Ontslagbrief en ontslag op staande voet in de WAB

In deze blog leest u meer over de ontslagbrief en ontslag op staande voet in de WAB.

De Wet arbeidsmarkt in balans zal vanaf 2020 actief zijn en het arbeidsrecht ingrijpend veranderen. In deze blog staan wij stil bij de gevolgen voor de ontslagbrief en ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst meteen opzeggen als hij een dusdanig ernstige reden heeft opgemerkt waardoor hij geen seconde langer met de werknemer kan werken. Vaak gaat het om strafbare gedragingen zoals fraude, diefstal of bedreiging. Ook andere gedragingen kunnen reden geven voor ontslag op staande voet zoals herhaaldelijk te laat komen of gebruik van alcohol of drugs.

Belang van ontslagbrief

De ontslagbrief geeft te kennen dat de werkgever afscheid wil nemen van de werknemer met daarin de redenen die hem tot die beslissing hebben geleid. Bij ontslag op staande voet dient een werkgever via deze brief uit te leggen waarom hij de werknemer heeft ontslagen.

De WAB maakt ontslag mogelijk door een combinatie van onvolledige ontslaggronden te combineren tot een volwaardig ontslagaanvraag bij de rechter. Als de werkgever hiertoe wil overgaan is een ontslagbrief nodig waarin wordt aangegeven welke gronden hiervoor gelden en dat de werknemer een uitnodiging kan verwachten om het ontslag bij de rechter te bespreken.

Conclusie

Kortom, het belang van een ontslagbrief blijft belangrijk bij ontslagzaken. Dat kan een ontslagprocedure zijn bij de rechter, maar ook bij ontslag op staande voet. Heeft u vragen over ontslag of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen? Bel dan naar 020 261 60 10 voor een gesprek met onze arbeidsjuristen.