Novum informeert: checklist ontslag wegens cumulatie

Checklist ontslag wegens cumulatie. Lees in deze blog meer.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het ontslagrecht ingrijpend veranderd wegens de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Een van de belangrijkste punten is dat ontslag van werknemers makkelijker wordt door de toevoeging van een nieuwe ontslaggrond: ontslag wegens cumulatie. Hierover hebben wij al eerder geschreven. Omdat het gaat om nieuwe wetgeving is het belangrijk om bepaalde fouten niet te maken.

Ken uw ontslaggronden

Het ontslagrecht kent vanaf 2020 de volgende ontslaggronden:

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige ziekte;
  • Regelmatig verzuim;
  • Disfunctioneren;
  • Ontslag wegens verwijtbare handelingen en/of het verwijtbaar nalaten;
  • Werkweigering;
  • Een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Ontslag op grond van andere omstandigheden;
  • Cumulatie.

Ontslag wegens cumulatie is de nieuwe en negende ontslaggrond uit het ontslagstelsel. Het is belangrijk om te weten dat deze ontslaggrond onzelfstandig is. Dat betekent dat ontslag wegens cumulatie enkel effect heeft wanneer andere ontslaggronden met elkaar worden gecombineerd.

Welke ontslaggronden kunnen worden gecombineerd?

Ontslaggronden een en twee zijn uitgesloten voor cumulatie. Beide ontslaggronden staan ter beoordeling van het UWV en niet van de werkgever. Let dus op dat het ontbindingsverzoek niet ziet op beide of een van beide ontslaggronden.

Bouw altijd een personeelsdossier op

Een ontbindingsverzoek bij de rechter valt en staat bij het bestaan van een dossier. Zorg ervoor dat alle feiten en omstandigheden zijn gedocumenteerd. Denk daarbij aan het aanbieden en volgen van een verbetertraject, gespreksverslagen tussen u en de werknemer en/of van een mediator, verslagen van functioneringsgesprekken enz. Alles wat tussen u en de werknemer kan uiteindelijk deel uitmaken van een sterk dossier waarmee een ontbindingsverzoek bij de rechter kansrijk zal zijn. U kunt daarom nooit te vroeg beginnen met de bouw van een personeelsdossier.

Zorg ervoor dat alle ontslaggronden zijn onderbouwd

Voorbeeld: U wilt de ontslaggronden verstoorde arbeidsverhouding en andere omstandigheden met elkaar combineren. Uw werknemer ligt al geruime tijd met u overhoop en u komt erachter dat de werknemer in de gevangenis heeft gezeten. Het is dan van belang om de detentie (of wellicht het verzwijgen daarvan) van de werknemer niet te plaatsen onder de verstoorde arbeidsverhouding. Hierdoor zal ontslag wegens cumulatie niet meer mogelijk zijn omdat alleen de verstoorde arbeidsverhouding is onderbouwd.

Is een van de ontslaggronden verwijtbaar handelen of nalaten? Let dan op!

Als u in het cumulatie-ontslag succesvol aantoont dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld of in dezelfde categorie heeft nagelaten dient u nog altijd een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. De transitievergoeding kan hoger oplopen bij cumulatie-ontslag. Onderbouw daarom bij de verwijtbaarheid dat ook sprake is van ernstige verwijtbaarheid. Wanneer ook de ernstige verwijtbaarheid van de werknemer vaststaat komt hij niet in aanmerking voor de transitievergoeding. Dat kan enorm veel geld schelen.

Contact

Heeft u vragen over ontslag wegens cumulatie of andere arbeidsrechtelijke vragen. Onze arbeidsjuristen helpen u graag verder. Bel naar 020 261 60 10.