Novum ik heb vragen over ontslag deel 3

Novum ik heb vragen over ontslag deel 3

Beste Novum, ik heb vragen over ontslag (deel 3).

In deze bijdrage vertellen arbeidsjuristen van Novum juristen over hun gesprekken met cliënten en oud-cliënten. Hieronder leest u verhalen van deze cliënten en hoe de arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Dit is deel 3 van deze rubriek, klik hier voor deel 2.

Ontslagverhaal 5: Nooit kritische feedback, maar toch een arbeidsconflict

Ik heb sinds twee jaar een nieuwe leidinggevende. Sinds het aantreden van deze leidinggevende heb ik geen enkele vorm van feedback gekregen. Ik heb bijna geen begeleiding van hem gekregen en heb in twee jaar tijd drie gesprekken met hem gevoerd zonder dat daar gespreksverslagen van zijn gemaakt. Mijn resultaten bleven toen enige tijd achter.

Ik heb het gevoel dat hij mij heeft laten zwemmen, ondanks het feit dat ik aangaf dat de resultaten achter bleven en dat ik suggesties had om dit te verbeteren. Hier werd door hem niets aan gedaan. Pas op het moment dat ik aangaf dat de samenwerking met een directe collega niet meer houdbaar was voor mij heeft de leidinggevende deze collega voor het eerst ontmoet en zijn er acties richting mij uitgezet. Ik zit nu met spanningen thuis. Mijn werkgever heeft mediation voorgesteld, maar daar heb ik geen vertrouwen in.

Reactie van arbeidsjurist

Een vervelende situatie. Jammer dat een stroeve relatie zoveel impact op u heeft en uw arbeidsverhouding. Een arbeidsconflict kan worden opgelost met gesprekken via een mediator. Het doel van mediation is om het arbeidsconflict op te lossen. Aan uw verhaal is te merken dat mediation niet geen oplossing is.

Daarom zou ik met u willen overschakelen naar de mogelijkheid van een vaststellingsovereenkomst waarbij u in goed overleg de arbeidsovereenkomst kunt beëindigen. Deze ontslagvorm wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Het voordeel daarvan is dat ik als uw arbeidsjurist goede voorwaarden kan uitonderhandelen waaronder een ontslagvergoeding en een zo hoog mogelijke transitievergoeding. Ook zullen uw juridische kosten hoogstwaarschijnlijk worden vergoed door de werkgever.

Oplossing van arbeidsjurist

De cliënt ging akkoord met de voorgestelde oplossing van de vaststellingsovereenkomst. De werkgever was het arbeidsconflict ook zat en ging daarom akkoord met de arbeidsjurist om op deze wijze uit elkaar te gaan. Binnen een week was er witte rook over de voorwaarden: de werknemer ging uit dienst met goed ontslagvoorwaarden waaronder een hoge transitievergoeding. Daarnaast kreeg hij nog enkele maanden doorbetaling van salaris. De werknemer had zo genoeg tijd om te herstellen van de situatie op de werkvloer alvorens een nieuwe baan te zoeken.

Ontslagverhaal 6: Pestgedrag op het werk

Vanaf het moment dat ik in dienst kwam bij mijn werkgever voel ik me door mijn leidinggevende op een onheuse, denigrerende manier behandeld. Dit is al ontstaan tijdens het allereerste overleg waarin ik werd geïntroduceerd aan alle belangrijke collega’s, waarin ze een vertrekkend collega (die door mij vervangen zou worden) heel vervelende dingen over mij liet zeggen, zonder dit af te kappen. Tijdens de pauze kwamen andere collega’s die ik nog nooit had ontmoet, hun excuses aanbieden voor wat er gebeurd was.

Ik dacht dat het deel uitmaakte van de bedrijfscultuur en dat ik gewoon een dikke huid moest krijgen. Na enige tijd bleef dit soort pesterig gedrag maar voorkomen. Ik heb toen aangegeven een gesprek te willen met HR om mijn situatie te verbeteren. Dit gesprek had blijkbaar geen zin, want ook hier werd ik niet serieus genomen. Heeft u een oplossing voor dit alles? Ik zit met spanningen thuis en wil absoluut niet meer terugkeren naar mijn werk.

Reactie van arbeidsjurist

Een naar verhaal. De werkgever is eigenlijk direct verantwoordelijk voor een veilige werkvloer. Pesten op het werk is ontoelaatbaar. Jammer genoeg wordt dit probleem zelden opgelost door de werkgever. Het komt dan aan op het zoeken van de juiste hulp. Bij Novum juristen is iedere jurist tevens arbeidsjurist en heeft daarom ervaring met dit onderbelichte onderwerp.

In de praktijk is een vertrek bij de werkgever het beste voor uw mentale gezondheid. Pesten doet een mens niet goed en brengt op verschillende manieren schade toe aan een werkgever. De logische stap is dan ook om te vertrekken bij de werkgever. Let wel, zelf ontslag nemen is altijd een slecht idee. Het is beter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. Dit gaat via een vaststellingsovereenkomst. Uw arbeidsjurist onderhandelt deze overeenkomst voor u uit met goede ontslagvoorwaarden.

Oplossing van arbeidsjurist

De werknemer vond het verstandig om uit dienst te gaan, maar wilde zijn kansen op een transitievergoeding en WW-uitkering niet verspelen. Daarom gaf hij opdracht aan de arbeidsjurist om een vaststellingsovereenkomst uit te onderhandelen met zijn werkgever. Na een dag was er al een akkoord over een compensatie van juridische kosten en binnen dezelfde week bestond overeenstemming over de transitievergoeding. De werknemer was tevreden met het resultaat omdat hij een financieel vangnet had na het ontslag en daarmee tijd had om te zoeken naar een nieuwe baan.

Contact

Heeft u vragen over ontslag, vaststellingsovereenkomsten of arbeidsconflicten? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen kunnen vandaag al met u bellen.