Novum ik heb vragen over ontslag deel 9

Novum ik heb vragen over ontslag (deel 9): Vragen over ontslag van een werkgever en werknemer.

In deze bijdrage vertellen arbeidsjuristen van Novum juristen over hun gesprekken met cliënten en oud-cliënten. Hieronder leest u verhalen van deze cliënten en hoe de arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Dit is deel 9 van deze rubriek, klik hier voor deel 8.

Ontslagverhaal 17: vaststellingsovereenkomst als oplossing na arbeidsconflict door het pesten van een zorgmedewerker

Geachte heer, mevrouw,

Ik werk in de zorg waar ik met medicijnen moet werken. De laatste tijd merk ik dat ik gepest word op mijn werk waardoor ik voel dat ik mijn werk niet meer goed kan doen. Ik ga met nare gevoelens naar het werk en neem deze gevoelens weer mee naar huis. Ik zit in een belangrijk team waarin de teamleader (recent aangenomen) mij niet betrekt in een teamoverleg. Ik moet soms per mail lezen wat er is besproken. Daarin wordt belangrijke informatie gedeeld die ik moet weten. Als ik dan toevallig net een mail heb gemist wordt mij verweten dat ik niet actief in de groep ben terwijl ik niet in de groep word betrokken.

Recentelijk heb ik een waarschuwing gehad omdat ik een vergadering heb gemist terwijl ik die dag ziek was. Dat heb ik ook netjes volgens protocol gemeld bij de werkgever. Ik vind dat ik onbehoorlijk word behandeld door de werkgever en wil graag kijken naar een einde van het dienstverband. Hoe pak ik dit aan?

Reactie arbeidsjurist

Een gezonde werksfeer wordt afgemeten aan de wijze waarop de werknemers worden behandeld. Als de werksfeer giftig is, dan zal dat niet ten goede komen aan de mentale gezondheid van de werknemer. In uw geval is daar helaas sprake van.

Ik concludeer dat er sprake is van een arbeidsconflict. In uw geval is het conflict niet meer te overbruggen met een oplossing die de arbeidsovereenkomst in stand houdt. De beste manier om dit soort werkgerelateerde conflicten te beëindigen, is met een vaststellingsovereenkomst.

Met de vaststellingsovereenkomst beëindigt u de arbeidsovereenkomst in goed overleg. Het voordeel is dat u WW kunt aanvragen en dat ik als arbeidsjurist nadere ontslagvoorwaarden kan uitonderhandelen zoals een ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Reactie werknemer

Ja, ik wil koste wat het kost weg bij mijn werkgever, maar zonder dat dit nadelig is. De vaststellingsovereenkomst helpt hierbij. Gelukkig heb ik niet al ontslag genomen, anders had ik geen recht meer op een WW-uitkering en transitievergoeding.

Oplossing arbeidsjurist

De arbeidsjurist belde met de werkgever en besprak het arbeidsconflict met de werkgever. De werkgever deed eerst lastig en draaide om het conflict heen. Omdat de werkgever ook van het arbeidsgeschil af wilde, besloot hij om mee te werken. De vaststellingsovereenkomst was binnen een dag akkoord waarbij nadere ontslagvoorwaarden werden bedongen voor de werknemer. Vanwege de coronacrisis en de pesterijen kwamen partijen tot een overeenkomst voor een hogere transitievergoeding en ontslagvergoeding. De werknemer kan zich nu in alle rust beraden op de toekomst.

Ontslagverhaal 18: ontslag op staande voet na het eten van snoep

Beste Novum,

Ik werk in de detailhandel. Ik ben gisteren naar huis gestuurd na een onderzoek van de werkgever na mijn handelen op de werkvloer op de desbetreffende dag. Vandaag heb ik een ontslagbrief ontvangen. Ik zal daaruit citeren zodat u weet wat er is gebeurd.

‘Hiermee bevestigen wij dat u op (datum) op staande voet hebben ontslagen uit uw dienstbetrekking.

De reden hiervoor is dat er is vastgesteld dat u onrechtmatige goederen (een zak snoep ter waarde van € 2,45) van (WERKGEVER) heeft weggenomen op 8 juni 2929 ten bedrage van € 2,45. U pakt dit product op deze datum uit de schappen en loopt op een heimelijke manier naar kantoor. Op kantoor doet u een eigendomssticker op dit product. Daarin verstopt u dit product achter een aantal flessen. U noteert notabene op de eigendomssticker een geheel andere datum, namelijk (DATUM). Wij hebben samen met u op basis van uw pintransacties van vorige week alle verkoopbonnen in het systeem nagelopen, echter is op geen van deze bonnen dit product terug te vinden.

Wij beschouwen deze diefstal/verduistering in dienstbetrekking als een dringende reden voor ontslag op staande voet krachtens artikel 7:678 BW.

Tevens bevestigen wij dat u een ‘ontzegging toegang winkel’ heeft voor alle filialen van (NAAM WERKGEVER) voor de duur van 12 maanden vanaf (datum ontslag).’

Ik ben dus op staande voet ontslag na het eten van snoep. Ik wil graag hulp. Kunnen jullie mij helpen.

Reactie arbeidsjurist

Uit de ontslagbrief kan ik inderdaad zien dat er sprake is van ontslag op staande voet. U bent ontslagen vanwege diefstal dan wel verdenking. Getuige de wijze waarop er verslag is gedaan van uw handelen zijn er waarschijnlijk camerabeelden beschikbaar. Ik raad u dan ook niet aan om het ontslag voor de rechter te brengen. Ik denk dat het verstandig is om uw positie op de arbeidsmarkt te behouden door de ontslagreden weg te contracteren met ontslag met wederzijds goedvinden. Daarvoor heeft u een arbeidsjurist nodig. Een ander voordeel is dat u WW-kunt aanvragen als wij deze route bewandelen.

Oplossing arbeidsjurist

De arbeidsjurist kreeg toestemming om contact te zoeken met de werkgever voor het bedingen van een vaststellingsovereenkomst. Dat lukte ook; de werknemer kon daarmee WW-aanvragen en nog een aantal maanden aan salaris mee en een gedeeltelijke transitievergoeding. De werknemer was tevreden en verbaasd dat ontslag met wederzijds goedvinden zo snel kan worden toegepast.

Contact

Heeft u vragen over ontslag op staande voet, algemeen ontslag of ontslag met wederzijds goedvinden? Bel dan naar 020 261 60 10 zodat u vandaag nog met een arbeidsjurist kan spreken.