Novum ik heb vragen over ontslag deel 31

Novum ik heb vragen over ontslag deel 31

Hieronder leest u waargebeurde verhalen van werknemers die te maken kregen met vragen over arbeidsconflicten, ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomsten en hoe een arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. In deze editie kijken wij naar ontslag op staande voet wegens een schelden op de werkvloer en hoe een privéomstandigheid invloed heeft op het ontstaan van een arbeidsconflict. Dit is deel 31 van deze rubriek, klik hier voor deel 30.

Ontslagverhaal 60: Ontslag op staande voet door schelden en vermoeden van diefstal

Goedemorgen,

Ik had een vraag. Mijn contract is 20 september 2020 stopgezet door op staande voet ontslag terwijl ze mondeling hebben toegezegd dat mijn contract voor een half jaar verlengd zou worden. Nu ben ik ontslagen door mijn taalgebruik aangezien ik soms tijdens de werkzaamheden scheldwoorden heb gebruikt en verdenking van diefstal. Kan dit zomaar?

Groet,

(Naam werknemer)

Ontslag door schelden op het werk

Ontslag op staande voet is nooit fijn. Ik zie twee redenen voor het ontslag: uw taalgebruik op de werkvloer en een verdenking van diefstal.

Op zichzelf is schelden op de werkvloer lastig te plaatsen in een ontslagwaardige situatie, omdat de omstandigheden waarin deze woorden zijn gebruikt belangrijk zijn. Schelden op een situatie is namelijk anders dan het uitschelden van een leidinggevende. Gemiddeld is het wel zo dat schelden op het werk vaak niet leidt tot een terecht ontslag op staande voet. Het ligt eerder in de rede voor een werkgever om een goed gesprek te voeren op fatsoenlijk taalgebruik op het werk of het geven van een officiële waarschuwing. In uw situatie liggen dus kansen om het ontslag succesvol aan te vechten of om het ontslag om te zetten naar een vaststellingsovereenkomst.

Ontslag wegens verdenking diefstal

Ontslag wegens diefstal is zeker mogelijk. Ontslag wegens een verdenking daarvan is ook mogelijk wanneer de werkgever met verder bewijs komt. Dat kan bijvoorbeeld als de werkgever u schorst van de werkvloer zodat hij camerabeelden kan bekijken of verklaringen kan vragen van collega’s en bewakers etc. Ontslag wegens diefstal is voor een werkgever kansrijker dan ontslag wegens schelden op de werkvloer.

Rechtshulp bij ontslag

Welke ontslagsituatie ook bij u van toepassing is, de rechtshulp is effectief en tijdloos. Wij nemen contact op met de werkgever om een vaststellingsovereenkomst af te spreken met de werkgever. Hiermee wordt het ontslag omgezet naar een neutraal ontslag zodat u een WW-uitkering kunt aanvragen en overige ontslagvoorwaarden gesteld kunnen worden. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld ook uw transitievergoeding redden.

Oplossing arbeidsjurist werkt: ontslag op staande voet wordt weggenomen

De werknemer gaf akkoord aan de arbeidsjurist om te starten met de hierboven genoemde rechtshulp. De arbeidsjurist was succesvol in het bedingen van de vaststellingsovereenkomst. De arbeidsjurist zag ook de ontslagbrief fouten bevatte waardoor hij de transitievergoeding mee kon nemen in de overeenkomst.

Ontslagverhaal 61: Vaststellingsovereenkomst na arbeidsconflict door privéproblemen

Hallo,

Ik werk nu 8 jaar bij een schoonmaakbedrijf. Er zijn nooit problemen geweest behalve afgelopen jaar (6 weken thuis in verband met corona) een paar weken geleden gaf mijn vrouw plotseling aan te willen scheiden wat mijn functioneren ernstig heeft beïnvloed. Werkgever kan hier niets mee. Nu word ik continue in allerlei posities gedrukt waar ik niet meer uit kom.

De omstandigheden waarin ze mij nu willen laten gaan zijn zo bizar en heb gevoel van miscommunicatie binnen bedrijf en mij. Ik hoop ontzettend dat iemand mij hierbij kan helpen want ik moet binnen 1 dag een belachelijk aanbod aannemen waar ik niet mee akkoord wil gaan. Ik ben trouwens 37 jaar, ben al bij bedrijfsarts geweest, die interpreteerde waarschijnlijk door mijn ratio dat ik niet ziek was, maar een loopbaancoach nodig had. Ben altijd zeer flexibel geweest, veel coulance vertoond, en heb dit nog nooit meegemaakt.

Reactie arbeidsjurist

Privéproblemen vinden altijd wel een manier om op de werkvloer te komen. Een werknemer heeft ofwel last van deze problemen die voor een werkgever merkbaar worden zoals te laat komen of kwalitatief minder werk afleveren, dan wel omdat de werknemer daar transparant over is.

Transparantie is arbeidsconflict voorkomen

De ervaring leert wel dat communicatie de beste methode is om een arbeidsconflict te voorkomen. Daarom raden wij aan om uw werkgever altijd te informeren over privézaken die verweven kunnen raken met de werkvloer. De werkgever kan dan in staat worden gesteld om te helpen of op een later moment zich niet beroepen op de onwetendheid daarvan. Dat laatste is vooral van belang bij een arbeidsconflict.

Houding van de werkgever is ook belangrijk

In uw geval heeft u eerlijk aangegeven dat u met een scheiding zit. Dat is moedig en prijzenswaardig. Het is alleen jammer dat de werkgever geen gevolg geeft aan uw eerlijkheid door mee te denken aan een oplossing. Van een werkgever kan natuurlijk niet worden verwacht dat hij privéproblemen voor u oplost, maar empathie en meedenken aan een oplossing kan wonderen doen voor de gemoedsrust en geestelijke gezondheid van een werknemer.

Geen oplossing? Denk dan na over een ontslagregeling

Als u zich van uw beste kant heeft getoond, maar de werksituatie niet is verbeterd, dan is het verstandig om te kijken naar een vertrekregeling. Let wel, wij adviseren met klem om nooit zelf ontslag te nemen. Onze werkwijze hierin is dat wij met werkgever om de tafel gaan om een vaststellingsovereenkomst af te spreken. Hiermee wordt ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk en kunnen wij uw recht op een WW-uitkering waarborgen en de door u opgebouwde transitievergoeding redden. Als u zelf ontslag neemt heeft u geen recht op deze twee bronnen van financiën die van belang zijn na een ontslag.

Vaststellingsovereenkomst redt transitievergoeding en recht op WW-uitkering

De werknemer was overtuigd van de werkwijze van de arbeidsjurist en liet hem naar de werkgever bellen. De werkgever had oren naar een wederzijdse beëindiging van het dienstverband en sprak een vaststellingsovereenkomst af. Dit gebeurde binnen een dag waardoor de werknemer veel rust kreeg in zijn hoofd. Het scheelde namelijk een hoop stress en spanning omdat hij wist dat er een einde zou komen aan het arbeidsconflict en hij kon rekenen op inkomsten na het ontslag.

De vaststellingsovereenkomst werd na een aantal ontslagvoorstellen uitgebreid met goede ontslagvoorwaarden waardoor de werknemer kon rekenen op een transitievergoeding en ontslagvergoeding. De werknemer was tevreden met het resultaat, kan zich focussen op zijn herstel en het vinden van een nieuwe baan.

Contact

Dit was de blog Novum ik heb vragen over ontslag (deel 31). Heeft u ook hulp nodig bij ontslag op staande voet. Neem snel contact op met ons via 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar, geen wachtrijen!