Ontslag en de leaseauto in het kort

Lees in deze blog meer over ontslag en de leaseauto.

Leestijd: 3 tot 5 minuten.

De werknemer wordt ontslagen op staande voet, krijgt een vaststellingsovereenkomst of om een andere reden een ontslagbrief; hoe zit het met de leaseauto?

Ontslag en de leaseauto

In de arbeidsovereenkomst kunnen nadere afspraken staan. Gewoonlijk wordt daarin geregeld dat de afkoopsom voor de leaseauto aftrekbaar is voor de werknemer wanneer sprake is van privégebruik. De afkoopsom wordt door de werknemer aan de werkgever betaald. De werknemer heeft in principe geen contractuele relatie met de leasemaatschappij.

Afkoopsom verrekenen met bijtelling

Wanneer de werkgever de afkoopsom wil verhalen bij de werknemer moet de bijtelling in het laatste jaar gelijk zijn aan de afkoopsom.

Bent u ontslagen of wilt u ontslag nemen?

Positieve bijtelling

Wanneer de afkoopsom wordt verrekend met de bijtelling zal de bijtelling minder worden in het laatste jaar. Deze kan daarom niet meer negatief worden.

Ontslag en de leaseauto

Een goed werkgever heeft alternatieven voor het ontbreken van een leaseauto. Zorg voor een kilometervergoeding voor werkgerelateerde afstanden of een zakelijke OV-kaart.

Vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst

Met een vaststellingsovereenkomst worden de laatste afspraken vastgelegd voor het ontslag. Hiermee kunt u ook afspraken maken ten aanzien van de leaseauto.

Heeft u vragen over ontslag op staande voet, een vaststellingsovereenkomst en leaseauto’s? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar.