Drie handvatten voor de werkgever bij ontslag op staande voet

In deze blog geven wij u drie handvatten bij ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is strengste wijze waarop de arbeidsovereenkomst tot een einde kan komen. Het wekt dan geen verbazing dat de eisen daaraan even streng zijn. In het kort moet ontslag op staande voet steunen op een dringende reden die onder vermelding van die reden wordt medegedeeld aan de werknemer. Daarnaast is het verstandig om het ontslag op papier vast te leggen via een ontslagbrief.

Zorg voor bewijs en maak iedere reden even dringend

Als de werknemer meerdere fouten of andere ontoelaatbare gedragingen heeft begaan moeten alle punten worden bewezen. Als een fout of gedraging of een deel daarvan niet bewezen kan worden kan het ontslag makkelijk worden aangevochten. Zorg er daarom voor dat alle redenen individueel al een reden geeft voor ontslag op staande voet.

Vermijd strafbare termen

Wanneer sprake is van diefstal of fraude moet sprake zijn van opzet. Als u als werkgever stelt dat hiervan sprake is moet u de opzet daarachter ook bewijzen. Daar kan het ontslag op stuklopen. Probeer daarom letterlijk aan te geven waar de werknemer fout heeft gedaan zonder daarbij te grijpen naar strafbare termen. Geeft bij fraude bijvoorbeeld aan dat hij misbruik heeft gemaakt van een bepaalde bevoegdheid of dat hij u financieel ernstig heeft benadeeld.

Confrontatie helpt

Knoop een gesprek aan met de werknemer en confronteer hem met uw bevindingen. Laat de werknemer daar zoveel mogelijk op zeggen. De kans bestaat dat hij de gedragingen toegeeft. Als hij dit doet moet u dit benadrukken in de ontslagbrief. U voorkomt hiermee dat de werknemer de dringende reden kan ontkennen. Het ontslag op staande voet blijft daarmee houdbaar.

Contact

Heeft u vragen over ontslag op staande voet of andere onderwerpen op het arbeidsrecht? Bel naar 020 261 60 10 voor onze ervaren arbeidsjuristen.