Novum ik heb vragen over ontslag deel 8

Novum ik heb vragen over ontslag deel 8

Novum ik heb vragen over ontslag (deel 8): Vragen over ontslag van een werkgever en werknemer.

In deze bijdrage vertellen arbeidsjuristen van Novum juristen over hun gesprekken met cliënten en oud-cliënten. Hieronder leest u verhalen van deze cliënten en hoe de arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Dit is deel 8 van deze rubriek, klik hier voor deel 7.

Ontslagverhaal 15: ontslag op staande voet na racistische opmerking tegen klant

Hallo,

Volgens mij heb ik de twijfelachtige eer om het eerste coronaontslag te zijn wegens racisme. Mogelijk ben ik slachtoffer van een bepaald tijdsgewricht dat nu is ingetreden met de perikelen in Amerika en het programma Veronica Inside in Nederland. Hieronder leg ik dit uit. Ik hoop dat u mij kunt helpen.

Ik ben een klantenservicemedewerker bij een internetbedrijf. Om nieuwe medewerkers te kunnen inwerken krijgen zij buddies toegewezen. Dat is een ervaren medewerker die meeluistert en meekijkt terwijl de nieuwe medewerker met zijn werkzaamheden start. Ik was gisteren nog een buddie die een startende collega probeerde te helpen. Tijdens mijn buddiewerkzaamheden moest mijn nieuwe collega een klant terugbellen. Wij konden beide niet meteen de naam opzoeken van deze klant. Toen zei ik ‘volgens mij is het iemand met een IS-naam’.

De collega en mijn leidinggevende konden lachen om de opmerking, omdat het ging om iemand met een Marokkaanse naam. Het was absoluut niet racistisch bedoeld, maar werd wel zo opgevat. Uiteindelijk werd ik net na de lunch uitgenodigd voor een gesprek. Ik dacht eerst dat het ging over mijn ervaringen met de nieuwe collega, maar al snel schoof een mevrouw aan van P&O. Dat vond ik eerst vreemd. Toen ze zichzelf identificeerde gaf ze aan dat ze wilde praten over een opmerking die ik vandaag had gemaakt. Ze zei dat ik een klant had vergeleken met een IS-strijder of iemand die sympathiseert met IS. Dat zou ontoelaatbaar zijn en reden zijn voor ontslag op staande voet.

Reactie arbeidsjurist

De grens tussen een grap en racisme is tegenwoordig verkleind. Dat heeft gevolgen voor de gevolgen die bepaalde opmerkingen met zich mee kunnen brengen. In de regel hoeft een werkgever racisme niet te toleren en kan bij constatering daarvan overgaan tot ontslag op staande voet. Hoewel het ontslag terecht kan zijn is het altijd goed om het ontslag om te zetten naar een neutrale ontslagvorm zoals ontslag met wederzijds goedvinden. Daarbij kunnen wij helpen. Bent u akkoord dat ik een vaststellingsovereenkomst uitonderhandel?

Reactie werknemer

Ja, dat is goed, ik wil graag een WW-uitkering aan kunnen vragen. Zeker in de coronatijd is het lastig om een baan te vinden.

Oplossing arbeidsjurist

De arbeidsjurist en de werkgever waren het beide eens dat de opmerking van de werknemer niet door de beugel kon. Echter, de economische gevolgen voor de werknemer zijn groot en daarom is een vaststellingsovereenkomst een goede compromis voor het ontslag. De werkgever ging akkoord met deze overeenkomst waardoor het ontslag op staande voet overging naar ontslag met wederzijds goedvinden. De werknemer kon daardoor een WW-uitkering aanvragen en heeft daardoor tijd gekregen om een nieuwe baan te zoeken. Ze is de arbeidsjurist dankbaar en beloofde om op haar woorden te letten.

Ontslagverhaal 16: ontslag op staande voet voor nalatige kinderbegeleider

Beste Novum,

Ik ben werkgever. Ik heb een eenmanszaak waarin ik een kinderopvang heb met een aantal kinderbegeleiders. Een van mijn begeleiders maakt het erg bont. De GGD heeft nu al een aantal keren gezien dat zij langere tijd de kinderen zonder begeleiding laat. Het is onduidelijk wat zij in die periode is gaan doen. Dit is nu al een aantal keren voorgevallen. Inmiddels heeft zij drie waarschuwingen gehad. We hebben toen ook geprobeerd om haar te wijzen op haar verplichtingen en verantwoordelijkheden. Als we op deze voet verder gaan dreig ik mijn opvang te verliezen. Kan ik haar op staande voet ontslaan?

Reactie arbeidsjurist

Voor een werkgever is het vervelend om aan ontslag op staande voet te moeten denken. Zeker wanneer u er alles aan heeft gedaan om haar houding op de werkvloer te verbeteren. U heeft inmiddels drie waarschuwingen uitgedeeld waarbij er een vierde ‘waarschuwingswaardige’ situatie heeft voorgedaan.

Wij kunnen nu concluderen dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. U heeft er alles aan gedaan om haar te wijzen op haar verantwoordelijkheden, maar zonder het gewenste resultaat. Een ontslagprocedure moet wel zorgvuldig worden opgezet omdat de handelingen voor het ontslag en het ontslag zelf getoetst zou kunnen worden door de kantonrechter. Daarom stel ik voor dat de medewerkster wordt geschorst, een hoor- en wederhoor gesprek wordt georganiseerd en vervolgens het ontslag mondeling wordt gegeven. Tot slot wordt het ontslag schriftelijk bevestigd via een ontslagbrief.

Oplossing arbeidsjurist

De werkgever ging akkoord met het ontslag op staande voet. Wij hebben de medewerkster uitgehoord in het kader van hoor- en wederhoor. De medewerker had geen goed antwoord waarom zij opnieuw in de fout was gegaan. Vervolgens is het ontslag op staande voet verleend met vermelding van een dringende reden met verwijzing naar de eerdere waarschuwingen. De medewerker werd zo op een zorgvuldige manier ontslagen.

Contact

Heeft u vragen over ontslag op staande voet, algemeen ontslag of ontslag met wederzijds goedvinden? Bel dan naar 020 261 60 10 zodat u vandaag nog met een arbeidsjurist kan spreken.