Geen akkoord op vaststellingsovereenkomst

Cumulatieontslag: geen akkoord op vaststellingsovereenkomst?

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter.

In deze blog wordt besproken hoe het uitblijven van een akkoord op een vaststellingsovereenkomst wordt gezien bij cumulatieontslag.

Gronden voor cumulatieontslag

Cumulatieontslag heeft betrekking op de volgende ontslaggronden die in het arbeidsrecht worden genoemd.

  • Regelmatig verzuim;
  • Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar;
  • Een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere redenen.

Geen akkoord duidt op verstoorde arbeidsverhouding

Als u als werkgever geen akkoord kunt bereiken met de werknemer voor een vaststellingsovereenkomst dan zal dit een onvoldragen ontslaggrond opleveren voor een verstoorde arbeidsverhouding. In de eerste plaats zijn de andere ontslaggronden niet van toepassing. In de tweede plaats duidt het uitblijven van een handtekening op het bestaan van een geschil dan wel een arbeidsconflict.

Daarom kan een stroperig onderhandelingstraject over de vaststellingsovereenkomst gezien worden als een verstoorde arbeidsverhouding. Dit kan worden meegenomen in cumulatieontslag.

Contact

Heeft u vragen over de cumulatieontslag of over de WAB? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen hebben ruime ervaring met ontslagzaken.