Novum ik heb vragen over ontslag deel 12

Novum ik heb vragen over ontslag (deel 12). In deze bijdrage vertellen arbeidsjuristen van Novum juristen over hun gesprekken met cliënten en oud-cliënten. Hieronder leest u verhalen van deze cliënten en hoe de arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Dit is deel 12 van deze rubriek, klik hier voor deel 11.

Ontslagverhaal 23: Ontslag op staande voet na te laat komen

Dag Novum juristen,

Ik zit momenteel in een mediationtraject met mijn vrouw. Ik probeer zo mijn huwelijk te redden. De problemen die ik echter bespreekbaar wil maken, komen nu op het werk voor. Door de problemen van thuis slaap ik moeilijker waardoor ik soms te laat op mijn werk kom. Ik heb daardoor drie waarschuwingen gehad en ben vandaag op staande voet ontslagen omdat ik voor de vierde keer te laat ben gekomen. Hoe kom ik goed uit deze situatie?

Reactie van arbeidsjurist

Privéproblemen hebben het vervelende effect om ook in het zakelijke aspect hun intrede te doen. Uw werkgever kan bij een cumulatie aan lichte ‘vergrijpen’ overgaan tot ontslag op staande voet. Maar als werkgever hoeft u niet alleen op de geldigheid van het ontslag te letten. Ontslag op staande voet kan altijd worden vervangen met ontslag met wederzijds goedvinden door een ervaren arbeidsjurist in te schakelen.

Ontslag met wederzijds goedvinden wordt afgesproken in een vaststellingsovereenkomst waarin de laatste ontslagafspraken staan. Hiermee verzekert u zich nagenoeg van recht op WW en overige zaken zoals doorbetaling van salaris en een transitievergoeding. Soms kan ook een ontslagvergoeding worden uitonderhandeld. Dit is de meest praktische en snelle oplossing voor een op staande voet gegeven ontslag. Wilt u gebruik maken van deze methode?

Oplossing arbeidsjurist

De werknemer was opgelucht dat een op staande voet verleend ontslag op deze manier kon worden opgelost. De werkgever stemde in met de vaststellingsovereenkomst. Daarnaast werden nadere ontslagvoorwaarden opgenomen in deze overeenkomst. Hierdoor had de werknemer alsnog een financieel kussen om het ontslag op te vangen waardoor hij zich kon concentreren op zijn privéproblemen en het vinden van een nieuwe baan.

Ontslagverhaal 24: onjuiste ontslagbrief besluit werkgever om van ontslag op staande voet naar een goede vaststellingsovereenkomst te gaan

Hallo.

Ik ben vandaag op staande voet ontslagen vanwege een uitval naar collega’s die mij al een tijdje pesten. Ik heb het pestgedrag meerdere malen aangegeven bij de werkgever en een vertrouwenspersoon. Niemand heeft iets gedaan met mijn klachten. Maandenlang heb ik gezeten met deze gevoelens. Toen er vandaag expres werd gehoest in mijn koffie en er vervolgens een ‘corona-opmerking’ werd gemaakt, heb ik de koffie in het gezicht van de pester gegooid. De werkgever schaart zich nu achter de pester en andere pesters. Ik wil graag iets met deze situatie doen. Mag ik u mijn ontslagbrief toesturen?

Reactie arbeidsjurist

Een verleend op staande voet ontslag kan voor een kantonrechter worden gebracht om de geldigheid daarvan te toetsen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ontslag met wederzijds goedvinden af te spreken in plaats van het gegeven ontslag. Deze mogelijkheid betekent het bedingen van een vaststellingsovereenkomst met de werkgever om het ontslag af te wikkelen. Het ontslag op staande voet komt daarmee te vervallen.

Oplossing arbeidsjurist

De werknemer koos voor de vaststellingsovereenkomst. Ontslag met wederzijds goedvinden is haast altijd mogelijk na een op staande voet gegeven ontslag. Ook bleek de ontslagbrief fouten te bevatten. Hierdoor was de arbeidsjurist in staat om hogere vergoedingen te vragen voor de werknemer. Naast het pestgedrag en het arbeidsconflict dat daardoor is ontstaan, bleken dit de opmaat naar een forse transitievergoeding en ontslagvergoeding. De werknemer had daarmee de genoegdoening die hij zocht en kon in alle rust zijn volgende carrièrestap bepalen.

Contact

Bent u op staande voet ontslagen of heeft u andere vragen over ontslag? Bel naar 020 261 60 10 voor juridisch consult op dezelfde dag.