Ontslag op staande voet door bezwaar

Ontslag op staande voet door bezwaar? Lees in deze blog meer.

De werknemer is monteur van bussen en wordt tijdens het werk op het matje geroepen door zijn baas. De baas valt met de deur in huis en geeft aan dat de monteur gevaarlijk te werk gaat bij het repareren van de bussen. Volgens de baas hebben zijn directe collega’s geklaagd over zijn werkwijze waardoor de bussen niet goed worden gerepareerd en gevaren kunnen ontstaan voor de chauffeur en de passagiers. De monteur is niet bekend met de bezwaren en geeft aan dat hij al zijn hele dienstverband zou werkt en dat de wijze is waarop hij is opgeleid. De baas zegt zich te baseren op uitlatingen van bepaalde collega’s. De werknemer laat weten de collega’s niet te kennen waarbij hij maar een keer heeft gewerkt met een specifieke collega die bezwaren over hem hebben geuit.

Werknemer wordt geschorst

De weerlegging van de werknemer heeft geen zin. Hij krijgt een brief met de mededeling dat hij is geschorst zodat de werkgever onderzoek kan doen naar zijn functioneren. De werknemer ziet dit als een ontslagbrief en vreest ontslag op staande voet. Hij neemt contact met ons op voor advies.

Bezwaar tegen schorsing en ontslag op staande voet

Schorsing betekent dat een werknemer tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen omdat de werkgever onderzoek wil doen naar de wijze waarop de werknemer zich heeft gedragen. Daarvoor worden ook de termen non-actief en vrijstelling van werk gebruikt. Wij maakten bezwaar tegen de schorsing waarop de werkgever als reactie ontslag op staande voet gaf voor het bezwaar. De werkgever nam het de werknemer kwalijk dat hij juridisch advies en hulp had ingewonnen.

Arbeidsconflict

Hierdoor ontstond vanzelfsprekend een arbeidsconflict. Een werknemer kan namelijk nooit ontslagen worden omdat hij juridische hulp zoekt. De werkgever nam dan ook een volstrekt onbegrijpelijke beslissing om daarvoor de werknemer te ontslaan. Nadat de werkgever de zaak uit handen aan een arbeidsjurist veranderde zijn toon. Waarschijnlijk had hij de werkgever verteld dat hij zijn handelen niet conform het arbeidsrecht is.

Ontslag met wederzijds goedvinden

De jurist van de werkgever kwam snel met een aanbod om de arbeidsovereenkomst in goed overleg te beëindigen. Hiervoor bood hij een vaststellingsovereenkomst met redelijke voorwaarden. Daartegenover stond dat de werknemer om een onterechte reden ontslag op staande voet kreeg. Daarom was het verstandig om een verhoogd bod uit te onderhandelen. Hierdoor kreeg een de werknemer een aanzienlijk grotere transitievergoeding, een ontslagvergoeding in de vorm van loondoorbetaling en werd het arbeidsconflict daarmee beëindigd.

Contact

Wilt u meer weten van ontslag op staande voet, arbeidsconflicten of ontslag met wederzijds goedvinden. Bel dan naar 020 261 60 10.