Arbeidsconflict wordt ontslag op staande voet

Arbeidsconflict wordt ontslag op staande voet wegens werkweigering. Lees in deze blog meer.

Leestijd: 2 – 4 minuten.

Discussie met werkgever over nieuwe taken

Een baliemedewerker is het eerste contactpunt voor klanten van een vastgoedbedrijf. Haar taak is klanten ontvangen, koffie halen voor wachtende klanten en afspraken aan of afmelden. Ze vindt haar werk leuk en haar werkgever is ook tevreden over haar functioneren. Sinds kort wordt ze gevraagd om andere taken mee te nemen voor haar werkgever. Ze wil een goede werknemer zijn en accepteert deze taken. Het gaat dan vooral om administratieve zaken die ze vanuit haar kantoor kan doen. Ze vindt het niet erg en ziet deze nieuwe taken als een extra verantwoordelijkheid.

De tevredenheid van de baliemedewerker slaat om wanneer ze gevraagd wordt om de toiletten schoon te maken bij de receptie. De baliemedewerker vindt het lastig om te weigeren en zorgt er daarom voor dat ze het kantoor heeft verlaten wanneer de toiletten schoongemaakt moeten worden.

Pittig gesprek leidt tot ontslagbrief

De werkgever merkt op dat de toiletten niet schoon zijn en spreekt de baliemedewerker daarop aan. De toon is gezet en de werknemer besluit toe te geven dat ze bewust geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek omdat ze de toiletten niet wil schoonmaken. De werkgever vraagt haar om uitleg en de baliemedewerker geeft aan dat de schoonmaakdiensten niet bij haar takenpakket horen. De werkgever begrijpt de bezwaren, maar vindt dat de baliemedewerker ‘gewoon moet doen wat van haar wordt gevraagd’. Het gesprek eindigt onbevredigend omdat de werknemer niet bevestigd dat zij de schoonmaakdiensten zal draaien. De werkgever wordt boos en geeft haar aan het einde van de dag een ontslagbrief met daarin werkweigering als reden.

Werkweigering wordt omgezet in een vaststellingsovereenkomst

De baliemedewerker is boos vanwege het handelen van de werkgever en de inhoud van de ontslagbrief. Daarom zoekt zij hulp van een arbeidsjurist. Een van onze arbeidsjuristen biedt aan om de zaak namens haar te behandelen. De baliemedewerker gaat akkoord en de arbeidsjurist gaat aan de slag. Al snel blijkt dat de werkgever wil meewerken aan ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. Hiermee kan de arbeidsovereenkomst op een goede manier worden afgewikkeld waarbij rekening wordt gehouden met recht op WW en de opzegtermijn. Daarnaast krijgt de baliemedewerker een transitievergoeding en een ontslagvergoeding. Hiermee kwam een einde aan het arbeidsconflict.

Contact

Werkweigering? Dat is het begin van een arbeidsconflict. Laat u altijd adviseren. Bel naar 020 261 60 10.