Ontslag en collectief ontslag bij Rabobank

Ontslag en collectief ontslag bij Rabobank: vragen en antwoorden over ontslag op staande voet en arbeidsconflicten.

Ontslagdossiers bij Rabobank

Onze arbeidsjuristen delen in deze bijdrage hun ervaringen met het bijstaan van werknemers van Rabobank. Rabobank is een grote bank in Nederland met meerdere vestigingen. Omdat arbeidsconflicten en zaken die over ontslag in de bankensector met enige regelmaat voorkomen, worden in deze bijdrage de meest gestelde vragen van werknemers gedeeld met antwoorden.

Daarnaast is er een toename van vragen geconstateerd na de uitbraak van corona (COVID-19). Werknemers hebben moeite met het wennen aan social distancing (1,5 meter afstand houden van elkaar) en hebben meer vragen over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals ontslag.

Ontslag op staande voet en arbeidsconflicten bij Rabobank

Ik word als werknemer gepest op kantoor. Ik heb moeite om mijn verhaal te doen bij Rabobank en zit met spanningen thuis. Wat kan ik het beste doen?

Heel naar om te moeten vernemen. Het is sterk aangeraden om een arbeidsjurist te bellen zodat hij oplossingen met u kan bespreken. Omdat pesten op het werk heel persoonlijk is en juridisch ook relevant is, heeft u een arbeidsjurist die op beide vlakken kan werken. De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn hierop uitgerust. Neem contact met ons op via 020 261 60 10.

Ik heb al langere tijd meerdere problemen op de werkvloer. Ik zie geen oplossing voor het arbeidsconflict. Wat nu?

Arbeidsconflicten zijn nooit leuk, maar hebben altijd een oplossing. Het is verstandig om uw problemen kenbaar te maken op de werkvloer. Daarvoor bestaan doorgaans vertrouwenspersonen of een HR-afdeling. Mochten zij intern geen passende oplossing hebben, dan kunt u mediation overwegen. Mediation betekent dat uw werkgever en u samen met een mediator het conflict gaan oplossen via diepgaande gesprekken. U moet dan wel rekening houden dat u terugkeert op de werkvloer. Mocht u dit niet willen, dan kunt u het beste een arbeidsjurist bellen. De arbeidsjurist kan zorgen voor ontslag met wederzijds goedvinden en een gunstig ontslagvoorstel voor u uitonderhandelen. Novum juristen werkt zowel met mediators als met arbeidsjuristen.

Ik ben ziek en tijdens de re-integratie ervaar ik spanningen met de werkgever. Hoe kan ik dit oplossen?

Met spanning en stress thuiszitten is niet bevorderlijk voor het herstel na een ziekte / burn-out. Omdat deze gevallen zeer persoonlijk zijn, raden onze arbeidsjuristen aan om contact op te nemen met ons kantoor. De arbeidsjurist zal u uitleggen welke oplossingen het beste bij uw verhaal passen.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst gekregen na een arbeidsconflict. Mag Rabobank dit doen?

Ja, dat mag. Ontslag met wederzijds goedvinden is altijd een optie. Ook wanneer er geen sprake is van een arbeidsconflict, is het mogelijk dat u een vaststellingsovereenkomst kunt ontvangen. In het kader van een arbeidsconflict is een vaststellingsovereenkomst dus ook een mogelijkheid.

Ik ben op staande voet ontslagen bij Rabobank. Wat nu?

Ontslag op staande voet is altijd vervelend, maar kent altijd oplossingen. Ontslag op staande voet moet steunen op goede argumenten en een zorgvuldige procedure van de werkgever. Vaak gaat het op deze punten dan ook mis waardoor het ontslag kan worden aangevochten. U kunt een ontslagzaak voorbrengen voor de kantonrechter die vervolgens een oordeel zal geven over de houdbaarheid van het ontslag op staande voet. Hiervoor moet een verzoekschrift ingediend worden met juridische argumenten waarmee het ontslag onderuit wordt gehaald.

Vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet bij Rabobank?

Daarnaast kan het ontslag op staande voet ook zonder een rechter worden opgelost, maar wel met een arbeidsjurist. Vaak kan dit kosteloos gebeuren of met minimale kosten en kunt u een WW-uitkering aanvragen na afloop van dit traject. De arbeidsjurist zal dan onderhandelen voor een vaststellingsovereenkomst. Hiermee wordt bereikt dat het ontslag op staande voet wordt vervangen met ontslag met wederzijds goedvinden. Hierdoor ontwijkt u alle nadelen van ontslag op staande voet terwijl u zoveel mogelijk voordelen krijgt van het arbeidsrecht. Ontslag op staande voet moet wel zo snel mogelijk worden opgepakt. Als u vandaag nog hulp wil kunt u het beste bellen naar 020 261 60 10. Een van onze arbeidsjuristen zal dan toelichten hoe hij u verder kan helpen.

Collectief ontslag en vaststellingsovereenkomsten bij Rabobank

Er is aangekondigd dat er meerdere ontslagen zullen vallen bij Rabobank. Ik hoor bij de groep die ontslagen gaat worden. Wat nu?

Helaas komen reorganisaties vaak voor in de bankensector. Wel geldt er voldoende ontslagbescherming voor u en uw collega’s. U kunt daarom verwachten dat Rabobank een specifiek traject moet volgen om tot ontslag te komen. Meestal ontvangt u hierover een brief waarin alles aan u wordt uitgelegd.

Op gegeven moment mag u verwachten dat u een vaststellingsovereenkomst gaat ontvangen. Mogelijk heeft u zelfs al een vaststellingsovereenkomst ontvangen in conceptvorm. Deze overeenkomst strekt ertoe om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen onder de daarin aangegeven voorwaarden. Deze voorwaarden zijn de transitievergoeding, de vergoeding van de juridische kosten, de eindafrekening (vakantiedagen etc.) en eventuele bonussen. Deze overeenkomst dient altijd nagekeken te worden waarbij de kosten van de jurist haast altijd worden vergoed.

Een aantal van mijn collega’s en ik willen samen rechtshulp zoeken bij ontslag. Is het verstandig dat wij ons allemaal bij hetzelfde kantoor melden?

Collectieve vertegenwoordiging door hetzelfde kantoor levert vaak voordelen op voor de individuen. Novum juristen is een van de weinige kantoren die een dergelijke werklast aan kan en is gedurende de coronacrisis gewoon open. Als u en uw collega’s het maximale uit het ontslag willen halen, staan wij voor u klaar.

Door een arbeidsconflict zit ik thuis met spanningen. Ik wil niet meer terugkeren naar de werkvloer.

Hiervoor is het goed dat u een arbeidsjurist eerst naar uw verhaal laat luisteren. Arbeidsconflicten verschillen enorm van elkaar. Laat de jurist eerst beoordelen wat mogelijk is in het arbeidsconflict bij Rabobank. Bel naar 020 261 60 10 zodat de arbeidsjurist u vandaag nog kan spreken.

Transitievergoeding en ontslagvergoeding na ontslag bij Rabobank

Ik zal worden ontslagen. Wat gebeurt er met de transitievergoeding?

Bij ontslag heeft u in de regel recht op een transitievergoeding. In feite gaat het hier om wat in de volksmond ontslagvergoeding wordt genoemd. Rabobank is op grond van de wet verplicht om deze vergoeding aan u uit te keren bij uitdiensttreding. Bij ernstig verwijtbaar gedrag kan het zo zijn dat u de transitievergoeding wordt onthouden. Daarvoor kunt u het beste contact met een arbeidsjurist opnemen.

Als u in het kader van een vaststellingsovereenkomst, collectief ontslag of ontslag met wederzijds goedvinden uit dienst zult treden, dan heeft u recht op de transitievergoeding. Daarbij is het mogelijk om de transitievergoeding te verhogen via onderhandelingen. De meeste werknemers schakelen daarvoor een arbeidsjurist in die de juiste argumenten kent om dit doel te bereiken.

Contact

Heeft u hulp nodig bij ontslag op staande voet, collectief ontslag of vaststellingsovereenkomsten bij Rabobank Ons kantoor is tijdens de crisis open. Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar.