Novum ik heb vragen over ontslag deel 25

Novum ik heb vragen over ontslag deel 25

Hieronder leest u waargebeurde verhalen van werknemers die te maken kregen met vragen over arbeidsconflicten, ontslag op staande voet en vaststellingsovereenkomsten en hoe een arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Vandaag haalt een van onze arbeidsjuristen een bericht aan uit zijn postvak waarin een werknemer een vreemd bericht kreeg van zijn werkgever. Dit is deel 25 van deze rubriek, klik hier voor deel 24.

Ontslagverhaal 48: Hulp aan werknemer bij vaststellingsovereenkomst door gebrek aan vertrouwen bij werkgever

Geachte mensen van Novum juristen,

Als een donderslag bij heldere hemel kreeg ik vandaag het onderstaande bericht in mijn e-mail. Er is helemaal geen sprake van een arbeidsconflict of ontslag op staande voet! Kunt u in deze situatie helpen?

BEGIN BERICHT VAN WERKGEVER

“Beste (naam werknemer),

Vanochtend (14 september 2020) hebben wij met elkaar gesproken naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen week en feitelijk ook daarvoor.

Wij hebben kenbaar gemaakt als gevolg van jouw handelen feitelijk geen vertrouwen meer te hebben in continuering van de samenwerking. Wij denken dat het verstandig is nu tot een regeling te komen waarbij je aansluitend aan het einde van het dienstverband in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Daarmee voorkom je dat de situatie verder escaleert en ook zo’n uitkering in gevaar zou komen.

De arbeidsovereenkomst tussen jou en (bedrijfsnaam werkgever) wordt met wederzijds goedvinden op initiatief van (bedrijfsnaam werkgever) beëindigd met ingang van 1 november 2020. Na aanvaarding van dit voorstel stellen we jou per direct vrij van het verrichten van werkzaamheden. In deze periode heb je dan gelegenheid om je volledig te oriënteren op een andere dienstbetrekking of op het herpakken van jouw leven. Opgebouwde en nog op te bouwen vakantiedagen worden in de periode tot einde dienstverband 2020 als opgenomen beschouwd, zodanig dat per einde dienstverband geen vakantiedagen voor uitbetaling in aanmerking komen.

Het bovenstaande voorstel wordt je gedaan onder voorbehoud van alle rechten en zonder dat je daarop in een juridische procedure een beroep kunt doen. Ik heb je in overweging gegevens deze situatie en dit voorstel te bespreken met een deskundig adviseur. Het voorstel om te komen tot een einde dienstverband staat voor jou ter aanvaarding 18 september 2020. Indien we overeenstemming bereiken, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Indien je het voorstel om te komen tot een einde dienstverband niet wil accepteren, zullen wij ons nader moeten beraden hoe we verder gaan.”

EINDE BERICHT WERKGEVER

Wat kunt u voor mij betekenen bij een vaststellingsovereenkomst?

Met vriendelijke groet,

(Naam werknemer)

Reactie arbeidsjurist op plotselinge vaststellingsovereenkomst

Het bericht maakt duidelijk dat de werkgever niet tevreden is over u en dat deze ontevredenheid heeft geleid tot de beslissing om u een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Deze overeenkomst heeft als doel om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg stop te zetten. De werkgever wenst dan ook uw handtekening onder de overeenkomst.

Bij Novum juristen helpen wij door de overeenkomst na te kijken op juistheid en recht op een WW-uitkering. Daarnaast onderhandelen wij betere ontslagvoorwaarden uit met de werkgever zodat u op een goede manier afscheid kunt nemen van uw werkgever.

Reactie werknemer op werkwijze vaststellingsovereenkomst

Een heldere uitleg. Graag wil ik u inschakelen om de vaststellingsovereenkomst na te kijken. Neemt u daarvoor contact op met de werkgever?

Resultaat met arbeidsjurist

De arbeidsjurist nam contact op met de werkgever een deed een ontslagvoorstel waarin meer werd gevraagd dan werd aangeboden zoals in het bericht van hierboven. De werkgever ging na een gesprek met de arbeidsjurist akkoord met verhoogde ontslagvoorwaarden die in het tweede ontslagvoorstel werd gedaan. De werknemer kon rekenen op een verhoogde transitievergoeding  en kreeg een budget mee voor omscholing (outplacement). Daarnaast werden de juridische kosten gedekt door de werkgever. Voordat de werknemer de arbeidsjurist had benaderd wilde de werkgever daar niet meewerken aan deze kostenvergoeding.

Aan het eind was sprake van een verbeterde vaststellingsovereenkomst met een verhoogde transitievergoeding, een langere periode van loondoorbetaling zodat er meer tijd was voor sollicitaties en werden de kosten van de arbeidsjurist gedekt door de werkgever. De werknemer had daardoor geen kosten aan de juridische hulp en kreeg het maximale uit de vaststellingsovereenkomst.

Ontslagverhaal 49: Vaststellingsovereenkomst aangeboden na patstelling over mobiliteit of ontslag

Goedendag,

Mijn werkgever stelt me voor de volgende keuze: mijn functie weer oppakken die ik voor mijn zwangerschap en ziekte uitvoerde(en trekt daarbij in twijfel of ik dan nog wel 24 uur mag werken, want ze heeft eigenlijk iemand nodig voor 30 uur) OF ik voer tijdelijke werkzaamheden uit en mag daarbij een vrijwillig mobiliteitstraject volgen.

Ik was al een flinke tijd ongelukkig in mijn werk en heb daar geen doekjes om gewonden. Dat was beter voor mij, en ook eerlijk naar mijn werkgever toe. Ik koos voor een vrijwillig mobiliteitstraject, ik vroeg om 24 uur werk ipv 30 uur en dat vond men goed. Toen raakte ik zwanger, een zware zwangerschap (kind met hartafwijking) en ben uiteindelijk 1 jaar uit de running geweest. Ik werd door werkgever gerustgesteld dat ik me geen zorgen hoefde te maken en kon bij terugkeer andere taken doen en zoeken naar passend werk (mobiliteitstraject). Mijn werkzaamheden waren immers tóch al aan iemand anders overgedragen en het leek ons allen beter om het zo te houden.

Nu ben ik weer 4 maanden aan het werk met andere werkzaamheden en mijn werkgever vindt het te lang duren (ik volg het mobiliteitstraject op het tempo wat mijn mobiliteitsadviseur aangeeft), maar werkgever vindt het blijkbaar niet snel genoeg gaan en wil stappen ondernemen. Dus moet ik nu kiezen: Of mijn oude functie terug (met de vraag of ik wel 24 uur kan blijven werken – zij weten ook wel dat me dat niet gaat lukken met een kleine baby die bovendien aan haar hartje is geopereerd). Of ik neem ontslag en vervolg het mobiliteitstraject.

Gesprek op kantoor met arbeidsjurist

Vanwege de vele privéproblemen koos de arbeidsjurist voor een afspraak op kantoor met de werkneemster. De werkneemster kon daardoor in detail haar verhaal doen en de arbeidsjurist ook in de ogen aankijken.

Tijdens het gesprek liet de werkneemster weten dat zij geen toekomst zag bij de werkgever. Ze vond dat ze ondankbaar werd behandeld na alles wat haar was overkomen. Ze voelde geen steun toen ze de werkgever vertelde over de problemen van haar pasgeboren zoon. Ook sprak de werkgever geen vertrouwen in haar uit toen zij ander passend werk moest oppakken.

De arbeidsjurist legde uit dat ontslag nemen altijd tot slechte resultaten leidt. Een werknemer die zelf ontslag neemt kan geen WW-uitkering krijgen en neemt ook afstand van de transitievergoeding. Daarom stelde hij een vaststellingsovereenkomst voor.

Vaststellingsovereenkomst is oplossing bij gebrek aan perspectief bij de werkgever

De werkneemster had te maken met een vervelende opsomming van omstandigheden die tot een vicieuze cirkel van narigheid hadden geleid. De vaststellingsovereenkomst bleek de beste optie om tot een compromis te komen met de werkgever.

De arbeidsjurist bedong een forse transitievergoeding, de optie om elders een opleiding te volgen en een ontslagvergoeding vanwege de wijze waarop de werkneemster werd bejegend op de werkvloer. Ook werden de kosten van de arbeidsjurist vergoed door de werkgever. Na het tekenen van de overeenkomst kon de werkneemster zich focussen op haar gezin en herstel. Het gaat beter met haar en zij heeft een nieuwe baan kunnen vinden.

Heeft u ook vragen over ontslag, vaststellingsovereenkomsten of ontslag op staande voet? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar.

Contact

Heeft u ook hulp nodig bij ontslag op staande voet. Neem snel contact op met ons via 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar, geen wachtrijen!