Ontslag bij Tata Steel

Ontslag bij Tata Steel: Ontslag door corona of bedrijfseconomische redenen bij Tata Steel en vaststellingsovereenkomsten bij Tata Steel.

Kans op ontslag bij Tata Steel door discussie met Tata Steel Europe en Corona?

Tata Steel heeft zijn hoofdkantoor in Nederland in IJmuiden. Het staalbedrijf richt zich op het vervaardigen, bewerken en leveren van staalproducten. Tata Steel is werkgever voor ruim 11.000 personen waarvan de meeste in IJmuiden werken. Daarnaast bestaan er vestigingen in Nieuwegein, Moerdijk, Oosterhout en Maastricht.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de noodzaak tot social distancing (1,5 meter afstand) kan worden verwacht dat reorganisaties, collectief ontslag en vaststellingsovereenkomsten binnen afzienbare tijd ingezet zullen worden. Hiermee wordt beoogd om werknemers van Tata Steel te ontslaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat ruim 1250 werknemers worden ontslagen.

Arbeidsjuristen bieden juridisch advies bij ontslag en andere vragen

Vanwege bovenstaande ontwikkelingen willen onze arbeidsjuristen u zo goed mogelijk informeren over deze onzekere tijden. Daarmee hopen onze juristen zoveel mogelijk onzekerheid en angst weg te nemen. Uiteraard zijn onze arbeidsjuristen ook vrij om u bij te staan wanneer dat nodig is. Veel advieskantoren zijn gesloten, maar wij zijn nog altijd open en beschikbaar.

Reorganisaties, collectief ontslag en vaststellingsovereenkomst bij Tata Steel

Ik ben een van de 1250 mensen die ontslagen zal worden bij Tata Steel, wat nu?

Communicatie met de werkgever is in dit geval belangrijk. Zoek daarom naar zoveel mogelijk informatie over de redenen van het ontslag. Maak daarom een dossier met alle brieven en andere correspondentie op chronologische volgorde. Vraag om gesprekken met uw leidinggevende of HR-apparaat voor zoveel mogelijk informatie. Gaat het bijvoorbeeld om een reorganisatie, collectief ontslag of ontslag vanwege een arbeidsconflict? Als u schriftelijk heeft begrepen dat ontslag zal worden gegeven, neem dan contact op met een arbeidsjurist.

Ik heb een brief ontvangen met een aanzegging voor ontslag. Wat is dat?

De aanzegging is een formele mededeling van de werkgever waarin wordt uitgelegd wat de werkgever gaat doen en wat de gevolgen zijn voor de werknemer. In arbeidsrelaties betekent dit dat de werkgever aankondigt dat de werknemer wordt ontslagen of dat het contract niet wordt verlengd. In deze gevallen zult u een vaststellingsovereenkomst krijgen van Tata Steel. Hiermee wordt het ontslag met wederzijds goedvinden afgewikkeld.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen van Tata Steel. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Vaststellingsovereenkomsten moeten worden nagekeken. Hiermee wordt de kans groter dat u WW kunt aanvragen bij het UWV. Een arbeidsjurist kan de vaststellingsovereenkomst voor u nakijken. Daarnaast kunnen de arbeidsjuristen van Novum juristen als extra dienst het ontslagvoorstel van Tata Steel verbeteren via bemiddeling en onderhandelingen. Hiermee wordt bereikt dat werknemers een verbeterde transitievergoeding / ontslagvergoeding krijgen, een goede eindafrekening en een vergoeding van de juridische kosten.

Kan Tata Steel mij ontslaan vanwege corona?

Nee, ontslag vanwege corona is onmogelijk. U kunt bijvoorbeeld geen ontslag op staande voet krijgen als u besmet bent geraakt met het virus. Wel is het altijd mogelijk dat Tata Steel u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt. Ontslag met wederzijds goedvinden is namelijk altijd mogelijk. Verder kan de uitbraak van corona leiden tot een daling van winsten en omzet. Dat betekent dat Tata Steel ervoor kan kiezen om werknemers te ontslaan vanwege deze terugloop. Corona is aldus geen reden voor ontslag, maar kan op de achtergrond wel leiden tot ontslag.

Een groep collega’s en ik willen graag sterker staan door ons bij dezelfde juristenkantoor aan te melden. Kunnen jullie deze dienst verzorgen?

Ja, dat is mogelijk. Onze juristen kunnen u en meerdere collega’s tegelijkertijd bijstaan zodat u als werknemer effectief sterker staat in het ontslag. Hierdoor wordt het mogelijk om een beter ontslagvoorstel uit te onderhandelen. Als u hierover vragen heeft mag u bellen naar 020 261 60 10.

Arbeidsconflicten en ontslag op staande voet

Ik heb een arbeidsconflict op het werk. Kan Tata Steel mij nu ontslaan?

Een arbeidsconflict is in beginsel geen reden voor ontslag. Ontslag op staande voet is mogelijk bij een dringende reden. Dat betekent dat u ontoelaatbaar gedrag heeft vertoond waardoor de werkgever uw aanwezigheid op de werkvloer niet meer kan tolereren. Als dergelijke omstandigheden zich hebben voorgedaan is het mogelijk dat een arbeidsconflict omslaat naar ontslag op staande voet.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst gekregen na een arbeidsconflict. Moet ik deze overeenkomst ondertekenen?

Nee, een arbeidsconflict is geen reden tot verplichte ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Het is aanbevolen om een arbeidsjurist in te schakelen die de vaststellingsovereenkomst beoordeelt en tegenbod doet bij de werkgever. Als de werkgever op u is uitgekeken kan een arbeidsjurist een beter ontslagvoorstel uitonderhandelen.

Door een arbeidsconflict zit ik thuis met spanningen. Ik wil niet meer terugkeren naar de werkvloer.

Hiervoor is het goed dat u een arbeidsjurist eerst naar uw verhaal laat luisteren. Arbeidsconflicten verschillen enorm van elkaar. Laat de jurist eerst beoordelen wat mogelijk is in het arbeidsconflict bij Tata Steel. Bel naar 020 261 60 10 zodat de arbeidsjurist u vandaag nog kan spreken.

Transitievergoeding en ontslagvergoeding bij Tata Steel

Ik verwacht ontslag bij Tata Steel. Ik wil het ontslag verder niet in twijfel trekken. Krijg ik een transitievergoeding?

Tata Steel is een Nederlandse werkgever en daarom geldt het Nederlandse arbeidsrecht. Tata Steel moet daarom een transitievergoeding uitbetalen aan iedere werknemer die uit dienst zal gaan. De hoogte hiervan wordt bepaald door een aantal factoren zoals uw loon en lengte van uw dienstverband. Een arbeidsjurist kan u helpen met de berekening en het verhogen van de transitievergoeding door bemiddeling en onderhandelingen.