridische kosten.

Oplossing van arbeidsjurist

De vaststellingsovereenkomst werd door zowel werknemer als werkgever geaccepteerd. De werknemer was tevreden met de ontslagvoorwaarden die waren uitonderhandeld door de arbeidsjurist. Daarnaast was de werkgever ook geholpen, omdat hij faillissement kon ontwijken. De werknemer en de werkgever stonden ook op goede voet met elkaar waardoor dit de beste uitkomst was.

Contact

Heeft u hulp nodig bij ontslag of vaststellingsovereenkomsten? Bel naar 020 261 60 10 voor een consult met een ervaren arbeidsjurist op dezelfde dag.