Werkgever kiest voor ontslag met wederzijds goedvinden

Werkgever kiest voor ontslag met wederzijds goedvinden na ontslag op staande voet wegens te laat komen.

Een werknemer die herhaaldelijk te laat kwam op haar werk werd op staande voet ontslagen. De reden was het herhaaldelijk te laat komen zonder dat de werknemer verbetering kon aanbrengen in deze situatie. Het ging om een onderwijzeres van een basisschool die een ziek kind had dat meer verzorging nodig had dan gebruikelijk. De werkgever wist hiervan.

Ontslag op staande voet

De werknemer was zichtbaar geëmotioneerd toen ze met ons sprak. Ze legde uit dat haar kind ziek was en daarom vaak wakker werd tijdens de nacht. Hierdoor had de werknemer iedere dag haast geen slaap en versliep zij zich of werd ze in de ochtend opgehouden door de ziekte van haar kind.

Bezwaar tegen ontslag en vaststellingsovereenkomst

Nadat wij bezwaar maakte voor de werknemer kwam de werkgever tot inkeer. Hij begreep dat het ontslag op staande voet te ver ging en tot onwenselijke gevolgen zou leiden. In goed overleg kwamen wij overeen dat ontslag met wederzijds goedvinden een geschikter middel was. De werknemer kreeg een vaststellingsovereenkomst waarbij zij een transitievergoeding kreeg en een ontslagvergoeding om de tijd te overbruggen naar een nieuwe baan.

Contact

Heeft u ook vragen over ontslag op staande voet of ontslag met wederzijds goedvinden? Bel dan naar 020 261 60 10.