Ontslag op staande voet argumenten

Meest gebruikte argumenten voor ontslag op staande voet

De meest gebruikte argumenten voor het ontslag op staande voet gaan wij in deze blog uitleggen. De grootste vrees van een werknemer is ontslag op staande voet. Ons kantoor spreekt dagelijks met werknemers die op staande voet zijn ontslagen. Novum juristen dook in haar eigen historie aan dossiers en zet nu de meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet op een rij.

Diefstal

Ontslag op staande voet argument 1: Diefstal staat met stipt op nummer een. Veel werknemers werken in de detailhandel (supermarkten, kledingwinkels etc.) en komen in aanraking met zaken als kleding of voedingsmiddelen. De werkgever komt vaak achter de diefstal door camerabeelden of door ander onderzoek. Diefstal is strafbaar en daarom een reden voor ontslag op staande voet.

Vernieling of misbruik van goederen van de werkgever

Deze reden komt voor wanneer de werknemer spullen krijgt waarmee hij zijn werk kan doen. Denk daarbij aan een laptop of een lease-auto. Door onjuist gebruik van deze spullen kan ontslag op staande voet worden gegeven. Hierbij is de ernst van de situatie wel van belang. Bij het veroorzaken van een kras op de lease-auto zal ontslag op staande voet geen standhouden. Wanneer de werknemer verkeersovertredingen begaat en andere weggebruikers in gevaar brengt zal ontslag op staande voet eerder gegeven worden. Ditzelfde geldt als de werknemer de laptop gebruikt voor ongure doeleinden zoals het bezoeken van pornosites.

Fraude

Fraude is een ruim begrip. De kern is dat de werknemer de werkgever financieel heeft benadeeld voor eigen gewin.  Zo is er het voorbeeld van de werknemer op de financiële afdeling die bij de bankgegevens van het bedrijf kunnen komen en bedrijfsfinanciën kunnen overboeken naar de eigen bankrekening. Ook kan een klantenservicemedewerker kortingsbonnen meenemen en uitdelen aan familieleden. Hierdoor zal de werkgever zich benadeeld voelen. Recentelijk werden wij ook gebeld door een accountmanager die nieuwe klanten van zijn werkgever zou hebben gefactureerd vanuit zijn eigen bedrijf. Hij ging zonder medeweten van zijn werkgever langs bij de nieuwe klanten, verrichtte bepaalde diensten en zou toen vanuit zijn eigen eenmanszaak betalingen hebben geïnd.

De baas of collega’s / klanten uitschelden

Op de werkvloer kunnen frustraties hoog oplopen. Werknemers moeten presteren onder hoge spanning en korte deadlines. Als het dan niet loopt kunnen werknemers hun frustraties botvieren op de baas, directe collega’s en soms zelfs klanten. Een voorbeeld is een klantenservicemedewerker die aan de telefoon een gesprek heeft met een ontevreden klant. De klant stelt vervelende vragen en is zelf verbaal agressief naar de medewerker. De medewerker wil dit verhaal kwijt aan zijn collega en denkt de klant in de wacht te zetten. De medewerker vertelt aan zijn collega wat hij van de klant vindt en gebruikt scheldwoorden. Omdat de klant nooit in de wacht heeft gestaan hoort hij wat er over hem wordt gezegd en dient een klacht in tegen het bedrijf. De werkgever kan daardoor niets anders doen dan de werknemer ontslaan wegens het uitschelden van de klant.

Een ander voorbeeld is de werknemer die al een tijd geen loon kreeg van zijn werkgever. Hierop beet hij zijn werkgever toe dat hij zijn auto bij hem thuis naar binnen zou rijden. Het zal niet verbazen de werknemer op staande voet ontslag kreeg.

Alcohol en of drugsgebruik

Beide consumpties kunnen leiden tot ontslag op staande voet. Daarbij zijn de omstandigheden van het geval wel relevant. Als de werknemer een bepaalde verantwoordelijkheid draagt of voor zijn werk een heldere geest moet hebben ligt ontslag op staande voet sneller in de rede. Als de werknemer in privétijd alcohol nuttigt of drugs gebruikt zal dit minder snel tot ontslag leiden.

Concurreren met de werkgever

Onlangs hadden wij contact met een dakdekker die in privé werd benaderd door een buurman om als een soort specialist een opdracht van een andere dakdekker wilde beoordelen. De dakdekker is een goede buurman en gaf gehoor aan het verzoek. Hij is toen op het dak gaan kijken om het werk van een andere dakdekker (niet bij hem bekend) te beoordelen. Hij gaf verder wat advies aan zijn buurman.

Twee dagen later kreeg de dakdekker bericht dat hij op staande voet was ontslagen. Hij zou concurrerende werkzaamheden verricht hebben waardoor hij het vertrouwen van de werkgever kwijt was geraakt. De dakdekker was ontdaan en emotioneel. Hij vond dat hij niets verkeerd had gedaan. Hij gaf aan dat hij ook geen geld had ontvangen. Momenteel loopt deze zaak nog op ons kantoor waardoor wij nog een bericht kunnen geven over het einde van deze zaak.

MeToo-praktijken (seksuele intimidatie)

MeToo gaf duiding aan relaties tussen voornamelijk mannen met macht en vrouwen in onderdanige functies. Deze vrouwen hebben seksuele toespelingen of erger moeten ondergaan om hun functie te behouden in de organisatie. Tegenwoordig komt dit nog altijd voor.

Wij zijn recentelijk gebeld door een mevrouw die geregeld foto’s kreeg van het geslachtsdeel van haar manager. De werkneemster was hier niet van gediend en benaderde ons voor advies. Wij hebben met hem gesproken over zijn intieme foto’s en het effect dat dit op haar had. Uiteindelijk hebben een goede ontslagregeling voor haar geregeld.

Te laat op het werk

Een klassieke reden die naar verwachting nooit zal verdwijnen. Voor de werkgever is te laat komen een enorme ergernis. De werknemer doet dit nooit expres, maar toch gebeurt het dat de werknemer te laat komt. Openbaar vervoer, files en verslapen zijn vaak voorkomende reden om te laat op het werk te komen. Incidenteel kan een werknemer te laat komen. Als er een patroon bestaat in het te laat komen ligt ontslag op staande voet op de loer. Ontslag op staande voet wegens te laat komen kan lastig zijn voor de werkgever. De werkgever moet te laat komen soms accepteren en proberen om verbetering aan te brengen in het gedrag van de werknemer.

Valse informatie naar werkgever

Onlangs werden wij gebeld door een werknemer die werkzaam was bij een garage en aangaf dat een van zijn familieleden was overleden. Uit navraag bleek dit onwaar te zijn. De werkgever leefde in eerste instantie mee met de werknemer en stuurde bloemen naar het adres van het overleden familielid. Daarna kreeg de werkgever een vreemd telefoontje. Het ‘overleden’ familielid bleek gebeld te hebben en vroeg aan het bedrijf waarom hij bloemen kreeg terwijl hij in leven was. De werkgever kwam er zo achter dat de werknemer loog over de reden waarom hij niet kon werken. De werknemer bleek dit excuus te hebben gebruikt om een dag niet te hoeven werken. De werkgever gaf hem daarom ontslag op staande voet. Uiteindelijk hebben wij via een vaststellingsovereenkomst beide partijen geholpen aan een goed afscheid van elkaar.

Agressief gedrag naar de werkgever

Op dit moment onderhandelen wij over een ontslagregeling voor een mevrouw die beweerdelijk haar werkgever agressief heeft benaderd na een vervelend verlopen functioneringsgesprek. Na het gesprek zou de werknemer een agressieve houding hebben aangenomen. Na dit gesprek was zij naar huis gestuurd door de werkgever. Een dag later kreeg zij haar ontslagbrief. In de ontslagbrief is te lezen dat de werknemer ontslagen is vanwege een agressieve houding. De brief zegt echter niet wat een ‘agressieve houding’ is. Hier schuilt het gevaar voor een werkgever. Als de werkgever de ontslagreden vaag omschrijft zal vernietiging van het ontslag veel makkelijker zijn. Hierdoor waren wij in staat om het ontslag vrij makkelijk aan te vechten voor de werknemer.

Meer weten over ontslag op staande voet argumenten? Neem contact op.

Meer weten over ontslag op staande voet argumenten? Bel ons op 020 261 60 10. Klik hier voor meer informatie.