Ontslag bij Decathlon

Ontslag bij Decathlon: vragen over arbeidsconflicten, ontslag op staande voet of vaststellingsovereenkomsten bij Decathlon.

Decathlon is een sportketen met een Franse herkomst. Er worden voornamelijk sportartikelen verkocht bedoeld voor consumenten. Ook worden er andere zaken verkocht zoals fitnessapparatuur. De sportketen heeft in Nederland meerdere vestigingen. In Amsterdam zijn er al twee vestigingen.

Deze tekst is bestemd voor werknemers die tegen arbeidsrechtelijke vragenstukken aanlopen zoals ontslagproblemen, arbeidsgeschillen en ontslag op staande voet. Onze arbeidsjuristen hebben hun ervaringen gebundeld in dit stuk zodat werknemers zichzelf kunnen informeren. Uiteraard staat het u ook vrij om contact met ons op te nemen. Bel naar 020 261 60 10 voor een gesprek met een arbeidsjurist dat vandaag nog kan plaatsvinden.

Arbeidsconflicten bij Decathlon: vaststellingsovereenkomst of mediation

Arbeidsconflicten of arbeidsgeschillen zijn meningsverschillen tussen collega’s die over het werk gaan en meestal op de werkvloer ontstaan. Deze conflicten hebben meestal tot gevolg tot vermindering van werkplezier en onderling vertrouwen. Een arbeidsconflict kan zelfs tot ontslag leiden.

Ik heb een arbeidsconflict bij Decathlon, hoe ga ik hiermee om?

Niemand zit te wachten op een arbeidsconflict. Een oplossing hiervoor is mogelijk met een ontslagvoorstel of door mediation. Het eerste betekent een vertrek bij de werkgever met een ontslagregeling en het laatste betekent herstel van de arbeidsrelatie. De oplossing van een arbeidsconflict is dus onlosmakelijk verbonden met de vraag of u nog wil aanblijven als werknemer.

Als u ervoor kiest om te blijven werken dan is mediation een verstandige zet. Met een mediationtraject spannen partijen zich samen in, met behulp van een mediator, om de arbeidsrelatie te herstellen. Novum juristen levert mediators aan zowel werknemers als werkgevers om de arbeidsrelatie te herstellen.

Als u geen vertrouwen heeft in herstel van de arbeidsrelatie, dan kunt u kiezen voor ontslag met wederzijds goedvinden. Let wel, zelf ontslag nemen is altijd een slecht idee. Zorg ervoor dat u eerst met een arbeidsjurist in gesprek gaat over de wijze van ontslag. De arbeidsjurist zal dan namens u contact gaan opnemen met de werkgever over een ontslagregeling via een vaststellingsovereenkomst. Hiermee houdt u zich zicht op een transitievergoeding en een WW-uitkering.

Ik heb een arbeidsconflict bij Decathlon en ik wil weg. Hoe werkt dat?

De arbeidsjurist zal namens u contact gaan opnemen met de werkgever om de mogelijkheid van ontslag met wederzijds goedvinden te bespreken. Werkgevers gaan bij arbeidsconflicten vaak akkoord met een ontslagregeling omdat het probleem praktisch wordt opgelost. De ontslagregeling wordt keurig vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door u en uw werkgever wordt ondertekend.

De arbeidsjurist zal de vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of deze beoordelen als de werkgever de overeenkomst zelf heeft opgesteld. Vervolgens zal hij gunstige ontslagvoorwaarden voor u bedingen in de overeenkomst zoals een verbeterde transitievergoeding en andere financiële voordelen. Hiermee kunt u vervolgens een WW-uitkering aanvragen.

Ontslag op staande voet bij Decathlon: vaststellingsovereenkomst of ontslagprocedure

Op staande voet ontslag krijgen is het ergste wat u als werknemer kan overkomen. Decathlon is net als andere Nederlandse werkgevers verplicht om zich te houden aan het Nederlandse arbeidsrecht. Dat betekent dat een ontslag op staande voet moet voldoen aan de strenge regels die daaraan verbonden zijn. Deze regels zijn als volgt: een op staande voet gegeven ontslag moet gepaard gaan met een dringende reden, moet meteen worden gegeven nadat de dringende reden bekend is geworden en moet onder vermelding van die reden worden gegeven aan de werknemer.

Ik ben op staande voet ontslagen bij Decathlon. Wat doe ik nu?

Een op staande voet gegeven ontslag moet vanwege de ernst meteen worden opgepakt door een arbeidsjurist. U heeft namelijk twee maanden om op te komen tegen het onmiddellijke ontslag. U heeft twee manieren om een ontslag op te lossen.

Het is mogelijk om het gegeven ontslag voor te leggen aan een kantonrechter zodat hij de juistheid ervan kan beoordelen. Werkgevers maken vanwege de strenge regels nog wel eens fouten in een ontslagprocedure waardoor een rechtszaak tot een vruchtbare oplossing kan leiden voor het ontslag op staande voet. Via een arbeidsjurist kunt u voorbereid aan dit proces beginnen en kunnen aanvullende vergoedingen worden gevraagd zoals een billijke vergoeding en transitievergoeding.

Daarnaast kan het ontslag ook worden afgewikkeld via ontslag met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat een vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken om het ontslag op een nette manier af te ronden. Het gegeven ontslag op staande voet wordt dan als het ware ingetrokken. Het voordeel hiervan is dat deze oplossing in de regel kosteloos is, omdat de juridische kosten vaak worden gecompenseerd door de werkgever. Daarbij kan de arbeidsjurist aanvullende vergoedingen bedingen zoals een transitievergoeding en ontslagvergoeding.

Kortom, bij ontslag op staande voet kunt u het beste contact opnemen met een arbeidsjurist die gespecialiseerd is in ontslagrecht. De arbeidsjuristen van Novum juristen hebben deze specialisatie en zij vandaag al beschikbaar via 020 261 60 10.

Vaststellingsovereenkomsten bij Decathlon: collectief ontslag en ontslag met wederzijds goedvinden

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen van Decathlon. Wat betekent deze overeenkomst precies?

Een vaststellingsovereenkomst is een document waarin wordt afgesproken dat de arbeidsovereenkomst samen wordt opgezegd onder de daarin vermelde ontslagvoorwaarden. Belangrijke ontslagvoorwaarden zijn de transitievergoeding, eventuele ontslagvergoeding en bedingen zoals een concurrentiebeding. Deze overeenkomst is belangrijk omdat het de omstandigheden beschrijft waaronder u werkloos bent geworden en is daarom van invloed op uw kansen op een WW-uitkering.

Kijkt Novum juristen vaststellingsovereenkomsten na van Decathlon?

Jazeker. Als u een vaststellingsovereenkomst heeft gekregen kijken wij deze na op WW-recht en kunnen desgewenst een beter ontslagvoorstel doen aan de werkgever. Wij zullen dan vragen om een betere transitievergoeding en overige vergoedingen zodat u financieel goed uit dit traject komt.

Als ik een vaststellingsovereenkomst onderteken, krijg ik dan een transitievergoeding?

Dat hangt ervan af. De transitievergoeding is een wettelijke verplichte ontslagvergoeding die de werkgever moet betalen aan de werknemer bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Daarbij gelden wel uitzonderingen zoals ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer. Verder kan de werkgever u een lagere of zelfs geen transitievergoeding aanbieden in de vaststellingsovereenkomst. Let daarom altijd op of de vergoeding wordt genoemd in de overeenkomst.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ondertekend, maar ben bij nader inzien ontevreden over de inhoud daarvan. Kan ik terugkomen op de vaststellingsovereenkomst?

Ja, dat is mogelijk. Een vaststellingsovereenkomst kent een bedenktermijn van twee weken voor de werknemer. De werknemer kan dus twee weken na ondertekening daarvan de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Dit betekent dat een nieuwe vaststellingsovereenkomst bespreekbaar is met verbeterde ontslagvoorwaarden. Uw werkgever zal waarschijnlijk niet blij zijn met een ontbinding. Schakel daarom een arbeidsjurist in om de zaak te begeleiden. Een arbeidsjurist kan ook verbeterde ontslagvoorwaarden uitonderhandelen.

Heeft u vragen over ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomsten of andere vragen over ontslag. Neem dan contact op met ons kantoor. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar op het telefoonnummer 020 261 60 10.