Novum ik heb vragen over ontslag deel 30

Hieronder leest u waargebeurde verhalen van werknemers die te maken kregen met vragen over arbeidsconflicten, ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomsten en hoe een arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. In deze volume worden twee officiële waarschuwingen besproken en de oplossingen die onze arbeidsjuristen hebben voorgedragen. Dit is deel 30 van deze rubriek, klik hier voor deel 29.

Ontslagverhaal 58: Onterechte officiële waarschuwing wordt arbeidsconflict en uiteindelijk een vaststellingsovereenkomst

Geachte jurist,

Ik heb al enige tijd te maken met een arbeidsconflict. Ik heb nu de volgende officiële waarschuwing ontvangen.

OFFICIËLE WAARSCHUWING

Capelle a/d IJssel, 18 september 2020

Geachte heer (naam werknemer),

Dit bericht ontvangt u namens uw werkgever (naam werkgever). Het betreft een officiële waarschuwing.

Op 17 september 2020 bent u zonder uw werkgever hiervan in kennis te stellen eerder weggegaan van werk. U bent vertrokken rond 17.25 uur en u heeft hiervan geen melding gemaakt. De manager riep u om hulp. Aangezien u niet reageerde werd er naar u gezocht. Het bleek dat u al voortijdig uw werkplek had verlaten. Dit terwijl u zou werken tot 17.30 uur. Rond 17.20 uur had uw werkgever u dringend nodig. Daarom ontvangt u ook deze officiële waarschuwing. Het mag niet voorkomen dat u zonder overleg eerder de werkplaats verlaat.

Kunt u overigens aangeven waarom u eerder bent weggegaan? Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Naam jurist werkgever

Ik vind de waarschuwing onterecht. Ik had afspraken staan en deze van tevoren met de werkgever besproken. Dit is niet de eerste keer dat ik een waarschuwing heb gehad. Ik ben er nu wel klaar mee en zit te denken aan een ontslagregeling. Hoe pak ik zoiets aan?

Groet,

Naam werknemer

Officiële waarschuwing is dossieropbouw voor ontslag

Het is altijd vervelend als u een officiële waarschuwing ontvangt. Het maakt de relatie met de werkgever er niet beter op. Daarnaast voelt het ook alsof u constant bekeken wordt op de werkvloer. Naast een verslechtering van de relatie levert het dus ook spanningen op. Werknemers gaan daardoor met stress naar hun werk omdat ze het gevoel hebben dat ze op eieren moeten lopen.

In uw geval wenst u meteen te kijken naar een vertrekregeling. Mijn voorstel is dat er namens u wordt bemiddeld voor een vaststellingsovereenkomst waarmee u op een goede manier uit dienst kunt gaan. Hiermee kan ik de WW-uitkering veiligstellen, een transitievergoeding bedingen en overige ontslagvoorwaarden vastleggen.

Reactie werknemer

Dat klinkt goed, maar moet ik niet eerst wachten totdat de werkgever met een ontslagvoorstel komt?

Reactie arbeidsjurist

Dat is een optie. Aan de andere kant voelt u dat het beste aan. Als u het idee heeft dat uw werkgever u niet wil helpen na het geven van de waarschuwing, door bijvoorbeeld een andere functie aan te bieden of iets dergelijks, dan is de werkgever bezig met dossieropbouw om u te ontslaan. In dat geval heeft uw werkgever liever dat u vertrekt en is een vaststellingsovereenkomst een goede oplossing.

Vaststellingsovereenkomst is de beste oplossing voor een arbeidsconflict

De werknemer zat vol stress en spanning en wilde absoluut niet meer terug naar de werkvloer. Daarom ging de werknemer akkoord met een vaststellingsovereenkomst. De arbeidsjurist besprak het arbeidsconflict met de werkgever en daaruit bleek dat de werkgever wel oren had naar een ontslagregeling. De arbeidsjurist verzocht de werkgever daarom om met een ontslagvoorstel te komen.

De werkgever deed een karig ontslagvoorstel. De arbeidsjurist kon dit corrigeren met een eigen ontslagvoorstel. Opnieuw vond er een gesprek plaats en vonden beide partijen elkaar in goede ontslagvoorwaarden.

Vaststellingsovereenkomst met goede transitievergoeding en mogelijkheid tot opleiding

De werknemer kreeg een mogelijkheid om zichzelf op te leiden. De werkgever gaf daarvoor een budget. Daarnaast kreeg de werknemer een hogere transitievergoeding dan door de werkgever werd aangeboden. Ook werden de juridische kosten vergoed door de werkgever waardoor de werknemer geen kosten hoefde te maken voor de arbeidsjurist van Novum Juristen.

Ontslagverhaal 59: Op staande voet ontslag wegens niet in acht nemen coronamaatregelen wordt voorkomen met een vaststellingsovereenkomst

Beste,

Ik heb de zoveelste waarschuwing ontvangen die gewoon onterecht is. Mijn werkgever treitert mij al geruime tijd. Ik ben er wel klaar mee, en wil graag professionele hulp hierbij. Kan Novum juristen hiermee helpen?

OFFICIËLE WAARSCHUWING

Geachte mevrouw (naam werkneemster),

Dit bericht ontvangt u namens uw werkgever (Bedrijfsnaam). Het betreft een officiële waarschuwing.

Op 26 augustus 2020 heeft u per WhatsApp berichten gestuurd naar uw werkgever (naam), tevens uw leidinggevende, waarin u tegen uw werkgever zegt dat hij kinderachtig en onprofessioneel is. Verder schrijft u dat u bewijs heeft van het slechte gedrag van uw werkgever. Op diezelfde dag stuurde uw werkgever u een bericht met de tekst “Ik raad je aan om te stoppen met beledigen.” waarop u heeft geantwoord “Ik beledig niet, ik adviseer u om vooral normaal te gaan doen inplaats om zo met mij om te gaan niks word gewaardeerd.”

Vernederend taalgebruik samen met ongefundeerde verwijtingen uiten van slecht werkgeverschap, kinderachtigheid en onprofessionaliteit is iets wat uw werkgever niet accepteert of tolereert. Namens uw werkgever ontvangt u daarom bij dezen een officiële waarschuwing. Dit soort gedrag mag absoluut niet meer voorkomen. De arbeidsrelatie wordt hierdoor in ernstige mate verstoord en natuurlijk heeft een verstoorde arbeidsrelatie ook effect op andere medewerkers.

Mocht u nogmaals ongefundeerde verwijtingen uiten of onacceptabel taalgebruik aanwenden, dan kan dit leiden tot verdergaande arbeidsrechtelijke sancties, waaronder het beëindigen van de arbeidsrelatie. Uw werkgever vertrouwt erop dat u het niet zover laat komen. Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

(Jurist werkgever)

Reactie arbeidsjurist

Wij geven altijd het advies aan werknemers om meningsverschillen niet via social media of e-mail uit te vechten. Het zorgt ervoor dat alle berichten zwart op wit staan en dat kan natuurlijk tegen u als werknemer worden gebruikt.

Verder is het zo dat de werkgever bewijs kan verzamelen voor een eventueel ontslag op staande voet. Gelukkig is dat hier niet het geval. Wel heeft de werkgever u een officiële waarschuwing gegeven en sorteert hij voor op een ontbindingsverzoek op grond van een verstoorde arbeidsrelatie.

Herstellen van een officiële waarschuwing: arbeidsrelatie herstellen of praten over een vaststellingsovereenkomst

Een officiële waarschuwing wordt gegeven voor dossieropbouw tegen een werknemer. Daarnaast wordt de waarschuwing ook gebruikt om de werknemer te motiveren tot gewenst gedrag. Dat laatste wordt echter vaak ondergesneeuwd door de negatieve connotatie van de maatregel. Kortom, een werknemer voelt zich vooral gestraft en niet gestimuleerd om zijn gedrag te veranderen.

Reactie werknemer

U heeft gelijk. Ik voel mij niet geroepen om mijn gedrag te veranderen. Gezien mijn verleden met deze leidinggevende vind ik dat ik voor mezelf ben opgekomen. Ik vind dat ik daar nu voor wordt gestraft. Voor mij is er geen vertrouwen meer in deze werkgever.

Oplossing arbeidsjurist voor verslechterde werkrelatie: vaststellingsovereenkomst

De arbeidsjurist ging aan de slag en bedong een vaststellingsovereenkomst. De werkneemster had gelijk; de werkrelatie was verslechterd door het verleden tussen beide partijen. De werkgever stemde daarom ook in met een vaststellingsovereenkomst en zegde toe om met een ontslagvoorstel te komen. Na ontvangst daarvan werd er een tegenvoorstel gedaan waardoor een vaststellingsovereenkomst tot stand kwam. De werkneemster kreeg een verhoogde transitievergoeding door de onderhandelingen van de arbeidsjurist van Novum juristen. Daarnaast kon zij rekenen op goede ontslagvoorwaarden zodat ze genoeg tijd had om een nieuwe baan te zoeken.

Het advies is altijd om een bezwaarbrief op te stellen tegen de waarschuwing. Dit kan soms lastig zijn. Schakel de arbeidsjuristen van Novum juristen in zodat u de juiste hulp heeft bij een officiële waarschuwing. Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar.

Contact

Dit was de blog Novum ik heb vragen over ontslag (deel 30). Heeft u ook hulp nodig bij ontslag op staande voet. Neem snel contact op met ons via 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar, geen wachtrijen!