Onverwijldheidsvoorwaarde van het ontslag op staande voet

In deze blog gaan we het hebben over het onverwijldheidsvoorwaarde van het ontslag op staande voet.

In de wet staat dat beide partijen bevoegd zijn om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij. Beide partijen kunnen dus overgaan tot ontslag op staande voet. Een van deze voorwaarden is dat het ontslag onverwijld moet zijn gegeven.

Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever het ontslag op staande voet zo snel mogelijk moet doorgeven aan de werknemer. De werknemer moet dus meteen te horen krijgen (en het liefst op schrift) dat hij op staande voet wordt ontslagen met de daarvoor geldende dringende reden.

Wat betekent onverwijld?

Onverwijld houdt in dat de werkgever met spoed handelt en zonder vertraging het ontslag rondmaakt. Dat betekent dat er een zo kort mogelijke periode is tussen het moment van het ontdekken van de dringende reden en het mededelen van het ontslag. De werkgever mag het moment van ontslag niet onnodig uitstellen. Concreet heeft een werkgever een of twee dagen om ontslag op staande voet te geven. Hieronder geven wij een aantal praktijkvoorbeelden van onverwijldheid.

Voorbeeld onverwijld ontslag

Enige tijd geleden hebben wij een accountmanager aan de lijn gehad die in een compromitterende houding op zijn bureau was aangetroffen. De manager was in de ochtend altijd alleen en verwachtte geen collega’s. Om een zakelijk succes te vieren besloot hij naakt op zijn bureau te liggen. Hij nam hij zijn lid ter hand en begon enthousiast aan een herenenkelspel. Nog voordat hij kon eindigen liep er een vrouwelijke collega binnen. Zij schrok en rende hard weg uit het gebouw. Ze belde een andere collega en binnen enkele minuten wist het hele gebouw van het tafereel op het bureau.

De manager werd op dezelfde dag nog opgeroepen voor een gesprek met het management. Toen de manager had bevestigd dat het verhaal van de vrouwelijke collega klopte werd hij op staande voet ontslagen. De werkgever verifieerde in dit geval een dringende reden door het direct aan de werknemer te vragen. Doordat de manager een bekentenis gaf was de dringende reden gegeven en kon het ontslag op staande voet onverwijld worden gegeven.

Wilt u meer weten over ontslag op staande voet? Bent u zelf op staande voet ontslagen? Aarzel niet en neem contact met ons op. Ons telefoonnummer is 020 261 60 10. Klik hier voor meer informatie.