Ontslag op staande voet ontslagbrief

Heeft uw werkgever u ontslag op staande voet gegeven middels een ontslagbrief?  In deze bijdrage gaan wij in op de ontslagbrief wanneer u op staande voet wordt ontslagen wegens werkweigering.

Inhoud van de (ontslag op staande voet) ontslagbrief bij werkweigering

De ontslagbrief moet aangeven dat sprake is van werkweigering. De onderbouwing moet daarom aangegeven dat er sprake was van een opdracht om werk uit te voeren waaraan geen gehoor is gegeven door de werknemer. Daarnaast moet de werkgever duidelijk maken dat de werknemer is gewaarschuwd voor zijn gedrag. Verder moet de werkgever uitleggen dat er sprake zal zijn van werkweigering zodat de werknemer zich bewust is van de gevolgen van zijn gedrag. Ook doet de werkgever er goed aan om aan te geven welke maatregelen genomen zijn om de werknemer weer aan het werk te krijgen. De ontslagbrief moet kortom een samenloop van alle omstandigheden goed weergeven als het ontslag op staande voet gerechtvaardigd wordt met werkweigering.

Belang van een arbeidsjurist

Een ontslagbrief waarin werkweigering als reden is gegeven voor ontslag kan relatief makkelijk worden aangevochten. Daarbij is wel van belang dat u een arbeidsjurist inschakelt. Arbeidsjuristen zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en kunnen helpen bij het aanvechten van een ontslagbrief. Ook kunnen arbeidsjuristen onderhandelen met de werkgever voor baanbehoud. Let wel, meestal eindigt ontslag op staande voet via een vaststellingsovereenkomst met ontslag met wederzijds goedvinden.

Novum juristen is gespecialiseerd in arbeidsrecht en helpt bij zaken als ontslag. Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie over ontslag op staande voet, ontslagbrieven en werkweigering. Klik hier voor meer informatie.