Vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet

Vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet voor metoo-praktijken?

Vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet? Lees meer in deze blog.

Casus

Een manager van een bekende hotelketen ziet dat het naambordje van een vrouwelijke collega verkeerd door haar is opgespeld op haar uniform. Met goede bedoelingen loopt hij naar haar toe en probeert de positie van het bord te corrigeren. Hierdoor plaatst hij per ongeluk zijn handen op haar borsten. De collega schrikt en schreeuwt ‘wat doe je nou!’. Meerdere mensen waaronder hotelbezoekers zien het tafereel voor hun neus gebeuren en verbazen zich over het gedrag van de manager. Hij doet verwoede pogingen om uit te leggen dat zijn intenties zuiver waren, maar deze mochten niet baten. De collega meldde het voorval bij het bestuur van het hotel waarna de manager uitleg moet geven over het voorval.

Ontslag op staande voet

Zijn verhaal mocht niet baten omdat hij op staande voet werd ontslagen door zijn werkgever. In de ontslagbrief stond dat hij een vrouwelijke medewerker had betast door haar borsten te grijpen. Zijn verweer dat hij de positie van het naambord wilde corrigeren viel op dovemansoren. De werkgever gaf daarbij aan dat zij een signaal wilde afgeven vanwege actualiteit van #metoo. De manager was ontstemd en vond dat hij na 9 dienstjaren meer krediet had opgebouwd bij de werkgever.

Rechten bij ontslag op staande voet

De manager belde naar ons kantoor voor advies. Wij gaven aan dat ontslag op staande voet altijd aangevochten moet worden om verlies van rechten te voorkomen. De manager kon geen WW-uitkering aanvragen, was zijn goede naam kwijt in zijn branche en zou door het voorval geen werk meer kunnen krijgen. Wij namen namens hem contact op met de werkgever en bespraken het ontslag op staande voet. Ons verweer kwam erop neer dat het ongeloofwaardig is dat iemand een ander zou betasten waar andere mensen bij zijn. Omdat dit gedrag ontslag uitlokt wist de werkgever dat het ontslag te makkelijk was gegeven.

Vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding

Om deze situatie het hoofd te bieden hebben wij samen met de manager en werkgever een ontslagregeling opgesteld waarbij de werknemer WW kon aanvragen en via een getuigschrift alsnog aantrekkelijk bleef op de arbeidsmarkt. Hiervoor maakte wij gebruik van een vaststellingsovereenkomst (soms ‘be√ęindigingsovereenkomst’ genoemd). Hiermee hebben wij ook zijn transitievergoeding gered omdat deze vergoeding niet betaald zou worden ten tijde van het ontslag.

Conclusie

Ontslag op staande voet is aanvechtbaar, maar ook vatbaar voor bemiddeling. Bel daarom altijd met onze arbeidsrechtjuristen voor meer informatie over ontslag op staande voet. U krijgt per direct hulp. Bel naar 020 261 60 10.