Novum ik heb vragen over ontslag deel 33

Hieronder leest u waargebeurde verhalen van werknemers die te maken kregen met vragen over arbeidsconflicten, ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomsten en hoe een arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Dit is deel 33 van deze rubriek, klik hier voor deel 32.

Ontslagverhaal 64: Vaststellingsovereenkomst na ziekte en re-integratie

Beste heer, mevrouw,

Op 17 februari 2020 raakte ik gewond aan mijn rechteronderbeen tijdens een ongeluk waarbij ik op mijn scooter frontaal op een vrachtwagen die mij over het hoofd had gezien gecrasht, de wederpartij heeft de schuld erkend en heb ik een schadeletsel expert in de arm genomen. Na 13 dagen in het ziekenhuis en 2 operaties verder kon ik thuis met wondzorg herstellen. Wondzorg heeft 5 maanden lang de wonden onderhuids gespoeld met een katheter tot de katheter niet meer de wonden in wou. daarna hebben zij de oppervlakte wonden nog een maand of 2 behandeld en zijn de oppervlakte wonden nu dicht.

Momenteel ondervind ik aan mijn been dat bij langdurig stilzitten en bij zeer actief zijn dat mijn been begint te zeuren en dat ik het tegenovergestelde dien te doen om hem weer rustig te krijgen. Ik werk sinds mei 2013 bij een werkgever via een uitzendbureau en ben in vaste dienst bij een payroll bedrijf dat de uitvoering verzorgd voor het uitzendbureau.

De bedrijfsarts heeft 9 november 2020 aangegeven dat ik voor 1 januari 2021 volledig hersteld zou moeten kunnen zijn, echter heb ik dat idee zelf niet. Zeker gezien mijn been dus nog steeds zeer onrustig is. Ik ben een vrachtwagenchauffeur en voer de werkzaamheden uit tussen 13u en 03u, momenteel pusht het payrollbedrijf mij om aan het werk te gaan zoals de bedrijfsarts heeft geadviseerd. En is er een re integratie traject opgezet waarbij ik week 1, 3 uur per dag dien te werken week 2, 4 uur, week 3, 5 uur, week 4, 6 uur, week 5, 7 uur en week 6,8 uur.

Vanwege de werktijden heb ik geen sociaal leven omdat ik overal langsheen leef. Hier had ik voorheen nooit geen moeite maar sinds 2018 is hier een verandering in gekomen, de werkgever waar ik ingeleend word wil geen gehoor geven aan mijn verzoek andere werktijden te hanteren, wat er voor heeft gezorgd dat ik per januari 2019 op zoek ben naar een werkgever waar ik wel kan werken tussen 5 uur en 18 uur. Als chauffeur blijkt dit toch iets lastiger dan ik had gehoopt.

En toen kreeg ik het ongeluk, door eerst veel afwezig te zijn en ineens veel aanwezig te zijn is mijn 14 jarig huwelijk helaas op de klippen gelopen en doen wij a.s. 10 december het opgestelde convenant en ouderschapsplan ondertekenen en aanbieden bij de rechtbank. Omdat ik door mijn been de mogelijkheid mijn huidige werkzaamheden verder voor te zetten als kansloos zie en het idee heb dat ik ander werk moet gaan vinden ben ik gaan onderzoeken waar mijn ambities en interesse nog meer liggen. Uit diverse beroepskeuze testen die ik gedaan heb komt elektromonteur heel goed in aanmerking en zou ik mij zelf graag willen omscholen naar.

Het payrollbedrijf wil hier echter geen medewerking aan verlenen en heeft mij een ontslag aangeboden waarbij ik mij zelf hersteld zou moeten verklaren, dan zou ik een transitie ontslag vergoeding krijgen van 2500 bruto en mij als hersteld moet melden. Er word hierbij vermeld dat ik dan recht behoud op WW. Omdat ik mijn werkzaamheden als chauffeur momenteel niet goed uitvoeren zonder problemen met mijn been te ervaren ben ik zwaar geneigd deze aanrijking aan te nemen omdat ik dan in het WW traject de omscholing kan bewerkstelligen.

Graag verneem ik uw mening en expertise hierin, wat ik kan doen, hoe ik dit kan doen, of het allemaal kan zoals nu word voorgespiegeld.

In afwachting van deze verblijf ik en wil ik u alvast bedanken voor genomen tijd en moeite dusver.

Met vriendelijke groet,

Advies arbeidsjurist bij vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte

Het is spijtig om te moeten vernemen dat uw werkgever op ontslag aanstuurt nadat u zoveel heeft  meegemaakt.

Vaststellingsovereenkomsten betekenen altijd ontslag wanneer u daarvoor tekent. Tijdens ziekte is dit ook lastig omdat u dan geen WW-uitkering kan krijgen. Ik wil u daarom ook informeren over deze situatie. Zou u het fijn vinden om op kantoor langs te komen voor een gesprek met een van onze arbeidsjuristen?

Vaststellingsovereenkomst om tot rust te komen

Tijdens het gesprek gaf de werknemer aan dat hij twijfels had over de vaststellingsovereenkomst, maar er toch voor wil kiezen omdat dit rust geeft. Hij wil beter gemeld worden zodat hij uitzicht houdt op een WW-uitkering. Daarnaast hoopt hij op een betere ontslagregeling. De transitievergoeding vindt hij bijvoorbeeld laag.

De arbeidsjurist van dienst was het daarmee eens. Er viel meer te halen uit deze situatie en dat gebeurde ook nadat de jurist zich daarvoor ging inspannen. Na een aantal gesprekken kwamen hij en de werkgever uit op een verbeterde ontslagregeling en dus een nieuwe vaststellingsovereenkomst waarin een verhoogde transitievergoeding werd bedongen. Daarnaast werd een budget vrijgemaakt voor de werknemer om zich te laten omscholen. Zo kon de werknemer interessant blijven op de arbeidsmarkt ondanks de beperkingen waar hij mee te kampen had door het ongeluk.

Arbeidsjuristen bedingen altijd betere ontslagvoorwaarden in vaststellingsovereenkomsten

De werknemer was tevreden over de nieuwe ontslagregeling en kon met een veilig gevoel de beëindigingsovereenkomst ondertekenen. Hij was blij met het persoonlijk gesprek met de jurist en werd tijdens het onderhandelen met de werkgever steeds geïnformeerd over de voortgang en wat hij kon verwachten.

Inmiddels heeft hij het budget gebruikt voor een opleiding en heeft een andere baan gevonden zonder dat hij last heeft van zijn beperkingen. Ook heeft hij tijd om te herstellen en om naar ziekenhuisafspraken te gaan. Daarom gaat het inmiddels veel beter met hem

Ontslagverhaal 65: Arbeidsconflict na officiële waarschuwing

Geachte mevrouw (NAAM WERKNEEMSTER),

Op 28 juni j l . heeft er een gesprek plaatsgevonden inzake uw functioneren.

Bij dit gesprek waren ondergetekende en Z. van B, HR adviseur aanwezig.

De aanleiding van dit gesprek is een reeks gebeurtenissen omtrent uw functioneren.

Ondergetekende heeft klachten en signalen ontvangen van zowel familie leden als collega’s. Deze signalen gaan over de volgende gebeurtenissen:

  • Er is gehoord dat u zich tegen cliënten straffend uitlaat. Bijvoorbeeld de uitspraak “eet uw bord leeg anders krijgt u geen toetje.”
  • Er is gezien dat u cliënten hardhandig aanpakt. Bijvoorbeeld bij het opstaan van een cliënt duwt u deze terug in de stoel.
  • U bent nogal aanwezig in de huiskamer.
  • Uw manier van praten is schreeuwerig, u moppert veel en geeft negatieve opmerkingen over collega’s in bijzijn van andere collega’s maar ook van cliënten en familie.
  • U maakt “grapjes” bij cliënten door deze van achteren te benaderen.

Dit zijn gedragingen die niet passen op een PG-afdeling. U ontkent dat al deze punten zijn voorgekomen.  Echter u bent al vaker aangesproken op houding en gedrag en het ontvangen van feedback, maar dit heeft tot nu toe weinig effect in een zichtbare verbetering in uw functioneren.

Verder geeft u aan dat u wel degelijk op de hoogte bent van de gewenste houding bij PG cliënten en u niet bewust verkeerd handelt. Ook geeft u aan bereid te zijn tot scholing. Aangezien u de benoemde gedragingen niet herkent willen wij u een officiële waarschuwing geven voor de bovenstaande gedragingen. Wij vinden dat we geen bevredigend antwoord van u hebben mogen ontvangen.

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hulp van arbeidsjurist bij dreigend ontslag

De arbeidsjurist van dienst was meegegaan naar dit gesprek en heeft de werkneemster ondersteund terwijl deze kritiekpunten naar voren werden geschoven door de werkgever. Het gesprek werd beëindigd met bovenstaande brief die persoonlijk werd overhandigd aan de jurist en de werkneemster.

De werkneemster belde ons voorafgaand aan dit gesprek en vroeg of een jurist mee kon gaan ter ondersteuning. De werkneemster was namelijk bang voor dreigend ontslag omdat het al vaker niet boterde tussen haar en de leidinggevende.

Dit gesprek ontaarde uiteindelijk in een heftige woordenwisseling waarbij de arbeidsjurist de werkneemster in bescherming nam. De werkneemster werd namelijk erg emotioneel en wist zich geen raad met de kritiek die in haar ogen onterecht was.

De arbeidsjurist greep daarom in en laste een pauze in zodat beide partijen konden afkoelen. Het gesprek ging ongeveer een kwartier later weer verder. Partijen spraken af dat ze ieder zouden terugtrekken en in alle rust zich zouden beraden over het emotionele gesprek.

De werkneemster was stellig in haar overtuiging dat ze niet meer in vertrouwen kon verder werken. De werkgever bleek daar ook in te geloven.

Oplossing arbeidsconflict: vaststellingsovereenkomst

Beide partijen trokken dus de conclusie dat een verdere samenwerking weinig zinvol was geworden. Daarom gaf de arbeidsjurist te kennen dat de werkgever vrij was om een aanbod te doen. De werkgever gaf gehoor aan dit verzoek en stelde een ontslagregeling voor in de vorm van een vaststellingsovereenkomst.

Zoals gebruikelijk begon de werkgever laag omdat hij zo goedkoop mogelijk van de werkneemster af wilde zijn. De arbeidsjurist deed daarom een tegenvoorstel voor een andere vaststellingsovereenkomst. Hierover werd nog een gesprek gevoerd waarin de arbeidsjurist het opnam voor de werkneemster en de werkgever wees op de rechten en prestaties van de werkneemster.

Uiteindelijk ging de werkgever akkoord met dit voorstel waardoor de werkneemster een bovengemiddelde transitievergoeding mee en een ontslagvergoeding voor de juridische kosten. Ze kon daarmee een WW-uitkering aanvragen en had genoeg financiële middelen om te kijken naar haar nieuwe baan. Ze was de arbeidsjurist dankbaar tijdens het gesprek, maar ook voor de verbeterde vaststellingsovereenkomst.

Contact

Dit was de blog Novum ik heb vragen over ontslag (deel 33). Heeft u ook hulp nodig bij ontslag op staande voet. Neem snel contact op met ons via 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar, geen wachtrijen!