Ondernemingsrecht en corporate governance

Wat is corporate governance?

Corporate governance is een overkoepelende term voor de algehele relatie van de beursgenoteerde vennootschap met haar eigen mensen, mensen buiten de vennootschap en andere groepen van mensen en organisaties zoals de overheid en de arbeidsmarkt. Corporate governance duidt op het bestaan van transparantie en toezicht op de vennootschap zodat het in lijn met wetgeving winstgevend en verantwoord kan functioneren.

Voor een beter begrip kan corporate governance het beste worden opgedeeld in verschillende verbanden.

Corporate governance binnen de beursgenoteerde vennootschap

Ten eerste gaat corporate governance om de relaties binnen de vennootschap. Dat betekent dat duidelijk moet zijn welke relaties bestaat tussen mensen binnen de vennootschap. Denk daarbij aan de relatie tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouders / algemene vergadering.

Corporate governance buiten de beursgenoteerde vennootschap

Vanuit dit punt strekt corporate governance zich uit tot mensen buiten de onderneming. In dat geval gaat het om de relatie tussen de vennootschap en de klanten die het in het maatschappelijk verkeer bedient.

Corporate governance kent geen grenzen

Daaropvolgend gaat corporate governance verder naar sectoren zoals de arbeidsmarkt en zelfs overheden. Ook is corporate governance belangrijk binnen de Europese Unie.

Hoe werkt corporate governance?

Corporate governance is opgenomen in de CGC (Corporate Governance Code). Deze code is verwerkt in de Nederlandse wet (artikel 2:391 lid 5 BW). De code, en daarmee de wet, stelt dat beursgenoteerde vennootschappen transparant en controleerbaar moeten zijn. Dit gaat onder meer via het overleggen van een bestuursverslag. Verder worden daarin praktische handvatten gegeven waarmee een vennootschap corporate governance in de praktijk kan brengen. Deze handvatten worden onderbouwd met de principes van corporate governance. Het in de praktijk brengen van de good practices is vaak lastig voor vennootschappen.

Heeft u hulp nodig bij de uitvoering van corporate governance? Schakel onze adviseurs en juristen ondernemingsrecht in. Zij weten welke werkprocessen noodzakelijk zijn om uw vennootschap conform corporate governance te laten functioneren. Bel naar 020 261 60 10.