Ontslag bij Sligro

Ontslag bij Sligro: hulp bij vaststellingsovereenkomsten en juridisch advies bij arbeidsconflicten, ontslag met wederzijds goedvinden of ontslag op staande voet bij Sligro.

Ontslagprofiel Sligro

Sligro is een groothandelsbedrijf met een Nederlandse herkomst. In Nederland bestaan er tientallen vestigingen en dus veel werknemers.

Het hoge aantal vestigingen betekent een nog hoger aantal werknemers die arbeidsrechtelijke vragen kunnen hebben over ontslag, vaststellingsovereenkomsten en arbeidsconflicten. Deze informatiepagina is daarom bedoeld voor werknemers van Sligro die dergelijke vragen hebben. Hieronder worden veel gestelde vragen onder elkaar behandeld met drie onderwerpen. Als u werknemer bent en vragen heeft voor een arbeidsjurist, dan kunt u ook meteen bellen naar ons kantoor. Bel naar 0202616010 voor vandaag nog juridisch advies van een ervaren arbeidsjurist.

Arbeidsconflicten bij Sligro

Arbeidsconflicten zijn nooit hetzelfde, maar voelen altijd even naar aan. Gelukkig kennen conflicten op de werkvloer ook dezelfde oplossingen. Deze oplossingen kennen een hoge kans van slagen wanneer de werknemer een arbeidsjurist inschakelt. Hieronder beginnen we met de vragen die werknemers hebben gesteld over arbeidsconflicten.

Ik heb een arbeidsconflict met mijn leidinggevende bij Sligro. Hoe ga ik daarmee om?

Een arbeidsconflict is vervelend, maar nooit kansloos. Er bestaan drie oplossingen voor een arbeidsconflict. Ten eerste raad ik u aan om het conflict op papier te beschrijven en een gesprek in te plannen met degene waarmee u het arbeidsgeschil heeft. Het is aangeraden om daar een HR-manager bij te hebben en na afloop daarvan een gespreksverslag te laten maken. Bepaal na het gesprek of het arbeidsconflict is opgelost of juist niet.

Als dit eerste gesprek niet heeft geholpen, bepaal dan voor uzelf of u wil aanblijven als werknemer. Als u kiest voor baanbehoud, dan is mediation een laatste optie als conflictbemiddeling. Novum juristen werkt met ervaren mediators om arbeidsconflicten op te lossen.

Als het arbeidsconflict onoplosbaar is geworden, overweeg dan om een arbeidsjurist in te schakelen om een vaststellingsovereenkomst uit te onderhandelen. Met de vaststellingsovereenkomst kunt u de arbeidsovereenkomst in goed overleg beëindigen. Bijkomende voordelen zijn dat de ontslagvoorwaarden onderhandelbaar zijn. Dat betekent dat de arbeidsjurist een hogere transitievergoeding en ontslagvergoeding kan bedingen dan u eigenlijk recht op heeft.

Heb ik recht op een transitievergoeding bij een arbeidsconflict?

In principe wel. Een transitievergoeding wordt door u vanaf de eerste werkdag opgebouwd. Als u een arbeidsconflict heeft, dan bent u nog altijd in loondienst waardoor het recht op de vergoeding blijft bestaan. Als u zelf ontslag neemt of door ernstig verwijtbaar handelen uw baan verliest, verspeelt u het recht op een transitievergoeding. Neem daarom nooit zelf ontslag en probeer het werkgerelateerde conflict op te lossen. Bij een onoplosbaar arbeidsconflict blijft het mogelijk om de transitievergoeding vast te laten leggen in een vaststellingsovereenkomst.

Moet ik zelf ontslag nemen bij een arbeidsconflict?

Nee, zelf ontslag nemen wordt altijd sterk afgeraden. Zelf ontslag nemen betekent dat u geen WW-uitkering kunt krijgen en het recht verliest op een transitievergoeding. Ontslag nemen is daarom financieel vooral een slecht idee. Bij een arbeidsconflict is een vaststellingsovereenkomst het beste ontslagmiddel.

Ontslag op staande voet bij Sligro

Ontslag op staande voet betekent het per direct stopzetten van de arbeidsovereenkomst. De werkgever kan overgaan tot op staande voet ontslag wanneer de werknemer zich onmogelijk maakt met ontoelaatbaar gedrag waardoor de aanwezigheid van de werknemer op de werkvloer niet meer getolereerd kan worden. Redenen voor het verlenen van op staande voet ontslag zijn diefstal, belediging of gebruik van geweld tegen een leidinggevende of een collega.

Een op staande voet ontslag wordt vaak meteen verleend wanneer het ontoelaatbare gedrag van de werknemer door de werkgever is opgemerkt of na een onderzoek van de werkgever naar de werknemer. Een werknemer wordt in dat geval vaak geschorst totdat het onderzoek is afgelopen. Een reden voor een onderzoek is bijvoorbeeld dat de werkgever een vermoeden heeft van diefstal, maar eerst bewijs wil verzamelen zoals camerabeelden of verklaringen van collega’s.

Ik ben geschorst bij Sligro, kan ik dan ontslag op staande voet verwachten?

Waarschijnlijk wel. Een werkgever mag u niet zomaar schorsen. Als een werkgever dat wel doet, dan zijn er sterke ontslagwaardige vermoedens. Het is aangeraden om de werkgever schriftelijk te laten bevestigen dat u geschorst bent en met welke reden/vermoeden de schorsing is onderbouwd.

Het kan ook verstandig zijn om een eventueel ontslag voor te zijn. In dat geval schakelt u een arbeidsjurist in die het hangende ontslag omzet naar ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval krijgt u een vaststellingsovereenkomst en gaat u uit dienst zonder dat u last krijgt van het onderzoek.

Daarnaast betekent het ondertekenen van deze overeenkomst dat de werkgever niets meer van u kan vorderen. Alle negatieve uitkomsten zoals een eventuele aangifte (niet ondenkbaar bij diefstal) worden dan in de kiem gesmoord.

Ik heb een ontslagbrief voor ontslag op staande voet ontvangen van Sligro. Wat kan ik nu doen?

Jammer van het ontslag op staande voet. Gelukkig is ontslag nooit kansloos. U kunt namelijk twee wegen bewandelen met een ervaren arbeidsjurist. In de eerste plaats kan het verleende ontslag door een rechter worden beoordeeld. Vanwege de hoge mate van ontslagbescherming en vaak gemaakte fouten van werkgevers bij ontslag, is een ontslagzaak bij de kantonrechter mogelijk kansrijk. Daarbij kunnen ook bepaalde schadevergoedingen worden gevraagd. Een ontslagzaak starten kan daarom ook financieel aantrekkelijk zijn.

Uw andere optie als werknemer is het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Uw arbeidsjurist zal het op staande voet gegeven ontslag vervangen met ontslag met wederzijds goedvinden. Het voordeel van deze neutrale ontslagvorm is dat u een WW-uitkering kunt aanvragen. Daarnaast kan de arbeidsjurist aanvullende ontslagvoorwaarden bedingen zoals een transitievergoeding en ontslagvergoeding. Verder worden de juridische kosten vaak vergoed door de werkgever.

Ik ben op staande voet ontslagen, ik denk dat het terecht is. Is het alsnog mogelijk om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met de werkgever?

Jazeker. Ontslag op staande voet wordt juist vaak opgelost met een vaststellingsovereenkomst. De werkgever gaat vaak akkoord met deze ontslagvorm wanneer een arbeidsjurist dit voor de werknemer vraagt. De vraag of het ontslag terecht is hoeft daar geen afbreuk aan te doen.

Vaststellingsovereenkomst bij Sligro na reorganisatie of andere situaties

Een vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Hiermee wordt ontslag met wederzijds goedvinden afgesproken. Een vaststellingsovereenkomst kan worden gegeven na een slechte financiële omstandigheden (reorganisatie), arbeidsconflict en ontslag op staande voet.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen van Sligro, hoe weet ik of ik kan tekenen?

Een vaststellingsovereenkomst moet altijd worden nagekeken door een arbeidsjurist die de ontslagvoorwaarden bekijkt en het recht op een WW-uitkering kan waarborgen. Daarnaast kunnen de ontslagvoorwaarden worden verbeterd door de arbeidsjurist. Hij kan een hogere transitievergoeding en andere vergoedingen zoals een ontslagvergoeding of een opleidingsbudget bedingen in de vaststellingsovereenkomst. Zo haalt u het maximale rendement uit de vaststellingsovereenkomst.

Moet ik blijven werken in de periode waarin er over mijn vaststellingsovereenkomst wordt onderhandeld?

Meestal niet. Een van de punten die wordt bedongen in deze overeenkomst is vrijstelling van werk. Dat betekent dat u thuis kunt blijven om te solliciteren naar een nieuwe baan terwijl de arbeidsjurist met uw werkgever spreekt over de ontslagvoorwaarden. Als u ervoor kiest kunt u in de tussentijd blijven werken voor uw aanstaande ex-werkgever.

Mijn collega’s en ik hebben te maken met een reorganisatie. Sligro zegt dat er een vaststellingsovereenkomst wordt gegeven aan het personeel. Kan dat zomaar?

Als Sligro financieel in zwaar weer zit, dan kan worden gekozen voor de vaststellingsovereenkomst om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Sligro zal zo proberen om op deze manier kosten te besparen op salariskosten van het personeel. Een vaststellingsovereenkomst mag altijd worden gegeven. Aan de andere kant hoeft u als werknemer niet in te gaan op het ontslagvoorstel. Wanneer sprake is van een reorganisatie is het financieel wel aantrekkelijker om het ontslagvoorstel te laten bestuderen door een arbeidsjurist. De ontslagvoorwaarden kunnen dan worden vergroot in uw voordeel. Daarnaast worden de juridische kosten vaak vergoed door werkgevers.

Contact

Heeft u ook vragen over ontslag, vaststellingsovereenkomst of arbeidsconflicten. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog beschikbaar voor een juridisch consult bel naar 020 261 60 10.