Ontslag wegens werkweigering

Is ontslag wegens werkweigering door ernstig gewetensbezwaar haalbaar voor cumulatieontslag?

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. In deze blog staan wij stil bij de ontslaggronden die het beste met elkaar gecombineerd kunnen worden voor een succesvolle ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslaggronden arbeidsrecht (WAB)

Alle ontslaggronden van ons arbeidsrecht zijn als volgt.

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige ziekte;
  • Regelmatig verzuim;
  • Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar;
  • Een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere redenen.

Ontslag wegens werkweigering door ernstig gewetensbezwaar

Vandaag hebben wij het over de zesde ontslaggrond oftewel ontslag wegens werkweigering door een ernstig gewetensbezwaar.

Met deze ontslaggrond wordt beoogd om een werknemer te ontslaan omdat zijn geweten een drempel vormt om zijn werk te doen. De WAB maakt het mogelijk om met cumulatieontslag meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar te combineren om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ontslag wegens werkweigering wordt haast nooit aangevoerd door de werkgever als ontslaggrond. De rechtspraak op dit gebied is dan ook karig.

De rechter zal wel bekijken of de werknemer herplaatst had kunnen worden of de arbeid aangepast kon worden zodat de gewetensbezwaren geen rol meer hoeven te spelen. Een werkgever die voor een cumulatieontslag gaat met deze ontslaggrond moet daarom op deze punten letten.

Is ontslag wegens werkweigering door ernstig gewetensbezwaar een goede ontslaggrond voor cumulatieontslag?

Ja, cumulatieontslag is realistisch met ontslag wegens werkweigering door een ernstig gewetensbezwaar. Een werkgever kan een ernstig gewetensbezwaar ontdekken door een gesprek te voeren met de werknemer en hiervan verslag doen in het personeelsdossier. Daarnaast kan de werkgever ook makkelijk aantonen dat aanpassing van de functie niet in de rede ligt. Hiermee kan onvoldragen worden aangevoerd dat ontslag op deze grond mogelijk is.

Contact

Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie over de WAB, ontslag wegens cumulatie of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen. Onze arbeidsjuristen informeren u graag verder.