Coronacrisis: COVID-19 en ontslag door de werkgever

Leestijd: 10 – 15 minuten.

Naast werknemers worden wij ook benaderd door werkgevers met vragen over arbeidsrechtelijke kwesties. Onze juristen zijn tijdens de coronacrisis werkzaam en hebben deze vragen verzameld voor uw gemak. Doe er uw voordeel mee. Voor meer vragen kunt u altijd bellen naar 020 261 60 10.

Moet ik als werkgever letten op de afstandsregel van anderhalve meter?

Ja, daarop moet u toezicht houden. U bent als werkgever gehouden om de werknemer van een gezonde en veilige werkomgeving te voorzien. Dat was overigens al het geval voor de uitbraak van COVD-19. Omdat besmetting ook op de werkvloer kan gebeuren moet u erop letten dat werknemers, en eventueel klanten van uw bedrijf, afstand van elkaar houden. U kunt gebruik maken van linten of een maximumregel voor hoeveel mensen er tegelijkertijd in uw bedrijf aanwezig kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de schermen die tussen caissières en klanten zijn geplaatst in supermarkten. Wees daarom creatief als u geen oplossingen ziet.

Mijn werknemer wil niet naar het werk komen. Is ontslag op staande voet mogelijk?

Werkweigering is een reden voor ontslag op staande voet. Echter, werkweigering kan niet meteen op de eerste dag worden gebruikt als reden voor ontslag. U zult eerst gesprekken aan moeten gaan met de werknemer om zijn bezwaren uit te horen en eventueel hem tegemoet te komen in zijn verzoeken. Werknemers hebben een hoge mate van ontslagbescherming. De uitbraak van corona doet geen afbreuk aan deze bescherming. Communicatie is het beste middel tegen arbeidsconflicten. Maak altijd verslagen van de gesprekken zodat u aan dossieropbouw doet. Een dossier betekent bewijs voor een ontslagzaak waardoor ontslag kan worden onderbouwd.

Kan ik een werknemer ontslaan in verband met corona of COVID-19?

In principe niet. Werkgevers vragen weleens naar het bestaan van een soort noodwet ter bescherming van de economie. Dat bestaat niet. Het ontslagrecht is niet veranderd door de uitbraak van het virus. Als u een arbeidsconflict heeft met een werknemer is ontslag wellicht mogelijk als de omstandigheden dat kunnen rechtvaardigen. U kunt een werknemer op staande voet ontslaan wanneer zich een dringende reden voordoet. Daarbij kunt u denken aan zaken die strafbaar zijn of door de onfatsoenlijke aard daarvan in het oog springen (herhaaldelijk te laat komen).

Het is wel mogelijk om een vaststellingsovereenkomst aan te bieden aan de werknemer. Zo kunt u in wederzijds goedvinden een einde maken aan de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan dan een WW-uitkering aanvragen. Geef de werknemer wel de mogelijkheid om juridisch advies te zoeken bij het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst.

Er is geen dringende reden voor ontslag op staande voet en de werknemer accepteert geen vaststellingsovereenkomst. Wat moet ik nu doen?

De werknemer is niet verplicht om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Als geen sprake is van een dringende reden, dan is ontslag op staande voet ten strengste afgeraden. Als werkgever kunt u een arbeidsjurist inschakelen om een verzoekschrift in te dienen bij de daartoe bevoegde rechtbank. Een kantonrechter zal dan oordelen of uw ontslagverzoek toegewezen moet worden. Omdat rechtbanken dicht zijn (op moment van schrijven) is dit geen route die meteen tot resultaat zal leiden. Dat neemt echter niet weg dat het verzoekschrift gemaakt en ingediend kan worden. Het eerste advies zou zijn om een arbeidsjurist in de arm te nemen en op die manier met de werknemer te communiceren. De kans dat u tot een oplossing kan komen met de werknemer is dan groter.

Mag ik de werknemer vragen of de werknemer besmet is met corona of in de buurt van besmette mensen is geweest?

Nee, de werknemer wordt beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gegevens mogen daarom niet door u worden verwerkt. De AVG geeft u als werkgever wel de ruimte om specifieke informatie te verwerken van zieke werknemers om te weten of het loon doorbetaald moet worden.

In de praktijk zullen besmette werknemers de werkgever en collega’s beschermen tegen besmetting. De besmette werknemer zal daarom in de meeste gevallen zijn besmetting kenbaar maken. Het privacyrecht van de werknemer zal dan ook waarschijnlijk geen reden zijn voor een arbeidsconflict.

Overige vragen

Het coronavirus roept veel vragen op over werk en inkomen bij zowel werknemers als werkgevers. Mochten uw vragen hier niet tussen staan, dan nodigen wij u graag uit om ons te bellen 020 261 60 10. Onze juristen staan klaar tijdens de coronacrisis en werken vanuit veilige omgevingen. Zij kunnen u altijd terugbellen.