Ontslag op staande voet wegens agressief gedrag

In deze blog gaan wij ontslag op staande voet wegens agressief gedrag behandelen. In deze bijdrage staan wij stil bij ontslag op staande voet voor een werknemer die zich agressief heeft geuit. In ons vak krijgen wij van zowel werknemers als werkgevers vragen of ontslag wel mogelijk is bij agressie. De reden waarom deze vragen worden gesteld is omdat agressief gedrag een rekbaar begrip is dat voor meerdere interpretaties vatbaar is. Wat voor de een als agressief wordt gezien hoeft namelijk niet voor de ander te gelden.

Leestijd: +/- 10 minuten.

Is ontslag op staande voet mogelijk op grond van agressief gedrag?

Ja, dat kan. Wanneer het arbeidsrecht erop wordt nageslagen is ontslag op staande voet onder meer mogelijk wanneer sprake is van mishandeling. Wij spreken dus van ontslagwaardig agressief gedrag wanneer de werknemer zijn lichaam gebruikt om een ander pijn te doen.

Betekent ontslag op staande voet dat ik mijn transitievergoeding / beëindigingsvergoeding heb verspeeld?

In de regel niet. Ontslag op staande voet is geen harde voorwaarde voor het verspelen van een transitievergoeding / beëindigingsvergoeding. Het is goed om te weten dat de werknemer geen recht meer kan hebben op deze vergoeding wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. De norm voor het verspelen van de transitievergoeding is dus ernstig verwijtbaar gedrag. Deze norm is niet hetzelfde als de normstelling voor ontslag op staande voet. Dat betekent dat het ontslag op staande ook ernstig verwijtbaar moet zijn.

Het is dus goed mogelijk dat ontslag op staande voet ernstig verwijtbaar gedrag inhoudt. Echter, de vraag of sprake is van dat soort gedrag moet nog worden beantwoord. Het enkele feit dat ontslag op staande geldig is gegeven geeft geen aanleiding om te bepalen dat de transitievergoeding ook is verdampt. De vraag die de werkgever zich kan stellen is of agressief gedrag ook ernstig verwijtbaar gedrag is.

Moet de werkgever mij eerst een ontslagbrief laten zien?

Bij ontslag op staande voet wegens agressief gedrag zijn er drie zaken die in ieder geval gebeuren. In eerste instantie moet de werkgever de werknemer onder vermelding van het agressieve gedrag per direct op staande voet ontslaan. De werknemer moet dus per direct overgaan tot ontslag en moet de werknemer ook informeren over de reden van het ontslag. De werkgever doet er wel goed aan om het ontslag schriftelijk te bevestigen met een ontslagbrief.

Kan ik het ontslag aanvechten?

Jazeker. Het is aan te raden om de ontslagbrief van de werkgever op te vragen als u deze niet heeft gehad. Daarnaast dient u de ontslagbrief goed te lezen. Let goed op hoe de werkgever het ontslag heeft opgeschreven en welke argumenten hij aanvoert. Omdat agressief gedrag voor meerdere interpretaties vatbaar is de kans groot dat er fouten in de brief staan. Deze fouten kunnen in uw voordeel worden gebruikt. Schakel daarvoor onze arbeidsspecialisten in.

Wat kan ik verwachten als ik het ontslag aanvecht?

U kunt in principe terugkeren in uw oude functie. Echter, de meeste werknemers zullen dat niet doen omdat het vertrouwen weg is. Daarnaast kan de werknemer loon vorderen over de periode dat deze niet is uitbetaald, een billijke vergoeding, transitievergoeding en schadevergoeding mogelijk. Het aanvechten van ontslag op staande voet kan dus een financieel interessante optie zijn.

Kan mijn werkgever mij een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst aanbieden?

De werkgever kan inderdaad een vaststellingsovereenkomst aan de werknemer aanbieden. Deze overeenkomst is interessant omdat daar wel ontslag mee wordt gerealiseerd, maar zonder een slepende procedure bij de rechter. Beide partijen kunnen in overleg treden over de voorwaarden van het ontslag. Beide partijen hebben doorgaans arbeidsjuristen die hierbij helpen. De werknemer houdt uitzicht op enkele maanden loon en kan naar nieuw werk zoeken. Mocht de zoektocht naar een nieuwe baan niet helpen, dan houdt hij nog recht op een WW-uitkering. De werkgever ontloopt een dure procedure.

Heeft u vragen over ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomsten of transitievergoedingen? Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar en zijn te bereiken op 020 261 60 10. Lees hier meer.