Novum ik heb vragen over ontslag deel 34

Hieronder leest u waargebeurde verhalen van werknemers die te maken kregen met vragen over arbeidsconflicten, ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomsten en hoe een arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Dit is deel 34 van deze rubriek, klik hier voor deel 33.

Ontslagverhaal 66: Vaststellingsovereenkomst na geschil over betaling transitievergoeding

Goedemorgen,

Mijn werkgever wilt mijn transitie vergoeding niet betalen. Nu heeft hij een advocaat ingeschakeld en beweert dat ik in het verlengingsgesprek heb aangegeven dat ik ontslag neem.

Ik had aangegeven dat ik een ander salaris wilde voor de groeiende taken en verantwoordelijkheden op het werk. Echter was meneer zo op zijn teentjes getrapt dat hij zei dat ik meteen weg moest en ze het zelf wel oplossen.

Vervolgens vraagt hij of ik mijn ontslagbrief wil schrijven waarin ik aangeef dat ik ontslag neem. Ik heb daarop geantwoord dat ik dat niet ga doen want ik wil tot einde van het jaar blijven. (Hij wilt dat ik per einde contract datum weg ging). Vervolgens krijg ik een beëindigingsovereenkomst die niet juridisch goed in elkaar zit en word ik bedreigd dat als ik het niet zou tekenen ik ook geen recht zou hebben op WW.

Advies arbeidsjurist bij niet betaling transitievergoeding

Het lijkt erop dat uw werkgever u probeert te bewegen tot het nemen van ontslag. Dat is vanuit zijn perspectief gunstig omdat hij dan geen transitievergoeding hoeft te betalen. Het advies aan werknemers die in een arbeidsconflict zitten is dan ook om nooit zelf ontslag te nemen. Het is beter om kijken of mediation een optie is, hulp vanuit de HR-afdeling of te wachten totdat de werkgever zelf een ontslagvoorstel doet.

Kortom, u heeft goed gehandeld door niet zelf ontslag te nemen. De werkgever heeft ook gunstig gehandeld omdat hij zelf een voorstel heeft gedaan in de vorm van een beëindigingsovereenkomst. Het is nu mogelijk om te onderhandelen over de ontslagvoorwaarden. Dit is een lastig gedeelte die een bepaalde expertise vereist. Ik wil u graag uitnodigen om dit door ons kantoor te laten doen.

Arbeidsjurist haalt het meeste uit een vaststellingsovereenkomst

De arbeidsjurist kreeg groen licht van de werknemer om te onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. De werkgever was eerst niet van plan om de werknemer een transitievergoeding mee te geven en hield vol dat er sprake was van ontslag door de werknemer. Uiteraard was dat geen logisch antwoord. De werkgever kwam immers zelf met een vaststellingsovereenkomst om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Er kon dan ook geen sprake zijn van ontslag.

De arbeidsjurist liet zich dus niet piepelen door de advocaat van de werkgever en legde een tegenvoorstel voor een vaststellingsovereenkomst die recht deed aan de situatie van de werknemer. Omdat de advocaat van de werkgever ook wist dat er geen sprake was van een ontslagname van de werknemer moest hij wel akkoord gaan met het voorstel van de arbeidsjurist.

De vaststellingsovereenkomst kreeg na enkele dagen al vorm en bevatte goede ontslagvoorwaarden zoals de transitievergoeding waarop de werknemer ook recht had. Daarnaast werd deze transitievergoeding verhoogd voor de vele taken en verantwoordelijkheden die hij had gedragen binnen de organisatie. Ook werden zijn juridische kosten gedekt door de werkgever. De werknemer was dus achteraf geen geld kwijt voor onze rechtshulp en haalde met de arbeidsjurist uit niets alles wat mogelijk was in deze situatie.

Ontslagverhaal 67: ‘Terecht’ ontslag op staande voet wordt toch vaststellingsovereenkomst

Beste jurist,

Ik ben vandaag ontslagen op staande voet. Ik heb bijgevoegde brief ter ontslag op staande voet meegekregen. Nu vraag ik me af wat ik hiermee moet? Kan ik een WW-uitkering aanvragen?

Dhr. (Naam werknemer)
(Adres werknemer)
(Postcode en woonplaats werknemer)

(Bedrijfsnaam werkgever)
(Adres werkgever)
(Postcode en woonplaats werkgever)
(Vestigingsplaats werkgever), 12 januari 2021

Onderwerp: Ontslag op staande voet en aansprakelijkheidsstelling

Geachte heer (Achternaam werknemer),

U bent sinds 27 mei 2019 in de functie van loodgieter bij ons aan het werk. Voor dit werk heeft u ook de beschikking gekregen over een auto, namelijk de Skoda Citigo met kenteken (–) . Deze auto mocht u ook privé gebruiken.

Op 8 januari 2021 heeft u uzelf bij ons ziekgemeld. Vervolgens zijn wij met u in contact getreden over het terugbrengen van de auto. Na het maken van een eerste afspraak was u op het moment van ophalen niet thuis en zijn de mensen van het autoverhuurbedrijf onverrichter zake huiswaarts gekeerd. Uiteindelijk is de auto op 11-01-2021 door autoverhuurbedrijf (naam autobedrijf) bij u opgehaald.

Bij het controleren van de auto op 12-01-2021 is gebleken dat deze vele gebreken heeft. Zo is de auto extreem smerig ingeleverd en is de airco unit vernield door het uittrekken van de ventilator en die te gebruiken als asbak.

Bovenstaande is voor ons een reden om de arbeidsovereenkomst per direct te beëindigen. Verder stellen wij u ook aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Dat betekent dat we de reeds geleden schade en mogelijk gevolgschade op u willen verhalen.

In de wet staat dat iemand die een onrechtmatige daad pleegt die aan hem kan worden toegerekend, verplicht is de schade die een ander hierdoor lijdt, moet vergoeden (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek).

De schadeopgave is terug te vinden in de bijlage. Het schadebedrag wordt nu geschat op € 2675,- . Dat kan echter nog veranderen. Als het nodig is, zullen wij gebruikmaken van het recht tot aanpassing van het bedrag.

Onze eis is dat u de schade, zoals tot nu toe bekend, binnen twee weken na de datum van deze brief vergoedt. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer (…) te name van (Bedrijfsnaam). Als u de schade niet binnen twee weken betaalt, stellen wij u hierbij in verzuim. Wij zullen dan vervolgstappen nemen. Voor de kosten van deze maatregelen stellen wij u ook aansprakelijk.

Wellicht heeft u een verzekering tegen de gevolgen van de onrechtmatige daad. Als dit zo is, dan verzoeken wij u om ons dit binnen één week na de datum van deze brief te laten weten. Wilt u ons dan de volgende gegevens doorgeven: de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt. Wij zullen ons dan verder richten tot de verzekeraar. Als u deze gegevens niet geeft, zullen wij ons tot u blijven richten.

Hoogachtend,

(naam HR-manager)

Hulp bij ontslag op staande voet ontslag moet snel gebeuren

De arbeidsjurist kreeg bovenstaande ontslagbrief voor de verlening van ontslag op staande voet en de hulpvraag van de werknemer in zijn e-mail. Hij bestudeerde de brief en belde de werknemer op om de casus goed uit te vragen.

De werknemer vond het prettig dat er naar hem werd geluisterd. Dat deed de werkgever namelijk niet. De werknemer was sportief en gaf toe dat hij niet netjes omging met de lease-auto van het werk. Echter, de schade was overkomelijk en hij was bereid om alle schadeposten terug te betalen.

In zijn optiek had hij zijn werk altijd goed gedaan en had hij uitmuntende reviews gekregen van de klanten die hij had geholpen namens de werkgever. De beslissing om over te gaan tot ontslag op staande voet was dan naar zijn mening overtrokken.

Ontslag op staande voet oplossen: ontslag intrekken of toetsen door een kantonrechter?

De werknemer werd geïnformeerd over de routes die hij kon bewandelen om zijn situatie naar zijn voordeel om te buigen. Bij ontslag op staande voet kunt u als werknemer kiezen: het ontslag op staande voet laten intrekken of de rechter inschakelen om een oordeel te vellen over de houdbaarheid van het ontslag. Dat laatste betekent een rechtszaak over het ontslag.

Vaststellingsovereenkomst is een no-nonsense oplossing voor ontslag op staande voet

De werknemer koos voor intrekking van het ontslag. Dat is een relatief simpele en kostentechnische efficiënte manier om van het op staande voet gegeven ontslag af te komen. Dat betekent dat er met een vaststellingsovereenkomst ontslag met wederzijds goedvinden wordt afgesproken zodat het ontslag op staande voet komt te vervallen. Dat wordt dan als het waren ingetrokken door de werkgever.

De arbeidsjurist kwam tot een compromis ten aanzien van de schade. De werknemer was al bereid om de schade te betalen, en dat gebeurde ook. Daartegenover gold wel dat hij rechten had opgebouwd zoals het recht op een transitievergoeding. Daarbij was ook het geval dat hij een goede reputatie had opgebouwd en gerespecteerd was in zijn vak. Dat werd vertaald naar een goede ontslagvergoeding waardoor de werknemer uiteindelijk van een situatie die hem geld zou moeten kosten naar een situatie ging waarin hij wegliep met meer geld dan gedacht.

Contact

Dit was de blog Novum ik heb vragen over ontslag (deel 34). Heeft u ook hulp nodig bij ontslag op staande voet. Neem snel contact op met ons via 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar, geen wachtrijen!