Onterecht ontslag op staande voet en veiligheidsregels

Lees in deze blog meer over onterecht ontslag op staande voet en veiligheidsregels.

Leestijd: +/- 10 minuten.

Verhaal

De werknemer was werkzaam in de glasindustrie waarin veel gevaren bestaan en daarom veiligheidsregels gelden. De werknemer had in dit geval ‘onder een hangende last’ gelopen. Dat betekende dat de werknemer onder een hangend stuk glas was gelopen waardoor hij een gevaarlijke situatie in het leven had geroepen.

Ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet werd beschreven in een ontslagbrief en had als reden de schending van de regel dat werknemers niet onder hangend glas mogen lopen. De werknemer was bekend met deze regel, maar vond dat het ontslag niet rechtsgeldig was. Daarom vocht hij het ontslag aan bij de rechter. Een van de voorwaarden voor ontslag op staande voet is het bestaan van een dringende reden. Dat is een reden die zodanig ernstig is dat de arbeidsovereenkomst per direct wordt gestopt.

Beoordeling kantonrechter

Het ontslag liep stuk op het punt dat de werknemer niet kon weten dat de reden van het ontslag een dringende reden kon opleveren. De rechter wees daarvoor naar een veiligheidsreglement waarin stond dat het niet naleven van de regels een waarschuwing tot gevolg kan hebben. Alleen bij herhaling van overtredingen of zeer ernstige onoplettendheid zou ontslag op staande voet mogelijk zijn. In dit verhaal was één regel overtreden waardoor ontslag op staande voet niet logisch was. Hiermee veegde de kantonrechter het ontslag van tafel en werd het ontslag op staande voet ongeldig.

Persoonlijke omstandigheden

Persoonlijke omstandigheden zijn belangrijke punten die bij een ontslagzaak meegenomen worden door de rechter. In deze zaak stond de rechter stil bij het feit dat de werknemer van oudere leeftijd was waardoor de uitzichten op een nieuwe baan klein waren en zijn werk de enige bron van inkomsten was van zijn gezin.

Conclusie

Ontslag op staande voet moet altijd worden aangevochten. Zelfs wanneer de werknemer gevoelsmatig het ontslag terecht vindt is het zonde om bepaalde rechten zoals een WW-uitkering of een transitievergoeding te verliezen. Daarnaast heeft een ontslag ook gevolgen voor de kansen op de arbeidsmarkt. Wanneer een ontslag niet wordt aangevochten kunnen potentiële werkgevers informatie tot zich krijgen over het ontslag waardoor u daar niet meer in aanmerking komt voor een baan.

Contact

Neem contact met ons op 020 261 60 10.