Ontslagsituaties bij Hornbach

Ontslagsituaties bij Hornbach: hoogte transitievergoeding, finale kwijting in vaststellingsovereenkomst en haalbaarheid ontslag op staande voet.

Ontslagprofiel Hornbach

Hornbach is een Duitse bouwmarkt met vestigingen over heel Europa. Een aantal van deze vestigingen liggen in Nederland. Het Nederlandse hoofdkantoor de Duitse bouwmarkt ligt in Houten. Hornbach kent een behoorlijk aantal vestigingen in Nederland waar werknemers actief zijn.

Onze arbeidsjuristen hebben in deze informatiebundel vragen van voormalig personeel gecombineerd met hun antwoorden en adviezen. Hier kunnen werknemers van deze bouwmarkt hun voordeel mee doen. Ook als u een andere werkgever heeft kunt u hier wellicht antwoord vinden op uw vraag. Mocht u meteen willen bellen met een arbeidsjurist bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen zijn op de lastigste zaken in het arbeidsrecht voorbereid zoals ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomsten en beëindigingsovereenkomsten en transitievergoedingen.

Ontslagsituaties bij Hornbach: haalbaarheid aanvechten van ontslag en minnelijke oplossing voor ontslag door vaststellingsovereenkomst

Met een ontslag op staande voet is snel actie vereist. De arbeidsjuristen van Novum juristen bellen u op dezelfde dag terug en kunnen met een plan van aanpak komen om u uit het ontslag te loodsen. De meeste werknemers geven de voorkeur aan een minnelijke oplossing voor een op staande voet verleend ontslag. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een gerechtelijke oplossing voor het ontslag. In dat geval zal een rechter tussen u en de werkgever bepalen of het ontslag terecht is gegeven.  Lees hieronder verder over de ontslagsituaties bij Hornbach.

Ik ben op staande voet ontslagen bij Hornbach. Hoeveel kans heb ik op een goed resultaat als ik het ontslag probeer aan te vechten?

Een percentage kan niet worden gegeven omdat iedere zaak uniek is. Wel zijn er een aantal punten die u kunt meenemen in uw beslissing bij het aanvechten van uw ontslagsituatie bij Hornbach.

  • Het ontslagrecht is vooral ingericht om de werknemer te beschermen. Rechters komen daarom vaak tot de conclusie dat een ontslag onterecht is gegeven;
  • Ontslag op staande voet is aan strenge wettelijke voorwaarden gekoppeld. Werkgevers hebben vaak moeite om te voldoen aan deze eisen;
  • Werkgevers maken in het proces waarin het ontslag is gegeven vaak fouten;
  • Een ontslagzaak kan behoorlijk in de kosten lopen vanwege het uurtarief van de jurist.

Samenvattend, u maakt eigenlijk altijd kans. Het advies is om een van onze arbeidsjuristen uw positie te laten beoordelen zodat u weet hoeveel kans u maakt. Onze arbeidsjuristen kunnen namelijk aangeven of de werkgever fouten heeft gemaakt bij het ontslag. Daarnaast moet u erop letten dat een zitting bij de kantonrechter in de kosten kan lopen en ook tijd kost.

Wat is het alternatief voor een zitting bij de kantonrechter in geval van een op staande voet gegeven ontslag?

Het alternatief is om het ontslag ‘weg te schikken’. Dat gebeurt als volgt: onze arbeidsjurist bespreekt het ontslag op staande voet met de werkgever en stelt ontslag met wederzijds goedvinden voor als nieuwe ontslagvorm. Vervolgens komt een vaststellingsovereenkomst tot stand waarin werkgever en werknemer afspreken dat de uitdiensttreding in goed overleg zal plaatsvinden. De werknemer krijgt daardoor een WW-uitkering, een transitievergoeding en een vergoeding van de juridische kosten. Deze oplossing is sneller en vaak kosteloos ten opzichte van de gang naar de kantonrechter.

Is de kans op een vaststellingsovereenkomst na een ontslag op staande voet groot?

In de regel gaan werkgevers altijd mee met een vaststellingsovereenkomst. De gevolgen voor een werknemer zijn groot en voor een werkgever is het een kleine moeite om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. Ook voorkomt de werkgever hiermee dat de werknemer het ontslag voor een rechter brengt. Een op staande voet ontslagen werknemer heeft daarom altijd een reële kans op een vaststellingsovereenkomst wanneer onze ervaren arbeidsjuristen u verder helpen.

Wat betekent finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst?

Finale kwijting betekent in feite dat u en uw werkgever niets meer van elkaar zullen vorderen na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst. U en uw werkgever kunnen dus bijvoorbeeld geen schadeclaims van elkaar verwachten. Het onderwerp van de overeenkomst, hetzij een conflict of een geschil over de invulling van de vaststellingsovereenkomst wordt daarmee definitief afgesloten.

Arbeidsconflict: onderhandelen voor vaststellingsovereenkomst, spanningen tussen partijen en burn-out

Ik heb een arbeidsconflict met een collega bij Hornbach. Ik wil weg, maar ik wil geen ontslag nemen. Hoe kom ik verder?

We hebben veel arbeidsconflicten gezien en gemerkt wat dat met werknemers doet. Het gevoel van de werknemers is leidend voor de oplossing. In uw geval wilt u uit dienst treden. Ontslag nemen is inderdaad nadelig. De beste manier van ontslag is ontslag met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat er een vaststellingsovereenkomst moet komen tussen partijen zodat het ontslag kan plaatvinden onder gunstige omstandigheden.

Deze omstandigheden worden gekenmerkt door ontslagvoorwaarden die passen bij de omstandigheden en de rechten die u als werknemer heeft.

Ik wil een vaststellingsovereenkomst voor mijn arbeidsconflict. Hoe pakken jullie dit aan?

Uw arbeidsjurist zal het arbeidsconflict op een zakelijke manier de ontslagsituaties bij Hornbach onder de aandacht brengen bij uw werkgever en voorstellen om de arbeidsovereenkomst in goed overleg te beëindigen. De regie ligt dus bij Novum juristen zodat u het beste ontslagvoorstel krijgt en vastgelegd wordt in de vaststellingsovereenkomst.

Kijkt u ook of er een beter ontslagvoorstel mogelijk is na een arbeidsconflict?

Jazeker, een arbeidsconflict ontstaat ook door toedoen van de werkgever. Wij merken dat werkgevers vaak niets doen met klachten of problemen die aan het conflict ten grondslag liggen. Dat is vaak het startsein van wat uiteindelijk een arbeidsconflict wordt. Deze omstandigheden zijn redenen om de transitievergoeding te verhogen of om andere ontslagvoorwaarden te stellen in de vaststellingsovereenkomst.

Hoe zit het als ik wil solliciteren bij een soortgelijk bedrijf na een arbeidsconflict? Mag ik dat doen of geldt het concurrentiebeding?

Werkgevers werken vaak met een concurrentiebeding. In principe geldt dit beding, maar door de bemiddeling van Novum juristen worden bedingen die uw sollicitatieruimte beperken vernietigd. Hierdoor kunt u ook bij een concurrent aan de slag.

Werkt u bij Karwei en heeft u vragen over ontslag op staande voet, arbeidsconflicten of vaststellingsovereenkomsten? Ook werknemers van andere bedrijven zijn bij ons welkom. Meer weten over Ontslagsituaties bij Hornbach? Bel naar 020 261 60 10 om vandaag nog met onze arbeidsjuristen te kunnen spreken.