Ontslag op staande voet dronkenschap

Recentelijk is in het nieuws gekomen dat John Stegeman, die trainer is van voetbalclub PEC Zwolle, met te veel alcohol op achter het stuur is geklommen waarbij hij een lantaarnpaal heeft geraakt. Gelukkig bleef het daarbij qua schade. Ron Jans die technisch directeur is van deze voetbalclub zegt daarover dat dronkenschap achter het stuur geen reden is voor ontslag op staande voet. Is dat wel zo? In deze blog gaan wij in op ontslag op staande voet en dronkenschap. Lees hier het artikel.

Is ontoelaatbaar alcoholgebruik een reden voor ontslag op staande voet?

Wanneer deze vraag aan werkgevers wordt gesteld zullen veel werkgevers aangeven dat dit een reden is voor ontslag op staande voet. Op zichzelf is dat logisch omdat van werknemers wordt verwacht dat ze hun arbeid verrichten met een heldere geest en dronkenschap schade kan doen aan het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die auto’s of vrachtwagens moeten besturen. In de praktijk blijkt ontslag op staande voet wegens ontoelaatbaar alcoholgebruik lastiger dan werkgevers denken.

Wat kan een werkgever doen?

Een werkgever kan drie routes volgen om de werknemer te ontslaan. De werkgever kan de werknemer op staande voet ontslaan wegens ontoelaatbaar alcoholgebruik. Dit is het meest ingrijpende middel van ontslag. De werknemer verliest daardoor onmiddellijk alle rechten ten aanzien van zijn arbeidsovereenkomst. De werknemer is genoodzaakt om het ontslag op staande voet aan te vechten.

Daarnaast kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen. De werknemer ontvangt dan wel loon tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt met inachtneming van de opzegtermijn. De rechter zal hiervoor een einddatum aangeven.

Een andere oplossing is dat de werkgever een vaststellingsovereenkomst/ beëindigingsovereenkomst aanbiedt aan de werknemer en nadere afspraken maakt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hieronder gaan wij verder in op de drie mogelijkheden van ontslag.

Is ontoelaatbaar alcoholgebruik een reden voor ontslag op staande voet?

Onder omstandigheden is ontslag op staande voet mogelijk. Hiervoor is een enkele keer dronkenschap op het werk onvoldoende. In dat geval moeten zich meer ongeoorloofde zaken voordoen zoals schade aan goederen van het bedrijf, seksuele intimidatie etc. Ook is ontslag op staande voet mogelijk wanneer de werknemer meerdere keren dronken is geweest op het werk en hiervoor waarschuwingen zijn uitgedeeld. De omstandigheden van het geval kunnen de rechtvaardiging voor het ontslag maken of breken.

De rode draad is dat ontslag op staande voet wegens dronkenschap niet meteen mogelijk is. De werkgever moet waarschuwingen uitdelen en de werknemer de kans geven om zijn problemen op te lossen. Het is belangrijk om met de werknemer in gesprek te blijven om erachter te komen waarom het dronkenschap is ontstaan. Het is duidelijk dat alcoholgebruik hieraan ten grondslag ligt. Echter, vaak spelen meer er zaken op de achtergrond. Privéproblemen of een alcoholverslaving kunnen de werknemer parten spelen.

Het is aan te raden om met een werknemer in gesprek te blijven en bij ontslag voor een vaststellingsovereenkomst te kiezen. Omdat ontslag op staande voet teruggedraaid kan worden door de rechter is een vaststellingsovereenkomst de beste optie. Het is aan te raden.

Heeft u vragen over ontslag op staande voet? Onze arbeidsjuristen staan klaar om u te helpen met vraagstukken over het arbeidsrecht. Wij staan open voor zowel werknemers als werkgevers. Bel naar 020 261 60 10. Klik hier voor meer informatie.